Stáhni
KS1000 X-DEK, velkorozponový panel, střešní panel, zateplení střechy, izolační panel
Previous
Next

„Velkorozponový“ kompozitní střešní panel

X-Dek™ s izolačním jádrem IPN (PIR) splňuje požadovanou nosnost, pevnost a tloušťku tepelné izolace. Pro všechny typy budov, které mají sklon střechy větší než 0,5°

 • velmi dobrá únosnost na velké rozpony nebo vysoké zatížení
 • protipožární vlastnosti
 • vhodné i pro zelené vegetační střechy
 • z hlediska statiky mohou být uvažovány jako ztužující prvek střešní konstrukce

Informace o výrobku

Hlavní předností střešního systému KS1000 X-dek™ je vysoká únosnost společně s nízkou hmotností a dobrými tepelně izolačními vlastnostmi.

Nízká hmotnost panelů X-dek™, která je dle typu a tloušťky plechu v rozmezí 16-25kg/m2, nezatěžuje nosnou konstrukci a ulehčuje montáž.

 • Modulová šířka 1000mm
 • Tloušťka izolačního jádra 80mm, 100mm
 • Standardní délky od 2,5-13,5m (maximálně lze dodat délku až 15m)
 • Spodní nosný plech v tloušťkách 0,9mm nebo 1,1mm
 • montáž je opravdu rychlá – až 600 m² za den

Varianty panelu

XD
XM
XB a XG

X-dek typ XD

jedná se o sendvičový panel s povrchovými plechy na obou stranách izolačního jádra. Hydroizolační PVC folie se v tomto případě kotví mechanicky k hornímu plechu tloušťky 0,7 mm (aplikace při montáži). Jedná se o nejúnosnější variantu panelu X-dek™.
KS1000_X-DEK_XD_render_cut_CZ

X-dek typ XM

varianta sendvičového panelu s nosným plechem na interiérové straně panelu. Z vnější strany na izolační jádro ve výrobě aplikujeme PVC folii, která tvoří konečnou hydroizolační krytinu (dodáváme s přesahem 100 mm ve směru kolmém na délku panelu). Příčné spáry při montáži vždy překryjte pásem PVC (není součástí panelu).
KS1000_X-DEK_XM_render_cut_CZ

X-dek typ XB a XG

 • XB – varianta sendvičového panelu s nosným plechem na interiérové straně panelu. Na vnější povrch izolačního jádra již ve výrobě nanášíme podkladní vrstvu impregnovanou bitumenem, která slouží jako podklad pro natavení živičné střešní krytiny (aplikované při montáži).
 • XG – varianta sendvičového panelu s nosným plechem na interiérové straně panelu. Na vnější povrch izolačního jádra při výrobě nanášíme podkladní vrstvu pro aplikaci hydroizolační PVC membrány (aplikované při montáži). PVC folie mechanicky ukotvíte ke spodnímu plechu panelu, případně ji můžete plošně nalepit.
KS1000_X-DEK_XB_XG_render_cut_CZ

Podrobnosti

Použití
Rozměry a hmotnost
Materiály
Charakteristika
Balení a dodávka
Manipulace, skladování a montáž
Jakost a záruka

„Velkorozponový“ kompozitní střešní panel X-dek™, který splňuje požadovanou nosnost, pevnost a tloušťku tepelné izolace. Dle výběru typu panelu je vnější hydroizolační vrstva (krytina) buď aplikována na stavbě nebo je již součástí panelu z výroby (typ XM).

 • Minimální sklon střešní konstrukce 0,5° (1%).
 • Tloušťky spodního nosného plechu 0,9 nebo 1,1mm.
 • Rozpony mezi nosnou konstrukcí až 7,5m v závislosti na zatížení, variantě panelu a tloušťce plechu.
 • Možnost použití pro zelené vegetační střechy.
 • Z hlediska statiky mohou být uvažovány jako ztužující prvek střešní konstrukce.

Rozměry a hmotnost

Tloušťka jádra

d [mm]

Tloušťka spodního

plechu [mm]

Celková tloušťka

D [mm]

Hmotnost panelu

[kg/m²]

    typ XD typ XM typ XB typ XG
80 0,9 188 21,4 17,7 15,9 15,8
1,1 208 23,7 20,0 18,2 18,1
100 0,9 188 22,2 18,6 16,8 16,7
1,1 208 24,6 20,9 19,1 19,0
140 0,9 248 23,8 20,2 18,0 18,0
1,1 26,4 22,7 20,3 20,3

Vyráběné délky panelů

Standardní délky panelu jsou od 2,5 do 13,5m. Panely kratší než 2,5 m jsou kráceny na stavbě. Maximálně lze dodat panely v délce 15m (nadrozměrná doprava na staveniště). O možnostech dodávky delších panelů kontaktujte zákaznické oddělení společnosti Kingspan.

Podřez panelu (Cutback)

Všechny panely X-dek jsou vyráběny s podřezy na spodním trapézovém plechu. Standardní délka podřezu je 50mm, maximální délka je 630mm.

Při objednávce panelu je nutné určit orientaci podřezu vůči panelu ve smyslu uložení na střešní konstrukci (viz obrázek).

KS1000_X-DEK_orientace_panelu_CZ

Žárově pozinkovaná ocel S350GD + Z275 s vrstvou polyesteru 25µm v barvě RAL 9002 - standardní tloušťka oceli 0,9mm, nebo 1,1mm na vyžádání.

Možnosti vnějšího povrchu dle typu panelu X-DEK

 • XD - žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,7mm v profilaci Q (minibox) nebo F (hladká)
 • XM - PVC hydroizolační folie standardně v tloušťce 1,2mm s vnitřní tkanou výztuží překrytá netkaným polyesterovým fleecem na spodní straně. Celková šířka PVC folie 1100mm, šířka polyesterového fleecu 950mm.
 • XB - bitumenem impregnovaná podložka TR20 ze skelného vlákna, vhodná pro natavení živičné střešní krytiny
 • XG - podložka TR27 ze skelného vlákna vhodná pro pokládku střešních pásů z PVC nebo EPDM (mechanicky kotvené za interiérový plech, nebo celoplošné lepení)

Izolační jádro

Standardně se používá izolační jádro z tuhé pěny Kingspan IPN nebo Thermalsafe s uzavřenými buňkami. Izolační pěna je zdravotně nezávadná, s nulovým potenciálem poškozování ozónové vrstvy (Zero Ozone Depletion Potential) a neobsahuje CFC / HCFC (tvrdé a měkké freony).

Těsnění

Těsnění podélného spoje je aplikováno při výrobě. Všechny spoje mají při výrobě aplikovanou antikondenzační pásku z PE pěny.

Montážně je třeba doplnit butylovou těsnící pásku do podélné volné vlny a parotěsný tmel do podřezu panelu v příčném spoji.

Izolační vlastnosti

Izolační jádro IPN
Způsob upevnění Tloušťka jádra [mm] Souč. prostupu tepla U [W/m²K]
Za spodní plech 80 0,23
100 0,19

Skrz celou tloušťku

(pouze XD)

80 0,24
100 0,20

Skrz celou tloušťku

(pouze XD)

140

0,13(XD)

0,14 (XM, XB,XG)

Požární odolnost

U střech ze sendvičových panelů X-dek™ s izolačním jádrem z IPN a standardní povrchovou úpravou nedochází k odpadávání nebo odkapávání hořících ani nehořících částic.

  Požární odolnost podle ČSN EN 13501-2 a ČSN 730810
Tloušťka jádra panelu [mm] XD XM XB XG
80 *REI 15-30 *REI 15-30 *REI15 *REI15
100, 140 *REI 30 *REI 30 *REI20

Akustické vlastnosti

typ panelu Parametry dle ČSN EN ISO 717-1
RW [dB] RA1 [dB] RA2 [dB]
XD 26 25 22
XM, XB 23 22 20
XG 24 23 21

Zvuková pohltivost αw = 0,1

Rw - index vzduchové neprůzvučnosti

Certifikáty a protokoly

Panely Kingspan jsou certifikované dle různých požadavků (stavební, požární, tepelně technické, mechanické, statické, akustické, apod.) a za různých podmínek aplikace. Ohledně více informací se obraťte na technické oddělení společnosti Kingspan a.s.

Balení

Standardní balení - silniční doprava

Panely X-dek jsou skládány vodorovně vnějšími stranami střídavě nahoru a dolů. Mezi každým panelem je vložena odstranitelná vrstva lepidla zabraňující vzájemnému posunu panelů. Celý svazek je zabalen do polyetylenové folie.

Počet panelů v balení je uvedeno v tabulce níže. Standardní výška balení je do 1,100 m

Tloušťka izolačního jádra (mm)

80

100

140

Počet panelů v balení (max.)

8

6

5

Dodávka

Není-li stanoveno jinak, jsou všechny dodávky panelů realizovány silniční přepravou na místo stavby.
Za vykládku odpovídá odběratel / zákazník. Bližší informace o dopravě, manipulaci a skladování panelů při dodávce na stavbu jsou uvedeny v brožuře Technická příručka, případně na vyžádání na technickém oddělení společnosti Kingspan.

Skládání a manipulace

Příjemce dodávky je povinen zajistit řádnou vykládku dle manipulačních pokynů uvedených na svazcích. Povinností přepravce je uvést záznam do dodacího listu o způsobu manipulace.

Při manipulaci se svazky panelů je nutné postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů, který obsahuje každý svazek panelů.

Aby bylo zajištěno bezpečné složení svazků panelů, je třeba používat odpovídající mechanismy a pomůcky (zejména v závislosti na délce panelů), rozpěrné fošny, textilní popruhy apod.

Skladování

Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu.

Montáž panelů

Postupy a pokyny pro montáž panelů jsou k dispozici na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné se dohodnout i na zajištění odborného proškolení montážních pracovníků.

Podrobné informace pro vykládku, skladování, manipulaci a montáž naleznete v technické příručce.

Konstrukční zásady a požadavky

Nosná podpěrná konstrukce, k níž jsou panely X-dek™ montovány, musí vykazovat přesnost a rovinnost požadovanou dle normy ČSN EN 1090-2 +A1 (Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce). Přesto že se uvedená norma vztahuje na ocelové konstrukce, Kingspan požaduje, aby se použili odpovídající hodnoty povolených tolerancí i pro jiné druhy nosných konstrukcí podpírající panely X-dek (např. betonévé a dřevěné konstrukce).

Pro instalaci panelů X-dek™ XD (varianta s plechy na obou stranách izolačního jádra) musí podpěrná konstrukce vykazovat rovinnost min. L/600, kde L je vzdálenost sousedních podpor.

Pro případy kdy je při návrhu panelu X-dek™ XD předpokládáno, že při montáži nebudou splněny požadavky společnosti Kingspan uvedené výše, je doporučeno navrhnout panely mezi nosnou konstrukci jako nosník o jednom poli s profilací horního exter. plechu MiniBox (Q).

Kvalita

Izolační sendvičové panely Kingspan se vyrábějí z materiálů nejvyšší kvality, za použití nejnovějších výrobních technologií, splňují přísné nároky kontroly kvality, vyhovují standardům ISO9001:2000 a jsou zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti.

Záruka

Záruky poskytované společností Kingspan jsou posuzovány individuálně pro každý projekt, zejména v závislosti na agresivitě prostředí a zvoleném typu povrchové úpravy.

Upozornění k obsahu

Přestože že všechny informace poskytnuté na těchto webových stránkách a v publikacích na nich zveřejněných jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možné se spoléhat na vhodnost jejich použití ve všech specifických případech. Veškeré informace, rady a doporučení jsou předkládány pouze jako pomůcka pro uživatele za předpokladu, že společnost Kingspan, její zaměstnanci, ani zástupci nenesou odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládní nařízení, vystavené certifikáty a protokoly, nebo jiné předpisy a nařízení se mohou časem měnit. V případě potřeby doplňujících a aktuálních informací se obracejte na technické oddělení společnosti Kingspan.

Řez panelem

Řez panelem
KS1000-XDdek-zakladni

Zelená pro vaše projekty

Panel je vhodný i pro zelené vegetační střechy.Ploché střechy X-Dek mohou mít standardní délku 2-13,5 m. Maximální výrobní délka je 15 m a na vyžádání vám vyrobíme i kratší kusy.

Ke stažení

Izolacni stresni a stenove panely_Strucny prehled_Izolacni stresni a stenove systemy pro oplasteni budov_CZ

Stručný přehled produktů

Izolační střešní a stěnové panely

Kingspan KS1000 X-dek - Brožura

Kingspan KS1000 X-dek - Brožura

Izolacni stresní a stenove panely_Technicka prirucka_pro montazni a dodavatelske firmy_CZ

Kingspan technická příručka - Brožura

Stresni panely_CZ

Kingspan Střešní panely - brožura

Tabulky unosnosti KIP CZ image

Kingspan Průvodce projektem a stavbou - Kapitola 5 - Tabulky únosnosti

Kingspan KS1000 X-Dek - CAD

KS1000 X-DEK projekty

Technické informace

+420 495 866 150

techinfo@kingspan.cz

Příslušenství

+420 702 025 770

+420 495 866 125

Související příslušenství

Prohlédněte si také naše další produkty

Potřebujete pomoc s vaším projektem ...

... nebo radu, který izolační panel nebo příslušenství se nejlépe hodí do vašeho projektu? Náš team udělá všechno pro to, aby váš projekt byl co nejméně složitý a vybrali jste si materiály přesně pro vaše potřeby.

Kontaktujte nás