Střešní izolační panel KS1000 RW


Střešní izolační panel KS1000 RW

Panel s trapézovou profilací

Panely KS1000 RW jsou střešní panely s povrchovým trapézovým plechem určený pro šikmé střechy s mírným spádem. Tyto střešní panely josu vhodné pro všechny typy budov se spádem od 4° (resp.6° v případě více řad nad sebou). Tyto panely lze kombinovat s prosvětlovacími panely KS1000 PC nebo KS1000 PC Double Skin.

Typ: Střešní panel 
Materiál: Izolační jádro IPN nebo QuadCore™
Délka: 2,0 - 13,6 m (max. 22,5 m)
Tloušťka jádra: 25, 40, 60, 80, 100, 120, 140 a 160mm
Upevnění: standardní viditelné kotvení ve vlně trapézu
Modulová šířka: 1000mm
Povrchová úprava: Polyester (PES) , Spectrum (PUR) standardně dle Kingspan barevné škály, případně i jiné barvy dle RAL po konzultaci s Kingspan
 

KS1000 RW Brožura

Technický list KS1000 RW- izolační jádro IPN nebo QuadCore

Podrobnosti

Ke stažení
Rozměry a hmotnost
Materiály a barvy
Charakteristika
Logistika a montáž
Jakost a záruka

Brožury

Technický list KS1000 RW- izolační jádro IPN nebo QuadCore

Kingspan přehled produktů - Brožura

V katalogu najdete podrobné charakteristiky střešních a stěnových sendvičových panelů Kingspan - skutečné rozměry, technické vlastnosti, žáruvzdornosti materiálů či typech profilování a další.

Kingspan střešní panely - Brožura

Kingspan technická příručka - Brožura

Kingspan Průvodce projektem a stavbou - Kapitola 5 - Tabulky únosnosti

Střešní panel RW s trapézovou profilací horního plechu se upevňuje standardní metodou viditelného kotvení. Panel je vhodný pro všechny typy budov s minimálním sklonem střešní konstrukce:

  • Větší než 4° (7%) pro střechy s jedním panelem ve spádu střechy (jeden panel od okapu až po hřeben);
  • Větší než 6° (10%) pro panely ve více řadách nad sebou.

Panel může být také použitý pro stěnové aplikace.

 

Rozměry a hmotnost

d – tloušťka jádra [mm]

25

40

60

80

100

120

140

160

D – celková tloušťka [mm]

60

75

95

115

135

155

175

195

Hmotnost [kg/m²]

9,03

9,63

10,13

10,99

11,73

12,47

13,21

13,95

Vyráběné délky panelů

Standardní délky panelu jsou od 2 do 13,6 m. Panely kratší než 2 m jsou kráceny na stavbě. Je možno dodat panely nadrozměrné s délkou maximálně 22,5 metru. Pro bližší informace kontaktujte zákaznické oddělení společnosti Kingspan.

Podřez panelu (Cut Back)

Vyžaduje-li projekt napojení panelů ve spádu střechy, panely se osazují s překrytím pomocí podřezu. Z tohoto důvodu se panely již z výroby dodávají s podříznutým koncem. Všechny RW panely mají z výroby minimální separovaný podřez 20 mm s odstraněnou izolací. Je však možné dodat i další délky podřezu v rozmezí 20-250 mm.

Panely se objednávají již s určením délky podřezu a s vyznačením, zda jde o levý nebo pravý panel ve smyslu uložení na střešní konstrukci.

Instalace panelu zleva doprava - podřez L (levý)

Instalace panelu zprava doleva - podřez R (pravý)

Podřez

(Cut Back)

Odstraněn vnitřní plech a izolační jádro

Délka podřezu:

20 – 250 mm

Specifikace podřezu:

L - levý nebo R - pravý

Povrchové plechy

Žárově pozinkovaná ocel Z275 podle ČSN EN 10346 s řadou možností finální povrchové úpravy – Polyester, Spectrum™, PVDF, Plastisol a Foodsafe.

Tloušťky ocelových povrchových plechů

  • Standardní tloušťka vnějšího plechu 0,50 mm.
  • Standardní tloušťka vnitřního plechu 0,40 mm.

Možnosti povrchové úpravy - vnější plech

  • Standardní Polyester – PES

Povrchová ochrana v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce 25 μm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Povrchová úprava vhodná pro běžné venkovní prostředí. Jedná se o standardní povrchovou úpravu firmy Kingspan.

  • Spectrum™

Kingspan Spectrum™ je polyuretanová pololesklá povrchová úprava o nominální tloušťce 50 μm s lehce zrnitým efektem. Nabízí vynikající trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám, korozi a UV záření. Vykazuje vysokou míru stálosti barvy a lesku. Díky dobré pružnosti dosahuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození. Kingspan Spectrum je k dispozici v široké škále klasických i metalických barev. Neobsahuje chlór, ftaláty ani změkčovadla a je 100% recyklovatelná.

Možnosti povrchové úpravy - vnitřní plech

  • Polyester vnitřní - PEI

Polyesterová vrstva pro běžné vnitřní prostředí s nominální tloušťkou 15 μm. Standardní barvou je šedobílá (podobná RAL 9002).

  • Standardní Polyester – PES

Polyester je univerzální a cenově výhodná povrchová úprava pro běžné vnitřní i venkovní použití. Nominální tloušťka vrstvy je 25 μm.

  • Foodsafe

Foodsafe je speciální netoxický a dobře omývatelný povrch, určený i pro přímý a nepřímý styk s potravinami. Jedná se o povrchovou ochranu na bázi PVC v nominální tloušťce 150 μm. Je určen pro použití v potravinářském průmyslu, resp. pro použití v prostředí s vyššími hygienickými nároky. Standardní barvou je bílá (podobná 9010).

Další povrchové úpravy konzultujte s technickým oddělením společnosti Kingspan.

Izolační jádro

Standardně se používá izolační jádro z tuhé pěny Kingspan IPN Firesafe (PIR) s uzavřenými buňkami. Izolační pěna je zdravotně nezávadná, s nulovým potenciálem poškozování ozónové vrstvy (Zero Ozone Depletion Potential) a neobsahuje CFC / HCFC (tvrdé a měkké freony).

Těsnění

Všechny podélné spoje panelů RW jsou z výroby opatřeny antikondenzační těsnicí páskou na boční straně a těsnicí páskou aplikovanou ve volné přesahové vlně. Jiné těsnění, než kterým jsou panely standardně vybaveny z výroby, je nutné objednat zvlášť a aplikovat je na panely montážně po jejich dodávce na stavbu.

Na základě požadavku nebo je-li to předepsáno v realizační dokumentaci, lze nahradit standardní těsnící pásku v podélné přesahové vlně butylovou páskou aplikovanou při montáži. V případě vyšších požadavků na parotěsnost (zejména za podmínek vyšší relativní vlhkosti v interiéru) je doporučeno aplikovat tmel nebo těsnící pásku do zobáčku podélného zámku při interiérové straně panelu.

Napojení panelů v příčném spoji se provádí aplikací butylové těsnící pásky do podřezu. Tato páska není součástí dodávky panelů z výroby a je nutné ji objednat zvlášť.
 

Barvy

Upozornění:

Barvy na této stránce jsou pouze orientační. Při výběru barvy kontaktujte Kingspan.

Tepelně-izolační vlastnosti

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

IPN
Souč. prostupu tepla U [W/m²K]

QuadCore
Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]

25

0,80

N

40

0,52

N

60

0,33

N

80

0,25

0,23

100

0,21

0,19

120

0,17

0,16
140
0,15 0,14

160

0,13

0,12

 

Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou stanoveny v souladu s ČSN EN ISO 10211:2009, ČSN EN 14509 a ČSN 730540-4.

Požární odolnost

U sendvičových panelů RW s izolačním jádrem IPN (FIREsafe) a standardní povrchovou úpravou nedochází k odpadávání nebo odkapávání hořících ani nehořících částic.

Panely RW s jádrem IPN byly zkoušeny, schváleny a splňují stavební předpisy a normy.

 

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

Požární odolnost podle ČSN EN 13501-2 a ČSN 730810

  zevnitř (zespod) zvenku (shora)

25

N

Broof (t3)
 

40

60

REI20 DP3,

RE 30 DP3

80

100

REI20 DP3, RE 30 DP3
* REI 30 DP3, RE 60 DP3 s páskou Promaseal

120

140

160

 

Panely RW jsou v souladu s jejich chováním při zkouškách střech vystavených působení vnějšího požáru klasifikovány do třídy *Broof(t3) podle ČSN EN 13501-5+A1.

*Poznámka: Ohledně podrobných informací, omezení nebo podmínek pro splnění požární odolnosti nebo požární klasifikace se informujte na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustické vlastnosti

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

Index vzduchové neprůzvučnosti RW [dB]

25

24 (-2; -3)

40

60

80

100

25  (-3; -4)

120

140

160

26 (-3; -5)

Certifikáty a protokoly

Panely Kingspan jsou certifikované dle různých požadavků (stavební, požární, tepelně technické, mechanické, statické, akustické, apod.) a za různých podmínek aplikace. Ohledně více informací se obraťte na technické oddělení společnosti Kingspan a.s.

Standardní balení - silniční doprava

Z důvodu zvýšení přepravní kapacity se panely RW ukládají na polystyrenové bloky event.dřevěné palety exter.stranami (t.j. trapézy) k sobě. Stěny svazku jsou chráněny deskami z pěn.polystyrenu. Celý svazek je zabalen do polyetylenové folie.

Počet panelů ve svazku závisí na tloušťce panelů, jak je patrno z tabulky uvedené níže. Počet panelů ve svazku, delších než standardní max.délka, se úměrně snižuje.

Standardní výška balení je do 1 100 m.

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

25

40

60

80

100

120

160

Počet panelů v balení

23

17

13

9

7

6

4

Dodávka

Není-li stanoveno jinak, jsou všechny dodávky panelů realizovány silniční přepravou na místo stavby.
Za vykládku odpovídá odběratel / zákazník. Bližší informace o dopravě, manipulaci a skladování panelů při dodávce na stavbu jsou uvedeny v brožuře Technická příručka, případně na vyžádání na technickém oddělení společnosti Kingspan.

 

Skládání a manipulace

Příjemce dodávky je povinen zajistit řádnou vykládku dle manipulačních pokynů uvedených na svazcích. Povinností přepravce je uvést záznam do dodacího listu o způsobu manipulace.

Při manipulaci se svazky panelů je nutné postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů, které obsahuje každý svazek panelů.

Aby bylo zajištěno bezpečné složení svazků panelů, je třeba používat odpovídající mechanismy a pomůcky (zejména v závislosti na délce panelů), rozpěrné fošny, textilní popruhy apod.

Skladování

Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu.

Montáž panelů

Postupy a pokyny pro montáž panelů jsou k dispozici na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné se dohodnout i na zajištění odborného proškolení montážních pracovníků.

Podrobné informace pro vykládku, skladování, manipulaci a montáž naleznete v technické příručce.


 

KS1000 RW, střešní izolační panel, zateplení střechy

Kvalita

Izolační sendvičové panely Kingspan se vyrábějí z materiálů nejvyšší kvality, za použití nejnovějších výrobních technologií, splňují přísné nároky kontroly kvality, vyhovují standardům ISO9001:2010 a jsou zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti.

Stavební předpisy

Sendvičové izolační panely Kingspan KS1000 RW vyhovují platným stavebním předpisům a normám, odpovídají požadavkům uvedeným v evropské harmonizované normě ČSN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace.

Záruka

Záruky poskytované společností Kingspan jsou posuzovány individuálně pro každý projekt, zejména v závislosti na agresivitě prostředí a zvoleném typu povrchové úpravy.

Upozornění k obsahu

Přestože že všechny informace poskytnuté na těchto webových stránkách a v publikacích na nich zveřejněných jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možné se spoléhat na vhodnost jejich použití ve všech specifických případech. Veškeré informace, rady a doporučení jsou předkládány pouze jako pomůcka pro uživatele za předpokladu, že společnost Kingspan, její zaměstnanci, ani zástupci nenesou odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládní nařízení, vystavené certifikáty a protokoly, nebo jiné předpisy a nařízení se mohou časem měnit. V případě potřeby doplňujících a aktuálních informací se obracejte na technické oddělení společnosti Kingspan.

Technické informace

+420 495 866 150

techinfo@kingspan.cz

Příslušenství

+420 702 025 770

+420 495 866 125

KS1000 RW Projekty

Prohlédněte si také naše další produkty

Buďte s námi ve spojení

Kontaktujte nás

Kingspan a.s. Vážní 465, Hradec Králové, 500 03
Zákaznický servis: 800 119 911

E-mail: info@kingspan.cz
Sledujte nás na Facebooku