Střešní izolační panel KS1000 FF


Střešní izolační panel KS1000 FF

Střešní panel s trapézovými plechy

Panely určené pro šikmé střechy s minimálním spádem 5°, resp. 8° v případě nutnosti vytvoření příčného spoje. Hlavní předností těchto panelů s minerální vlnou je vysoká požární odolnost. Tento typ panelů je proto možné použít i v místě požárních pásů a konstrukcí druhu DP1.

Materiál: Izolační jádro z minerální vlny
Délka: 2-7m pro tl.60mm a 2-10m pro tl.80-200mm
Tloušťka jádra: 60, 80, 100, 120, 150, 175 a 200 mm
Upevnění: trapéz o 3 vlnách
Modulová šířka: 1000mm
Barva: dle vzorníku RAL
 

KS1000 FF Brožury

Kingspan přehled produktů - Brožura

V katalogu najdete podrobné charakteristiky střešních a stěnových sendvičových panelů Kingspan - skutečné rozměry, technické vlastnosti, žáruvzdornosti materiálů či typech profilování a další.

Podrobnosti

Ke stažení
Rozměry a hmotnost
Materiály a barvy
Charakteristika
Logistika a montáž
Jakost a záruka

Brožury

Kingspan přehled produktů - Brožura

V katalogu najdete podrobné charakteristiky střešních a stěnových sendvičových panelů Kingspan - skutečné rozměry, technické vlastnosti, žáruvzdornosti materiálů či typech profilování a další.

Kingspan střešní panely - Brožura

Kingspan technická příručka - Brožura

Kingspan Průvodce projektem a stavbou - Kapitola 5 - Tabulky únosnosti

Specifikace panelů s trapézovou profilací

Střešní panel FF s trapézovou profilací horního plechu upevníte standardní metodou viditelného kotvení. Panel je vhodný pro všechny typy budov s minimálním sklonem střešní konstrukce:

  • větší než 5° (8.5 %) pro střechy s jedním panelem ve spádu střechy (jeden panel od okapu až po hřeben)
  • větší než 8° (14 %) pro panely ve více řadách nad sebou

Rozměry a hmotnost

d – tloušťka jádra [mm]

60

80

100

120

150

175

200

D – celková tloušťka [mm]

94

114

134

154

184

209

234

Hmotnost [kg/m²]

18,65

21,25

23,85

26,45

30,35

31,27

35,79

Vyráběné délky panelů

Standardní délky panelu jsou od 2 do 10m (u panelu tloušťky 60mm jen do 7m). Panely kratší než 2 m jsou kráceny na stavbě. O rozměrových možnostech výroby a dodávky panelů kontaktujte zákaznické oddělení společnosti Kingspan.

  • Podřez panelu (Cut Back) - neseparovaný a neodříznutý, pouze s vloženou separační páskou!
  • Vyžaduje-li projekt napojení panelů ve spádu střechy, panely se osazují s překrytím pomocí podřezu.

Panely KS1000 FF se standardně dodávají bez podřezu. V případě požadavku lze vyrobit panely s aplikovanou separační páskou na exteriérovém plechu pro vytvoření podřezu délky 20-250mm (odříznutí spodního plechu a odstranění minerální izolace je nutné provést až na stavbě).

Při objednávce je nutné uvést, že panely mají být vyrobeny s aplikovanou separační páskou. Do objednávky určete délku budoucího podřezu s upřesněním, zda se jedná o levý nebo pravý panel - podle smyslu uložení na střešní konstrukci.

Při uložení panelu trapézovým plechem nahoru, kdy je podřez natočen směrem k vám, je levý panel takový, který má volnou podélnou vlnu na levé straně. Směr montáže je v tomto případě zleva doprava (doporučuje se montáž proti směru převládajících větrů).

Povrchové plechy

Žárově pozinkovaná ocel Z275 podle ČSN EN 10346 s řadou možností finální povrchové úpravy – Polyester, Spectrum™, PVDF, Plastisol a Foodsafe.

Tloušťky ocelových povrchových plechů

Standardní tloušťka vnějšího plechu 0,60 mm.
Standardní tloušťka vnitřního plechu 0,50 mm.

Možnosti povrchové úpravy - vnější plech

Standardní Polyester – PES
Povrchová ochrana v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce 25 μm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Povrchová úprava vhodná pro běžné venkovní prostředí. Jedná se o standardní povrchovou úpravu firmy Kingspan.

Spectrum™
Kingspan Spectrum™ je polyuretanová pololesklá povrchová úprava o nominální tloušťce 50 μm s lehce zrnitým efektem.
Nabízí vynikající trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám, korozi a UV záření. Vykazuje vysokou míru stálosti barvy a lesku. Díky dobré pružnosti dosahuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození.
Kingspan Spectrum je k dispozici v široké škále klasických i metalických barev. Neobsahuje chlór, ftaláty ani změkčovadla a je 100% recyklovatelná.

Možnosti povrchové úpravy - vnitřní plech

Polyester vnitřní - PEI
Polyesterová vrstva pro běžné vnitřní prostředí s nominální tloušťkou 15 μm. Standardní barvou je šedobílá (podobná RAL 9002).

Standardní Polyester – PES
Polyester je univerzální a cenově výhodná povrchová úprava pro běžné vnitřní i venkovní použití. Nominální tloušťka vrstvy je 25 μm.

Foodsafe
Foodsafe je speciální netoxický a dobře omývatelný povrch, určený i pro přímý a nepřímý styk s potravinami. Jedná se o povrchovou ochranu na bázi PVC v nominální tloušťce 150 μm. Je určen pro použití v potravinářském průmyslu, resp. pro použití v prostředí s vyššími hygienickými nároky.
Standardní barvou je bílá (podobná 9010).

Další možnosti povrchové úpravy konzultujte s technickým oddělením společnosti Kingspan.

Izolační jádro

Izolační jádro z minerálního vlákna je nehořlavé, vhodné pro aplikace vyžadující požární odolnost větší než 45 minut, vhodné pro tepelnou ochranu budov a zateplení.

Těsnění

Těsnění podélného zámku panelu: Panel je z výroby vybaven PVC těsnící páskou umístěnou ve volné vlně na exteriérové straně panelu. Na základě požadavku nebo je-li to předepsáno v realizační dokumentaci, lze standardní těsnící pásku montážně nahradit butylovou.

Do prostředí s vyšší vlhkostí vzduchu, nebo při vysokém rozdílu teploty mezi interiérem a exteriérem, je doporučeno do drážky podélného zámku na vnitřní straně panelu doplnit těsnící pásku nebo tmel. Jiné těsnění, než kterým jsou panely standardně vybaveny z výroby, je nutné objednat zvlášť a aplikovat je na panely montážně po jejich dodávce na stavbu.

Těsnění příčného napojení: V případě že je nutné klást více panelů ve spádu za sebou, je nutné do předem připraveného podřezu panelu montážně aplikovat těsnící butylovou pásku (P21) ve dvou řadách za sebou, aby byla zajištěna hydroizolační funkce panelu. Tato páska není součástí dodávky panelů a je nutné ji objednat zvlášť.
 

Upozornění:

Barvy na této stránce jsou pouze orientační. Při výběru barvy kontaktujte Kingspan nebo použijte vzorník RAL.

Tepelně-izolační vlastnosti

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

Souč. prostupu tepla U [W/m2K]

60 0,673
80 0,516
100 0,409
120 0,344
150 0,277
175 0,24
200 0,210

Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou stanoveny na základě metodiky dle ČSN EN ISO 10211:2009, v souladu s ČSN EN 14509 a ČSN 730540-4.

Biologické hledisko

Izolační sendvičové panely Kingspan nepodléhají napadení plísněmi, houbami a hmyzem.

Z panelů se neuvolňují žádné zdraví škodlivé látky.

Požární odolnost

Sendvičové panely Kingspan KS1000 FF s izolačním jádrem z minerální vlny nešíří požár po povrchu v požárně nebezpečném prostoru a nedochází k odpadávání nebo odkapávání hořících ani nehořících částic.

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

Požární odolnost podle ČSN EN 13501-2 a 

ČSN 73 0810

60 N
80

REI 90 DP1

RE 120 DP1

100
120 REI 120 DP1
150 REI 90 DP1
175
200

Panely KS1000 FF jsou v souladu s jejich chováním při zkouškách střech vystavených působení vnějšího požáru klasifikovány do třídy *Broof(t3) podle ČSN EN 13501-5+A1.

Upozornění: Ohledně podrobných informací, omezení nebo podmínek pro splnění požární odolnosti nebo požární klasifikace se informujte na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustické vlastnosti

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

Rw [dB]

60

31

80

100

32

120

33

150

175
 

200

 

Rw - index vzduchové neprůzvučnosti

Certifikáty a protokoly

Panely Kingspan jsou certifikované dle různých požadavků (stavební, požární, tepelně technické, mechanické, statické, akustické, apod.) a za různých podmínek aplikace. Ohledně více informací se obraťte na technické oddělení společnosti Kingspan a.s.

Balení

Standardní balení - silniční doprava

Z důvodu zvýšení přepravní kapacity se panely FF ukládají na polystyrenové bloky event. dřevěné palety exter.stranami (t.j. trapézy) k sobě. Stěny svazku jsou chráněny deskami z pěn.polystyrenu. Celý svazek je zabalen do polyetylenové folie.

Počet panelů ve svazku závisí na tloušťce panelů, jak je patrno z tabulky uvedené níže. Počet panelů ve svazku, delších než standardní max.délka, se úměrně snižuje.

Standardní výška balení je do 1,100 m.

Tloušťka izolačního jádra [mm]

60

80

100

120

150

175

200

Počet panelů v balení

14

10

8

8

6

4

4

 

Dodávka

Není-li stanoveno jinak, jsou všechny dodávky panelů realizovány silniční přepravou na místo stavby.
Za vykládku odpovídá odběratel / zákazník. Bližší informace o dopravě, manipulaci a skladování panelů při dodávce na stavbu jsou uvedeny v brožuře Technická příručka, případně na vyžádání na technickém oddělení společnosti Kingspan.

 

Skládání a manipulace

Příjemce dodávky je povinen zajistit řádnou vykládku dle manipulačních pokynů uvedených na svazcích. Povinností přepravce je uvést záznam do dodacího listu o způsobu manipulace.

Při manipulaci se svazky panelů je nutné postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů, které obsahuje každý svazek panelů.

Aby bylo zajištěno bezpečné složení svazků panelů, je třeba používat odpovídající mechanismy a pomůcky (zejména v závislosti na délce panelů), rozpěrné fošny, textilní popruhy apod.

Skladování

Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu.

Montáž panelů

Postupy a pokyny pro montáž panelů jsou k dispozici na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné se dohodnout i na zajištění odborného proškolení montážních pracovníků.

Podrobné informace pro vykládku, skladování, manipulaci a montáž naleznete v technické příručce.

Kvalita

Izolační sendvičové panely Kingspan se vyrábějí z materiálů nejvyšší kvality, za použití nejnovějších výrobních technologií, splňují přísné nároky kontroly kvality, vyhovují standardům ISO9001:2010 a jsou zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti.

Stavební předpisy

Sendvičové izolační panely Kingspan KS1000 FF vyhovují platným stavebním předpisům a normám, odpovídají požadavkům uvedeným v evropské harmonizované normě ČSN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace.

Záruka

Záruky poskytované společností Kingspan jsou posuzovány individuálně pro každý projekt, zejména v závislosti na agresivitě prostředí a zvoleném typu povrchové úpravy.

Upozornění k obsahu

Přestože že všechny informace poskytnuté na těchto webových stránkách a v publikacích na nich zveřejněných jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možné se spoléhat na vhodnost jejich použití ve všech specifických případech. Veškeré informace, rady a doporučení jsou předkládány pouze jako pomůcka pro uživatele za předpokladu, že společnost Kingspan, její zaměstnanci, ani zástupci nenesou odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládní nařízení, vystavené certifikáty a protokoly, nebo jiné předpisy a nařízení se mohou časem měnit. V případě potřeby doplňujících a aktuálních informací se obracejte na technické oddělení společnosti Kingspan.

Technické informace

+420 495 866 150

techinfo@kingspan.cz

Příslušenství

+420 702 025 770

+420 495 866 125

Projekty, při kterých byl použit panel KS1000 FF

Prohlédněte si také naše další produkty

Buďte s námi ve spojení

Kontaktujte nás

Kingspan a.s. Vážní 465, Hradec Králové, 500 03
Zákaznický servis: 800 119 911

E-mail: info@kingspan.cz
Sledujte nás na Facebooku