Střešní prosvětlovací panel KS1000 PC, KS1000 DoubleSkin


Střešní prosvětlovací panel KS1000 PC, KS1000 DoubleSkin

Prosvětlovací panely

Typ: Prosvětlovací panel
Materiál: Komůrkový polykarbonát s kombinací se sendvičovým panelem KS1000 RW
Délka: 1-8 m
Profilace horní desky: jako u panelu RW
Modulová šířka: 1000mm
Barva: dle vzorníku RAL
Požární odolnost pro jádro: REI 90, RE 120 DP1 (od tl.100mm)
Propustnost světla podle EN 410​: PC – 65 %, PC double skin – 36 %
Třída reakce na oheň: PC – B-s1,d0; PC Double Skin – E
Minimální sklon střešní konstrukce: 6° (10%)
Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak můžete zajistit dostatečný přísun přirozeného denního světla dovnitř objektu, je návrh prosvětlovacích pásů ve střeše. Přirozené světlo v budovách zajišťuje nejen úspornou spotřebu energie. Studie prokazují, že má účinek podporující zdraví a koncentraci. Zlepšuje tak pracovní klima i osobní pocit pracovníků.

Tyto prosvětlovací panely je možné navrhovat na střechy s minimálním spádem 6°. PC a PC Double Skin nabízejí vynikající izolační vlastnosti (U=2,0 až 1,09 W/m2K), vysokou odolnost vůči UV záření a dobrou propustnost světla (36-65%), v závislosti na tloušťce polykarbonátové desky.

Ke stažení

Kingspan KS1000 PC Double Skin - Brožura

Řez panelem

PC
Double Skin
Střešní prosvětlovací panel KS1000 PC profilace řez panelem
Střešní prosvětlovací panel KS1000 DoubleSkin profilace řez panelem

Podrobnosti

Rozměry a hmotnost
Charakteristika
Ke stažení
Logistika a montáž

Prosvětlovací panely PC nebo PC Double Skin je možné kombinovat se střešními izolačními panely KS1000 RW. Používají se jak na různé typy průmyslových objektů jako jsou továrny, sklady, halové objekty, tak i na objekty občanské výstavby. Použití prosvětlovacích panelů není vhodné do prostředí se zvýšenou relativní vlhkostí v interiéru.

  • Prosvětlovací panely jsou vhodné pro střechy se spádem 6° (10%).
  • Prosvětlovací panely musí být vždy umístěny mezi dva izolační panely KS1000 RW a to jak ve směru kolmém na spád tak i po spádu.

Rozměry a hmotnost

  KS1000 PC KS1000 PC Double Skin
d - tloušťka polykarb. desky [mm] 20 40
D - celková tloušťka panelu [mm] 55 75
Hmotnost panelu [kg/m2] 3,3 6,2

 

Vyráběné délky panelů

Standardní délka panelu PC nebo PC Double Skin je od 1m do 8m včetně podřezu. Panely kratší ani větší délky nelze dodat ani na stavbě upravovat.

Podřez panelu

Všechny panely jsou z výroby opatřeny podřezem o rozměru 175mm. Panely se objednávají již s určením zda jde o levý nebo pravý panel ve smyslu uložení na střešní konstrukci. Pro objednání využijte objednávkový formulář, který obdržíte na technickém nebo zákaznickém oddělení společnosti Kingspan.

Tepelně-izolační vlastnosti

Prosvětlovací panel

Tloušťka polykarb.

desky d [mm]

Souč. prostupu tepla

U [W/m2K]

KS1000 PC 20 2,0
KS1000 PC Double Skin 40 1,09

Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou stanoveny v souladu s ČSN EN ISO 10211:2009.

Propustnost světla podle ČSN EN 410

Prosvětlovací panel

Činitel prostupu světla τv [%]

Celkový činitel solární energie g [%]

KS1000 PC 65 65
KS1000 PC Double Skin 36 45

Požární vlastnosti

Zkouškami pro hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech podle ČSN 73 0865 bylo u prosvětlovacích panelů KS1000 PC a KS1000 PC Double skin zjištěno, že při zkoušce:

  • nedochází k odpadávání ani odkapávání hořících hmot
  • nedochází k odkapávání nehořících hmot
  • dochází k odpadávání nehořících hmot

Panely lze použít v případech, kdy není požadováno, aby při požáru nedocházelo k odpadávání hmot.

Požadavky na odkapávání a odpadávání hmot z podhledů stropů a střech jsou v návrhových normách ČSN 73 0831 a ČSN 73 0842 a ve vyhlášce MV č.23/2008 Sb.

Upozornění k obsahu

Přestože že všechny informace poskytnuté na těchto webových stránkách a v publikacích na nich zveřejněných jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možné se spoléhat na vhodnost jejich použití ve všech specifických případech. Veškeré informace, rady a doporučení jsou předkládány pouze jako pomůcka pro uživatele za předpokladu, že společnost Kingspan, její zaměstnanci, ani zástupci nenesou odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládní nařízení, vystavené certifikáty a protokoly, nebo jiné předpisy a nařízení se mohou časem měnit. V případě potřeby doplňujících a aktuálních informací se obracejte na technické oddělení společnosti Kingspan.

Upozornění a vymezení záruk

Odběratel a budoucí uživatel bere na vědomí, že přirozenou vlastností polykarbonátových prosvětlovacích panelů je hygroskopická struktura materiálu umožňující adsorpci a prostup vodních par. V závislosti na okolním prostředí může dojít ke kondenzaci vodních par v komůrkách a „zamlžení“ panelu. Tento jev je v souladu s ČSN EN 14963 (příloha A, odst. A.3.6) považován za přirozenou vlastnost a nikoli vadu, nelze na něj tudíž vztahovat uplatnění záruk.

Panely jsou standardně z výroby opatřeny těsnící páskou na obou koncích panelu, která omezuje průnik vlhkosti do panelu a do značné míry omezuje vznik kondenzátu a zarosení panelu.

Ke stažení

Kingspan KS1000 PC Double Skin - Brožura

Kingspan KS 1000 PC a PC Double Skin - Instalační pokyny

Kingspan KS1000 PC a PC Double Skin - Instalační pokyny

Kingspan přehled produktů - Brožura

Kingspan střešní panely - Brožura

Kingspan technická příručka - Brožura

Kingspan Průvodce projektem a stavbou - Kapitola 5 - Tabulky únosnosti

Standardní balení - silniční doprava

Z důvodu zvýšení přepravní kapacity se panely ukládají na polystyrenové bloky event.dřevěné palety exter.stranami (t.j. trapézy) k sobě. Stěny svazku jsou chráněny deskami z pěn.polystyrenu. Celý svazek je zabalen do polyetylenové folie.

Dodávka

Není-li stanoveno jinak, jsou všechny dodávky panelů realizovány silniční přepravou na místo stavby.
Za vykládku odpovídá odběratel / zákazník. Bližší informace o dopravě, manipulaci a skladování panelů při dodávce na stavbu jsou uvedeny v brožuře Technická příručka, případně na vyžádání na technickém oddělení společnosti Kingspan.

Uskladnění

  • Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním vlivům, jako je déšť, slunce apod. Ochranná krycí folie by se z balíků neměla odstraňovat dříve než těsně před montáží.
  • Pokud je prosvětlovací panel již rozbalený, je nutné ho zabezpečit proti povětrnostním vlivům, především proti vodě a vlhkosti a takto ho chránit až do doby jeho namontování dle níže uvedeného postupu. Nenamontovaný prosvětlovací panel nesmí být vystaven dešti a povětrnostním vlivům!

Skládání a manipulace

Příjemce dodávky je povinen zajistit řádnou vykládku dle manipulačních pokynů uvedených na svazcích. Povinností přepravce je uvést záznam do dodacího listu o způsobu manipulace.

Při manipulaci se svazky panelů je nutné postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů, které obsahuje každý svazek panelů.

Aby bylo zajištěno bezpečné složení svazků panelů, je třeba používat odpovídající mechanismy a pomůcky (zejména v závislosti na délce panelů), rozpěrné fošny, textilní popruhy apod.

Skladování

Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu. Prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním vlivům, jako je déšť, slunce apod. Ochranná krycí folie by se z balíků neměla odstraňovat dříve než těsně před montáží.

Pokud je prosvětlovací panel již rozbalený, je nutné ho zabezpečit proti povětrnostním vlivům, především proti vodě a vlhkosti a takto ho chránit až do doby jeho namontování dle níže uvedeného postupu. Nenamontovaný prosvětlovací panel nesmí být vystaven dešti a povětrnostním vlivům!

Montáž panelů

Postupy a pokyny pro montáž panelů jsou k dispozici na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné se dohodnout i na zajištění odborného proškolení montážních pracovníků.

Podrobné informace pro vykládku, skladování, manipulaci a montáž naleznete v technické příručce.

Technické informace

+420 495 866 150

techinfo@kingspan.cz

Příslušenství

+420 702 025 770

+420 495 866 125

Související produkty

Prohlédněte si také naše další produkty

Kontaktujte nás

Kingspan a.s. Vážní 465, Hradec Králové, 500 03
Zákaznický servis: 800 119 911

E-mail: info@kingspan.cz
Sledujte nás na Facebooku

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.

Pravidla a kontrola cookie a oznámení o ochraně osobních údajů byly aktualizovány dne 13. srpna 2018.