Střešní prosvětlovací panel KS1000 HTL

Stáhni
KS1000 HTL, prosvětlovací panely, střešní panely, denní světlo
Previous
Next

Přirozené světlo pro vaši budovu

Prosvětlovací panely HTL využijete pro průmyslové objekty, jako jsou sklady, halové budovy nebo továrny a hodí se i pro občanské výstavby. Střešní prosvětlovací panely naší výroby mají skvělou světelnou prostupnost a jsou odolné vůči UV záření.

Prosvětlovací panely vyrábíme z kvalitní sklolaminátové desky a komůrkového polykarbonátu na spodní straně panelu. Vnější sklolaminátovou desku vyrábíme ve tvaru trapézového profilu, kompatibilního s tvarem izolačních sendvičových panelů FF. Naše střešní panely mají výborné izolační a mechanické vlastnosti, jsou lehké a jejich montáž je velmi jednoduchá a rychlá.

Informace o výrobku

Panely HTL tvoří sklolaminátový povrch s trapézovou profilací na exteriérové straně a izolační deska z komůrkového polykarbonátu na interiérové straně panelu. Polykarbonátovou desku vám můžeme dodat ve dvou různých tloušťkách, podle vašich požadavků na součinitel prostupu tepla. Tyto prosvětlovací panely můžete kombinovat se střešními izolačními panely KS1000 FF s minerálním vláknem.

 • Tloušťka vnitřní izolační polykarbonátové desky 25 mm nebo 32 mm.
 • Součástí dodávky jsou distanční profily (kompenzující rozdíl tloušťky izolačního a prosvětlovacího panelu).
 • sklolaminátový povrch ve tvaru trapézového plechu (stejný jako u panelu KS1000 FF).
 • hodnoty součinitele prostupu tepla U=1,47-1,64 W/m2K (podle šířky polykarb. desky).
 • dobrá světelná propustnost.
 • odolnost vůči UV záření.
 • kompletní výrobek dodaný z výroby.
 • modulová šířka 1 000 mm.
 • délky od 1 m do 6,25 m (celková délka včetně podřezu).

Podrobnosti

Použití
Rozměry a hmotnost
Charakteristika
Balení a dodávka
Manipulace, skladování a montáž

Prosvětlovací panely KS1000 HTL můžete kombinovat se střešními izolačními panely KS1000 FF. Využijete je jak na různé typy průmyslových objektů, jako jsou továrny, sklady, halové objekty, tak i na objekty občanské výstavby. Použití prosvětlovacích panelů nedoporučujeme do prostředí se zvýšenou vlhkostí v interiéru.

 • panely HTL jsou vhodné pro střechy se spádem 8° (14%).
 • panely musí být vždy umístěny mezi dva izolační panely KS1000 FF a to jak ve směru kolmém na spád tak i po spádu.

Rozměry a hmotnost

d - tloušťka polykarb. desky [mm] 25 32
D - celková tloušťka panelu [mm] 59 66
Hmotnost panelu [kg/m2] 5,9 6,6

Vyráběné délky panelů

Standardní délka panelu HTL je od 1,25m do 6,25m včetně podřezu. Panely kratší ani větší délky nelze dodat ani na stavbě upravovat

Podřez panelu

Všechny panely HTL jsou z výroby opatřeny podřezem o rozměru 250mm. Panely se objednávají již s určením, zda jde o levý nebo pravý panel ve smyslu uložení na střešní konstrukci. Pro objednání využijte objednávkový formulář, který obdržíte na technickém nebo zákaznickém oddělení společnosti Kingspan.

KS1000_PC_podrez_levy_CZ
KS1000_PC_podrez_pravy_CZ

Tepelně-izolační vlastnosti

Panel Tloušťka polykarb. desky d [mm] Souč. prostupu tepla U [W/m2K]

HTL

25 1,64
32 1,47

Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou stanoveny v souladu s ČSN EN ISO 10211:2009 a ČSN 73 0540.

Požární vlastnosti

Zkouškami pro hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech podle ČSN 73 0865 bylo u prosvětlovacích panelů HTL zjištěno, že při zkoušce:

 • nedochází k odpadávání ani odkapávání hořících hmot
 • nedochází k odkapávání nehořících hmot
 • dochází k odpadávání nehořících hmot

Panely lze použít v případech, kdy není požadováno, aby při požáru nedocházelo k odpadávání hmot.

Požadavky na odkapávání a odpadávání hmot z podhledů stropů a střech jsou v návrhových normách ČSN 73 0831 a ČSN 73 0842 a ve vyhlášce MV č.23/2008 Sb.

Upozornění k obsahu

Přestože že všechny informace poskytnuté na těchto webových stránkách a v publikacích na nich zveřejněných jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možné se spoléhat na vhodnost jejich použití ve všech specifických případech. Veškeré informace, rady a doporučení jsou předkládány pouze jako pomůcka pro uživatele za předpokladu, že společnost Kingspan, její zaměstnanci, ani zástupci nenesou odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládní nařízení, vystavené certifikáty a protokoly, nebo jiné předpisy a nařízení se mohou časem měnit. V případě potřeby doplňujících a aktuálních informací se obracejte na technické oddělení společnosti Kingspan.

Standardní balení - silniční doprava

Z důvodu zvýšení přepravní kapacity se panely ukládají na polystyrenové bloky event.dřevěné palety exter.stranami (t.j. trapézy) k sobě. Stěny svazku jsou chráněny deskami z pěn.polystyrenu. Celý svazek je zabalen do polyetylenové folie.

Dodávka

Není-li stanoveno jinak, jsou všechny dodávky panelů realizovány silniční přepravou na místo stavby.
Za vykládku odpovídá odběratel / zákazník. Bližší informace o dopravě, manipulaci a skladování panelů při dodávce na stavbu jsou uvedeny v brožuře Technická příručka, případně na vyžádání na technickém oddělení společnosti Kingspan.

Uskladnění

Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním vlivům, jako je déšť, slunce apod. Ochranná krycí folie by se z balíků neměla odstraňovat dříve než těsně před montáží.
Pokud je prosvětlovací panel již rozbalený, je nutné ho zabezpečit proti povětrnostním vlivům, především proti vodě a vlhkosti a takto ho chránit až do doby jeho namontování dle doporučeného postupu a konstrukčních detailů. Nenamontovaný prosvětlovací panel nesmí být vystaven dešti a povětrnostním vlivům!

Upozornění a vymezení záruk

Odběratel a budoucí uživatel bere na vědomí, že přirozenou vlastností polykarbonátových prosvětlovacích panelů je hygroskopická struktura materiálu umožňující adsorpci a prostup vodních par. V závislosti na okolním prostředí může dojít ke kondenzaci vodních par v komůrkách a „zamlžení“ panelu. Tento jev je v souladu s ČSN EN 14963 (příloha A, odst. A.3.6) považován za přirozenou vlastnost a nikoli vadu, nelze na něj tudíž vztahovat uplatnění záruk.

KS1000 HTL jsou standardně z výroby opatřeny těsnící páskou na obou koncích panelu, která omezuje průnik vlhkosti do panelu a do značné míry omezuje vznik kondenzátu a zarosení panelu.

Skládání a manipulace

Příjemce dodávky je povinen zajistit řádnou vykládku dle manipulačních pokynů uvedených na svazcích. Povinností přepravce je uvést záznam do dodacího listu o způsobu manipulace.

Při manipulaci se svazky panelů je nutné postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů, který obsahuje každý svazek panelů.

Aby bylo zajištěno bezpečné složení svazků panelů, je třeba používat odpovídající mechanismy a pomůcky (zejména v závislosti na délce panelů), rozpěrné fošny, textilní popruhy apod.

Skladování

Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu. Prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním vlivům, jako je déšť, slunce apod. Ochranná krycí folie by se z balíků neměla odstraňovat dříve než těsně před montáží.

Pokud je prosvětlovací panel již rozbalený, je nutné ho zabezpečit proti povětrnostním vlivům,
především proti vodě a vlhkosti a takto ho chránit až do doby jeho namontování dle níže uvedeného
postupu. Nenamontovaný prosvětlovací panel nesmí být vystaven dešti a povětrnostním vlivům!

Montáž panelů

Postupy a pokyny pro montáž panelů jsou k dispozici na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné se dohodnout i na zajištění odborného proškolení montážních pracovníků.

Podrobné informace pro vykládku, skladování, manipulaci a montáž naleznete v technické příručce.

Řez panelem

KS1000 HTL prosvětlovací panel

Ke stažení

Izolacni stresni a stenove panely_Strucny prehled_Izolacni stresni a stenove systemy pro oplasteni budov_CZ

Stručný přehled produktů

Izolační střešní a stěnové panely

Stresni panely_CZ

Kingspan Střešní panely - brožura

Izolacni stresní a stenove panely_Technicka prirucka_pro montazni a dodavatelske firmy_CZ

Kingspan technická příručka - Brožura

Tabulka únosnosti_CZ-page-001

Kingspan Průvodce projektem a stavbou - Kapitola 5 - Tabulky únosnosti

Technické informace

+420 495 866 150

techinfo@kingspan.cz

Příslušenství

+420 702 025 770

+420 495 866 125

Související produkty

Prohlédněte si také naše další produkty

Potřebujete pomoc s vaším projektem ...

... nebo radu, který izolační panel nebo příslušenství se nejlépe hodí do vašeho projektu? Náš team udělá všechno pro to, aby váš projekt byl co nejméně složitý a vybrali jste si materiály přesně pro vaše potřeby.

Kontaktujte nás

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.

Pravidla a kontrola cookie a oznámení o ochraně osobních údajů byly aktualizovány dne 13. srpna 2018.