Střešní prosvětlovací panel KS1000 HTL


Střešní prosvětlovací panel KS1000 HTL

Přirozené světlo pro vaši budovu

Panely HTL tvoří sklolaminátový povrch s trapézovou profilací na exteriérové straně a izolační deska z komůrkového polykarbonátu na interiérové straně panelu. Polykarbonátovou desku vám můžeme dodat ve dvou různých tloušťkách, podle vašich požadavků na součinitel prostupu tepla. Tyto prosvětlovací panely můžete kombinovat se střešními izolačními panely KS1000 FF s minerálním vláknem.

Typ: Prosvětlovací panel
Materiál: Sklolaminátové desky a komůrkový polykarbonát
Tloušťka vnitřní desky: 25 mm nebo 32 mm
Délka: 1 m do 6,25 m (celková délka včetně podřezu)
Modulová šířka: 1000mm
Barva: opál
 

Ke stažení

Kingspan přehled produktů - Brožura

V katalogu najdete podrobné charakteristiky střešních a stěnových sendvičových panelů Kingspan - skutečné rozměry, technické vlastnosti, žáruvzdornosti materiálů či typech profilování a další.

Podrobnosti

Ke stažení
Rozměry a hmotnost
Charakteristika
Logistika a montáž

Ke stažení

Kingspan přehled produktů - Brožura

V katalogu najdete podrobné charakteristiky střešních a stěnových sendvičových panelů Kingspan - skutečné rozměry, technické vlastnosti, žáruvzdornosti materiálů či typech profilování a další.

Kingspan střešní panely - Brožura

Kingspan technická příručka - Brožura

Kingspan Průvodce projektem a stavbou - Kapitola 5 - Tabulky únosnosti

Prosvětlovací panely KS1000 HTL můžete kombinovat se střešními izolačními panely KS1000 FF. Využijete je jak na různé typy průmyslových objektů, jako jsou továrny, sklady, halové objekty, tak i na objekty občanské výstavby. Použití prosvětlovacích panelů nedoporučujeme do prostředí se zvýšenou vlhkostí v interiéru.

  • panely HTL jsou vhodné pro střechy se spádem 8° (14%).
  • panely musí být vždy umístěny mezi dva izolační panely KS1000 FF a to jak ve směru kolmém na spád tak i po spádu.

Rozměry a hmotnost

d - tloušťka polykarb. desky [mm] 25 32
D - celková tloušťka panelu [mm] 59 66
Hmotnost panelu [kg/m2] 5,9 6,6

Vyráběné délky panelů

Standardní délka panelu HTL je od 1,25m do 6,25m včetně podřezu. Panely kratší ani větší délky nelze dodat ani na stavbě upravovat

Podřez panelu

Všechny panely HTL jsou z výroby opatřeny podřezem o rozměru 250mm. Panely se objednávají již s určením, zda jde o levý nebo pravý panel ve smyslu uložení na střešní konstrukci. Pro objednání využijte objednávkový formulář, který obdržíte na technickém nebo zákaznickém oddělení společnosti Kingspan.

Tepelně-izolační vlastnosti

Panel Tloušťka polykarb. desky d [mm] Souč. prostupu tepla U [W/m2K]

HTL

25 1,64
32 1,47

Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou stanoveny v souladu s ČSN EN ISO 10211:2009 a ČSN 73 0540.

Požární vlastnosti

Zkouškami pro hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech podle ČSN 73 0865 bylo u prosvětlovacích panelů HTL zjištěno, že při zkoušce:

  • nedochází k odpadávání ani odkapávání hořících hmot
  • nedochází k odkapávání nehořících hmot
  • dochází k odpadávání nehořících hmot

Panely lze použít v případech, kdy není požadováno, aby při požáru nedocházelo k odpadávání hmot.

Požadavky na odkapávání a odpadávání hmot z podhledů stropů a střech jsou v návrhových normách ČSN 73 0831 a ČSN 73 0842 a ve vyhlášce MV č.23/2008 Sb.

Upozornění k obsahu

Přestože že všechny informace poskytnuté na těchto webových stránkách a v publikacích na nich zveřejněných jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možné se spoléhat na vhodnost jejich použití ve všech specifických případech. Veškeré informace, rady a doporučení jsou předkládány pouze jako pomůcka pro uživatele za předpokladu, že společnost Kingspan, její zaměstnanci, ani zástupci nenesou odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládní nařízení, vystavené certifikáty a protokoly, nebo jiné předpisy a nařízení se mohou časem měnit. V případě potřeby doplňujících a aktuálních informací se obracejte na technické oddělení společnosti Kingspan.

KS1000 HTL, denní světlo, prosvětlovací panely

Standardní balení - silniční doprava

Z důvodu zvýšení přepravní kapacity se panely ukládají na polystyrenové bloky event.dřevěné palety exter.stranami (t.j. trapézy) k sobě. Stěny svazku jsou chráněny deskami z pěn.polystyrenu. Celý svazek je zabalen do polyetylenové folie.

Dodávka

Není-li stanoveno jinak, jsou všechny dodávky panelů realizovány silniční přepravou na místo stavby.
Za vykládku odpovídá odběratel / zákazník. Bližší informace o dopravě, manipulaci a skladování panelů při dodávce na stavbu jsou uvedeny v brožuře Technická příručka, případně na vyžádání na technickém oddělení společnosti Kingspan.

Uskladnění

Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním vlivům, jako je déšť, slunce apod. Ochranná krycí folie by se z balíků neměla odstraňovat dříve než těsně před montáží.
Pokud je prosvětlovací panel již rozbalený, je nutné ho zabezpečit proti povětrnostním vlivům, především proti vodě a vlhkosti a takto ho chránit až do doby jeho namontování dle doporučeného postupu a konstrukčních detailů. Nenamontovaný prosvětlovací panel nesmí být vystaven dešti a povětrnostním vlivům!

Upozornění a vymezení záruk

Odběratel a budoucí uživatel bere na vědomí, že přirozenou vlastností polykarbonátových prosvětlovacích panelů je hygroskopická struktura materiálu umožňující adsorpci a prostup vodních par. V závislosti na okolním prostředí může dojít ke kondenzaci vodních par v komůrkách a „zamlžení“ panelu. Tento jev je v souladu s ČSN EN 14963 (příloha A, odst. A.3.6) považován za přirozenou vlastnost a nikoli vadu, nelze na něj tudíž vztahovat uplatnění záruk.

KS1000 HTL jsou standardně z výroby opatřeny těsnící páskou na obou koncích panelu, která omezuje průnik vlhkosti do panelu a do značné míry omezuje vznik kondenzátu a zarosení panelu.

 

Skládání a manipulace

Příjemce dodávky je povinen zajistit řádnou vykládku dle manipulačních pokynů uvedených na svazcích. Povinností přepravce je uvést záznam do dodacího listu o způsobu manipulace.

Při manipulaci se svazky panelů je nutné postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů, který obsahuje každý svazek panelů.

Aby bylo zajištěno bezpečné složení svazků panelů, je třeba používat odpovídající mechanismy a pomůcky (zejména v závislosti na délce panelů), rozpěrné fošny, textilní popruhy apod.

Skladování

Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu. Prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním vlivům, jako je déšť, slunce apod. Ochranná krycí folie by se z balíků neměla odstraňovat dříve než těsně před montáží.

Pokud je prosvětlovací panel již rozbalený, je nutné ho zabezpečit proti povětrnostním vlivům,
především proti vodě a vlhkosti a takto ho chránit až do doby jeho namontování dle níže uvedeného
postupu. Nenamontovaný prosvětlovací panel nesmí být vystaven dešti a povětrnostním vlivům!

Montáž panelů

Postupy a pokyny pro montáž panelů jsou k dispozici na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné se dohodnout i na zajištění odborného proškolení montážních pracovníků.

Podrobné informace pro vykládku, skladování, manipulaci a montáž naleznete v technické příručce.

 

Technické informace

+420 495 866 150

techinfo@kingspan.cz

Příslušenství

+420 702 025 770

+420 495 866 125

Nejnovější referenční projekty

Prohlédněte si také naše další produkty

Buďte s námi ve spojení

Kontaktujte nás

Kingspan a.s. Vážní 465, Hradec Králové, 500 03
Zákaznický servis: 800 119 911

E-mail: info@kingspan.cz
Sledujte nás na Facebooku