Stáhni
KS1150 NF, KS1150 TF, stěnový izolační panel, zateplení fasády
Previous
Next

Fasádní systém s přiznanými kotevními prvky

Panely NF jsou univerzální fasádní panely pro opláštění všech typů budov. Izolační jádro z tuhé pěny IPN nebo QuadCore se strukturou z uzavřených buněk nabízí vnikající tepelně izolační vlastnosti, které zůstávají zachovány po celou dobu živostnosti stavby.

 • Fasádní systém pro horizontální nebo vertikální kladení s dobrou požární odolností.

 • Vynikající vlastnosti z hlediska průvzdušnosti a použitelnosti i v náročných podmínkách.

 • Velmi dobré statické vlastnosti snižují nutnost návrhu doplňkové konstrukce.

Informace o výrobku

Stěnové izolační panely KS1150 NF jsou vhodné pro všechny typy budov. Díky novému tvaru podélného zámku mají panely NF vybavené standardními těsnícími páskami vynikající vlastnosti z hlediska neprůvzdušnosti (VA50 ≈ 0,004 m3/h.m2).

Panely NF  jsou vhodné zejména pro obvodové pláště budov. Tento typ panelů je dále možné použít i pro podhledy, vnitřní příčky nebo chladírenské boxy. Pro aplikace, kde je vyžadováno nebo doporučeno zatmelit zámky a dodat panely bez těsnicích pásek, použijte panely NC.

 • tloušťka izolačního jádra
  • 100, 120, 150, 170 a 200 mm
 • Izolační jádro IPN nebo QuadCore™nabízí vynikající tepelně-izolační a požární vlastností.
 • Certifikace FM Global.
 • Modulová šířka 1150mm nebo 1000mm.
 • Standardní způsob upevnění - přiznané kotevní prvky.
 • Stěnové panely jsou určeny pro vertikální nebo horizontální kladení.
 • Standardně dodávané délky jsou v rozmezí od 2m do 13,5m (max.18m).

Podrobnosti

Použití
Rozměry a hmotnost
Materiály
Charakteristika
Balení a dodávka
Manipulace, skladování a montáž
Jakost a záruka
Barvy
KS1150 NF jsou fasádní sendvičové panely s přiznanými kotevními prvky
 • tento typ panelu je vhodný pro obvodové i vnitřní stěnové aplikace či použití v podhledech
 • nový typ zámku NF pro tloušťky od 100 mm
 • pro případ velmi vysokých nároků na neprůvzdušnost nabízíme možnost vybavení podélných zámků specální těsnicí páskou
 • panely jsou vhodné i pro použití do podhledů

Rozměry a hmotnost

Panel - typ zámku NF
d – tloušťka izolačního jádra [mm]

40

60

80

100

120

150

170 200
Hmotnost [kg/m²] 10,23

10,94

11,72

12,50

13,28

14,49

15,23 16,40

Vyráběné délky panelů

Standardní délky panelu jsou od 2 do 13,5m. Panely kratší než 2 m jsou kráceny na stavbě. O možnostech dodávky delších panelů kontaktujte zákaznické oddělení společnosti Kingspan.

Povrchové plechy

Žárově pozinkovaná ocel Z275 podle ČSN EN 10346 s řadou možností finální povrchové úpravy: PES 25, PVDF 25 , Plastisol 200, Spectrum a Plastisol 150 – Foodsafe.

Tloušťky ocelových povrchových plechů

Standardní tloušťka vnějšího plechu 0,60 mm.

Standardní tloušťka vnitřního plechu 0,40 mm.

Jiné tloušťky plechů lze dodat po dohodě se zástupci Kingspan

Vnější povrchové úpravy

 1. Standardní Polyester – PES
  Povrchová ochrana v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce 25 μm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Povrchová úprava vhodná pro běžné venkovní prostředí. Jedná se o standardní povrchovou úpravu firmy Kingspan.
 2. Spectrum™
  Kingspan Spectrum™ je polyuretanová pololesklá povrchová úprava o nominální tloušťce 50 μm s lehce zrnitým efektem.
  Nabízí vynikající trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám, korozi a UV záření. Vykazuje vysokou míru stálosti barvy a lesku. Díky dobré pružnosti dosahuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození.
  Kingspan Spectrum je k dispozici v široké škále klasických i metalických barev. Neobsahuje chlór, ftaláty ani změkčovadla a je 100% recyklovatelná.

Vnitřní povrchové úpravy

 1. Polyester vnitřní - PEI
  Polyesterová vrstva pro běžné vnitřní prostředí s nominální tloušťkou 15 μm. Standardní barvou je šedobílá (podobná RAL 9002).
 2. Standardní Polyester – PES
  Polyester je univerzální a cenově výhodná povrchová úprava pro běžné vnitřní i venkovní použití. Nominální tloušťka vrstvy je 25 μm.
 3. Foodsafe
  Foodsafe je speciální netoxický a dobře omývatelný povrch, určený i pro přímý a nepřímý styk s potravinami. Jedná se o povrchovou ochranu na bázi PVC v nominální tloušťce 150 μm. Je určen pro použití v potravinářském průmyslu, resp. pro použití v prostředí s vyššími hygienickými nároky.
  Standardní barvou je bílá (podobná 9010)

Další možnosti povrchové úpravy konzultujte s technickým oddělením společnosti Kingspan.

Izolační jádro

Standardně se používá izolační jádro z tuhé pěny Kingspan IPN nebo IPN QuadCore (PIR) s uzavřenými buňkami. Izolační pěna je zdravotně nezávadná, s nulovým potenciálem poškozování ozónové vrstvy (Zero Ozone Depletion Potential) a neobsahuje CFC / HCFC (tvrdé a měkké freony).

Těsnění

Podélné spoje panelů se zámkem TF jsou z výroby opatřeny antikondenzačními těsnící páskou.

Podélný spoj panelů s novým tvarem zámku NF je z výroby vybaven dvěma těsnicími páskami, které zajišťují odolnost proti povětrnostním vlivům a vynikající neprůvzdušnost.

Zámek panelů na interierové straně lze v případě požadavku vybavit speciální těsnící páskou splňující i velmi vysoké nároky z hlediska neprůvzdušnosti a parotěsnosti.

Tepelně-izolační vlastnosti

Typ zámku Tloušťka izolačního jádra panelu [mm] Součinitel prostupu tepla U IPN [W/m2K] Součinitel prostupu tepla U QuadCore [W/m2K]
NF 40 0,595  
60 0,370  
80 0,277  
NF 100 0,222 0,18
120 0,185 0,15
150 0,149 0,12
170 0,131 0,11
200 0,112 0,09

Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou stanoveny v souladu s ČSN EN ISO 10211, ČSN EN 14509 a ČSN 730540-4.

Biologické hledisko

Izolační sendvičové panely Kingspan nepodléhají napadení plísněmi, houbami ani hmyzem.
Z panelů se neuvolňují žádné zdraví škodlivé látky.

Požární odolnost

Sendvičové panely Kingspan KS1150 NF a TF s izolačním jádrem IPN nebo QuadCore (FIREsafe) a standardní povrchovou úpravou nešíří požár po povrchu v požárně nebezpečném prostoru a u podhledů nedochází k odpadávání nebo odkapávání hořících ani nehořících částic.

Typ zámku panelu

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

*Požární odolnost podle ČSN EN 13501-2

Obvodový plášť

Vnitřní příčky

Vertikální aplikace

Horizontální aplikace

Vertikální aplikace

Horizontální aplikace

NF

40

N

N

N

N

60

*EW 15 DP3 (i→o)

*EI 15-ef DP3 (i←o)

 

*EW 15 DP3 (i→o)

*EI 15-ef DP3 (i←o)

*EI 15 DP3

N

80

NF

100

EW 15 DP3 (i→o)
EI 20-ef DP3 (i←o)

EW 15 DP3 (i→o)

EI 15-ef DP3 (i←o)

EI 15 DP3

EI 15 DP3

120

EW 15 DP3 (i→o)
*EW 30 DP3 (i→o)

s tmelem Flamro

EI 20-ef DP3 (i←o)
*EI 30-ef DP3 (i←o)

s tmelem Flamro
EW 15 DP3 (i→o)
*EW 30 DP3 (i→o)

s tmelem Flamro

EI 15-ef DP3 (i←o)
*EI 30-ef DP3 (i←o)

s tmelem Flamro

150

170

200

*Poznámka: Ohledně podrobných informací, omezení nebo podmínek pro splnění požární odolnosti nebo požární klasifikace se informujte na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustické vlastnosti

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

Index vzduchové neprůzvučnosti RW [dB]

40

24

60

25

80

100

26

120

150

27

170

200

Standardní balení - silniční doprava

Panely Kingspan se ukládají na polystyrenové bloky event. dřevěné palety. Stěny svazku jsou chráněny deskami z pěn.polystyrenu. Celý svazek je zabalen do polyetylenové folie.

Počet panelů ve svazku závisí na tloušťce panelů-viz tabulka níže. Počet panelů ve svazku, delších než standardní max.délka se úměrně snižuje. Standardní výška palety je 1,100 m. Maximální hmotnost palety je 3.000 kg.

Tloušťka izolačního jádra panelu (mm)

40

60

70

80

100

120

150

170

200

Počet panelů v balení

27

18

13

13

11

9

7

6

5

 

 

Dodávka

Není-li stanoveno jinak, jsou všechny dodávky panelů realizovány silniční přepravou na místo stavby.

Za vykládku odpovídá odběratel / zákazník. Bližší informace o dopravě, manipulaci a skladování panelů při dodávce na stavbu jsou uvedeny v brožuře Technická příručka, případně na vyžádání na technickém oddělení společnosti Kingspan.

Skládání a manipulace

Příjemce dodávky je povinen zajistit řádnou vykládku dle manipulačních pokynů uvedených na svazcích. Povinností přepravce je uvést záznam do dodacího listu o způsobu manipulace.

Při manipulaci se svazky panelů je nutné postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů, které obsahuje každý svazek panelů.

Aby bylo zajištěno bezpečné složení svazků panelů, je třeba používat odpovídající mechanismy a pomůcky (zejména v závislosti na délce panelů), rozpěrné fošny, textilní popruhy apod.

Skladování

Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu.

Montáž panelů

Postupy a pokyny pro montáž panelů jsou k dispozici na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné se dohodnout i na zajištění odborného proškolení montážních pracovníků.

Podrobné informace pro vykládku, skladování, manipulaci a montáž naleznete v technické příručce.

Kvalita

Izolační sendvičové panely Kingspan se vyrábějí z materiálů nejvyšší kvality, za použití nejnovějších výrobních technologií, splňují přísné nároky kontroly kvality, vyhovují standardům ISO9001:2010 a jsou zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti.

Stavební předpisy

Sendvičové izolační panely Kingspan NF/TF vyhovují platným stavebním předpisům a normám, odpovídají požadavkům uvedeným v evropské harmonizované normě ČSN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace.

Záruka

Záruky poskytované společností Kingspan jsou posuzovány individuálně pro každý projekt, zejména v závislosti na agresivitě prostředí a zvoleném typu povrchové úpravy.

Upozornění k obsahu

Přestože že všechny informace poskytnuté na těchto webových stránkách a v publikacích na nich zveřejněných jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možné se spoléhat na vhodnost jejich použití ve všech specifických případech. Veškeré informace, rady a doporučení jsou předkládány pouze jako pomůcka pro uživatele za předpokladu, že společnost Kingspan, její zaměstnanci, ani zástupci nenesou odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládní nařízení, vystavené certifikáty a protokoly, nebo jiné předpisy a nařízení se mohou časem měnit. V případě potřeby doplňujících a aktuálních informací se obracejte na technické oddělení společnosti Kingspan.

Možnosti interiérové povrchové úpravy

Možnosti exteriérové povrchové úpravy

Polyester (PES) - 25μm - standardní povrchová úprava

KS1150NF_TF_PES
SpectrumTM (PUR) – 50 μm, záruka až 10 let
KS1150NF_TF_Spectrum_PUR

Spectrum Premium Metalic (PUR) - 50 μm, záruka až 10 let

Upozornění:

Barvy na této stránce jsou pouze orientační. Při výběru barvy kontaktujte naše zákaznické oddělení nebo použijte vzorník RAL.

Možnosti profilací plechu

Detaily profilací
Řez panelem
Certifikáty výrobku
KS1000_AWP_External-profilation_box_CZ

B (box) vnější

KS1000_AWP_External-profilation_euro_CZ

E (euro) vnější

KS1000_AWP_External-profilation_minibox_CZ

Q (minibox) vnější

KS1000_AWP_External-profilation_micro_CZ

M (micro) vnější

KS1000_AWP_External-profilation_wave_CZ

W (wave) vnější

KS1000_AWP_Internal-profilation_minibox_CZ

Q (minibox) vnitřní

KS1150_TF_rez_panelem_CZ

Řez panelem NF

KS1150_NF_rez_panelem_CZ
Řez panelem NF
KS1150 NF, KS1150 TF, stěnový izolační panel, zateplení fasády
 • - jádro izolačního panelu neobsahuje minerální vlákna
 • - vynikající protipožární vlastnosti
 • - certifikát kvality
 •  - certifikát požární odolnosti

Ke stažení

Izolacni stresni a stenove panely_Strucny prehled_Izolacni stresni a stenove systemy pro oplasteni budov_CZ

Stručný přehled produktů

Izolační střešní a stěnové panely

Stenove panely_CZ

Kingspan ThermalSafe - Brožura

Izolacni stresní a stenove panely_Technicka prirucka_pro montazni a dodavatelske firmy_CZ

Kingspan technická příručka - Brožura

Tabulka únosnosti_CZ-page-001

Kingspan Průvodce projektem a stavbou - Kapitola 5 - Tabulky únosnosti

Kingspan KS1150 NF -NC - CAD

Fav Faved

Technické informace

+420 495 866 150

techinfo@kingspan.cz

Příslušenství

+420 702 025 770

+420 495 866 125

KS1000 NF projekty

Související příslušenství

Prohlédněte si také naše další produkty

Potřebujete pomoc s vaším projektem ...

... nebo radu, který izolační panel nebo příslušenství se nejlépe hodí do vašeho projektu? Náš tým udělá všechno pro to, aby váš projekt byl co nejméně složitý a vybrali jste si materiály přesně pro vaše potřeby.

Kontaktujte nás

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.

Pravidla a kontrola cookie a oznámení o ochraně osobních údajů byly aktualizovány dne 13. srpna 2018.