Stěnové izolační panely KS1000/1150 NC


Stěnové izolační panely KS1150 NC

Fasádní systém s přiznanými kotevními prvky

Stěnové izolační panely KS1000/1150 NC jsou standardně dodávány bez těsnících pásek v zámku. Určeno pro potravinářské účely, chladírny, mrazírny nebo protipožární aplikace). Fasádní systém umožnuje návrh v protipožárních konstrukcích s vysokou požární odolností až 30 minut. Obvodové stěny ze systému KS1150/1000 NC v tloušťce 120 mm s izolačním jádrem QuadCore splňuje podmínky ČSN 73 0810 dle čl. 5.4.11, týkající se možnosti použití v konstrukcích druhu DP1.

Typ: Stěnový panel
Materiál: Izolační jádro IPN nebo QuadCore®
Délka: 2 - 13,6 m (max. 18 m)
Tloušťka jádra: 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm
Upevnění: přiznané kotevní prvky
Modulová šířka: 1000, 1150 mm
Barva: dle vzorníku RAL
 

Ke stažení

Kingspan přehled produktů - Brožura

V katalogu najdete podrobné charakteristiky střešních a stěnových sendvičových panelů Kingspan - skutečné rozměry, technické vlastnosti, žáruvzdornosti materiálů či typech profilování a další.

Podrobnosti

Ke stažení
Rozměry a hmotnost
Materiály a barvy
Charakteristika
Logistika a montáž
Jakost a záruka

Ke stažení

Kingspan přehled produktů - Brožura

V katalogu najdete podrobné charakteristiky střešních a stěnových sendvičových panelů Kingspan - skutečné rozměry, technické vlastnosti, žáruvzdornosti materiálů či typech profilování a další.

Kingspan ThermalSafe - Brožura

Kingspan technická příručka - Brožura

Kingspan Průvodce projektem a stavbou - Kapitola 5 - Tabulky únosnosti

KS1150 NC jsou stěnové nebo podhledové sendvičové panely s přiznanými kotevními prvky. Tento typ panelů je určen pro použití v chladírnách, mrazírnách nebo na požární stěny a jiné speciální aplikace, kde má být do zámku dodatečně aplikován tmel nebo speciální pásky.
 

Rozměry a hmotnost

Panel - typ zámku NC  
d – tloušťka izolačního jádra [mm]

100

120

150

170 200
Hmotnost [kg/m²]

12,49

13,29

14,49

15,29 16,49

Vyráběné délky panelů

Standardní délky panelu jsou od 2 do 13,5m. Panely kratší než 2 m jsou kráceny na stavbě. O možnostech dodávky delších panelů kontaktujte zákaznické oddělení společnosti Kingspan.

Povrchové plechy

Žárově pozinkovaná ocel Z275 podle ČSN EN 10346 s řadou možností finální povrchové úpravy: PES 25, PVDF 25 , Plastisol 200, Spectrum a Plastisol 150 – Foodsafe.

Tloušťky ocelových povrchových plechů

Standardní tloušťka vnějšího a vnitřního plechu je 0,50 mm. Případně lze dodat i tloušťky plechu 0,6/0,4 mm.

Jiné tloušťky plechů lze dodat po dohodě se zástupci Kingspan

Možnosti povrchové úpravy - vnější plech panelu

 1. Standardní Polyester – PES
  Povrchová ochrana v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce 25 μm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Povrchová úprava vhodná pro běžné venkovní prostředí. Jedná se o standardní povrchovou úpravu firmy Kingspan.
 2. Spectrum™
  Kingspan Spectrum™ je polyuretanová pololesklá povrchová úprava o nominální tloušťce 50 μm s lehce zrnitým efektem.
  Nabízí vynikající trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám, korozi a UV záření. Vykazuje vysokou míru stálosti barvy a lesku. Díky dobré pružnosti dosahuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození.
  Kingspan Spectrum je k dispozici v široké škále klasických i metalických barev. Neobsahuje chlór, ftaláty ani změkčovadla a je 100% recyklovatelná.

Možnosti povrchové úpravy - vnitřní plech panelu

 1. Polyester vnitřní - PEI
  Polyesterová vrstva pro běžné vnitřní prostředí s nominální tloušťkou 15 μm. Standardní barvou je šedobílá (podobná RAL 9002).
 2. Standardní Polyester – PES
  Polyester je univerzální a cenově výhodná povrchová úprava pro běžné vnitřní i venkovní použití. Nominální tloušťka vrstvy je 25 μm.
 3. Foodsafe
  Foodsafe je speciální netoxický a dobře omývatelný povrch, určený i pro přímý a nepřímý styk s potravinami. Jedná se o povrchovou ochranu na bázi PVC v nominální tloušťce 150 μm. Je určen pro použití v potravinářském průmyslu, resp. pro použití v prostředí s vyššími hygienickými nároky.
  Standardní barvou je bílá (podobná 9010)

Další možnosti povrchové úpravy konzultujte s technickým oddělením společnosti Kingspan.

Izolační jádro

Standardně se používá izolační jádro z tuhé pěny Kingspan IPN nebo QuadCore (PIR) s uzavřenými buňkami. Izolační pěna je zdravotně nezávadná, s nulovým potenciálem poškozování ozónové vrstvy (Zero Ozone Depletion Potential) a neobsahuje CFC / HCFC (tvrdé a měkké freony).

Těsnění

Podélný spoj panelů KS1150 NC je uzpůsoben pro aplikaci tmelu při montáži a není standardně z výroby opatřen žádnou těsnicí páskou. Typ tmelu se volí dle požadavku (hygiena, požární odolnost, neprůvzdušnost atd.).

Zámek panelů na interierové straně lze v případě požadavku vybavit speciální těsnící páskou splňující vysoké požadavky na neprůvzdušnost a parotěsnost. Aplikace této pásky je doporučena u všech objektů s vysokými požadavky z hlediska průvzdušnosti nebo do prostředí s vysokou vlhkostí vnitřní vzduchu.

Možnosti interiérové porchové úpravy

Možnosti exteriérové povrchové úpravy

Polyester (PES) - 25μm - standardní povrchová úprava

SpectrumTM (PUR) - 50μm, záruka až 10let

Spectrum Premium Metalic (PUR) - 50μm, záruka až 10let

Upozornění:

Barvy na této stránce jsou pouze orientační. Při výběru barvy kontaktujte Kingspan nebo použijte vzorník RAL.

Tepelně-izolační vlastnosti

Typ zámku Tloušťka izolačního jádra panelu [mm] Součinitel prostupu tepla U
IPN [W/m2K]
Součinitel prostupu tepla U
QuadCore [W/m2K]
NC 100 0,222 0,18
120 0,185 0,15
150 0,149 0,12
170 0,131 0,11
200 0,112 0,09

Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou stanoveny v souladu s ČSN EN ISO 10211, ČSN EN 14509 a ČSN 730540-4.

Biologické hledisko

Izolační sendvičové panely Kingspan nepodléhají napadení plísněmi, houbami ani hmyzem.
Z panelů se neuvolňují žádné zdraví škodlivé látky.

Požární odolnost

Sendvičové panely Kingspan KS1150 NC a TC s izolačním jádrem IPN nebo QuadCore (FIREsafe) a standardní povrchovou úpravou nešíří požár po povrchu v požárně nebezpečném prostoru a u podhledů nedochází k odpadávání nebo odkapávání hořících ani nehořících částic.

Typ zámku panelu Tloušťka izolačního jádra panelu *Požární odolnost podle ČSN EN 13501-2
Obvodový plášť Vnitřní příčky
[mm] Vertikální aplikace Horizontální aplikace Vertikální aplikace Horizontální aplikace
NC 100 EW 15 DP3 (i→o)
EI 15-ef DP3 (i←o)
EW 15 DP3 (i→o)
EI 15-ef DP3 (i←o)
EI 15 DP3 (io) EI 15 DP3 (io)
120 *EW30 (io)
*EI30 (io)
1) použití v konstrukcích DP1
*EW30 (io)
*EI30 (io)
1) použití v konstrukcích DP1
150
170
200

*Poznámka: Ohledně podrobných informací, omezení nebo podmínek pro splnění požární odolnosti nebo požární klasifikace se informujte na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

1) V souladu s článkem 5.4.11 normy ČSN 730810:2016 je možné panely NC-120 s izolačním jádrem QuadCore navrhovat a používat v požárních pásech, v požárně nebezpečném prostoru téhož objektu a pokud je splněna podmínka odstupové vzdálenosti d´/d ≤ 0,7 pak i v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů, to znamená tam, kde jsou vyžadovány konstrukce druhu DP1. Uvedené se týká jednopodlažních (v případě instalace SHZ i dvoupodlažních) výrobních a skladových objektů, které jsou posuzovány podle normy ČSN 730804 a norem souvisejících.

Požární odolnost v podhledech
Panely KS1150 NC nebo KS1000 NC v tloušťce 100mm a větší jsou klasifikovány pro požární odolností EI 15 DP3 v podhledech vystavených účinku požáru zdola (a←b). Pro více informací kontaktujte technické oddělení.

Akustické vlastnosti

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

Index vzduchové neprůzvučnosti RW [dB]

40

24

60

25

80

100

26

120

150

27

170

200

Standardní balení - silniční doprava

Panely Kingspan se ukládají na polystyrenové bloky event. dřevěné palety. Stěny svazku jsou chráněny deskami z pěn.polystyrenu. Celý svazek je zabalen do polyetylenové folie.

Počet panelů ve svazku závisí na tloušťce panelů-viz tabulka níže. Počet panelů ve svazku, delších než standardní max.délka se úměrně snižuje. Standardní výška palety je 1,100 m. Maximální hmotnost palety je 3.000 kg.

Tloušťka izolačního jádra panelu (mm)

40

60

70

80

100

120

150

170

200

Počet panelů v balení

26

17

15

13

10

8

7

6

5

Dodávka

Není-li stanoveno jinak, jsou všechny dodávky panelů realizovány silniční přepravou na místo stavby.

Za vykládku odpovídá odběratel / zákazník. Bližší informace o dopravě, manipulaci a skladování panelů při dodávce na stavbu jsou uvedeny v brožuře Technická příručka, případně na vyžádání na technickém oddělení společnosti Kingspan.

 

Skládání a manipulace

Příjemce dodávky je povinen zajistit řádnou vykládku dle manipulačních pokynů uvedených na svazcích. Povinností přepravce je uvést záznam do dodacího listu o způsobu manipulace.

Při manipulaci se svazky panelů je nutné postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů, které obsahuje každý svazek panelů.

Aby bylo zajištěno bezpečné složení svazků panelů, je třeba používat odpovídající mechanismy a pomůcky (zejména v závislosti na délce panelů), rozpěrné fošny, textilní popruhy apod.

Skladování

Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu.

Montáž panelů

Postupy a pokyny pro montáž panelů jsou k dispozici na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné se dohodnout i na zajištění odborného proškolení montážních pracovníků.

Podrobné informace pro vykládku, skladování, manipulaci a montáž naleznete v technické příručce.

 

Kvalita

Izolační sendvičové panely Kingspan se vyrábějí z materiálů nejvyšší kvality, za použití nejnovějších výrobních technologií, splňují přísné nároky kontroly kvality, vyhovují standardům ISO9001:2010 a jsou zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti.

Stavební předpisy

Sendvičové izolační panely Kingspan NC vyhovují platným stavebním předpisům a normám, odpovídají požadavkům uvedeným v evropské harmonizované normě ČSN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace.

Záruka

Záruky poskytované společností Kingspan jsou posuzovány individuálně pro každý projekt, zejména v závislosti na agresivitě prostředí a zvoleném typu povrchové úpravy.

Upozornění k obsahu

Přestože že všechny informace poskytnuté na těchto webových stránkách a v publikacích na nich zveřejněných jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možné se spoléhat na vhodnost jejich použití ve všech specifických případech. Veškeré informace, rady a doporučení jsou předkládány pouze jako pomůcka pro uživatele za předpokladu, že společnost Kingspan, její zaměstnanci, ani zástupci nenesou odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládní nařízení, vystavené certifikáty a protokoly, nebo jiné předpisy a nařízení se mohou časem měnit. V případě potřeby doplňujících a aktuálních informací se obracejte na technické oddělení společnosti Kingspan.

Technické informace

+420 495 866 150

techinfo@kingspan.cz

Příslušenství

+420 702 025 770

+420 495 866 125

Nejnovější referenční projekty

Prohlédněte si také naše další produkty

Buďte s námi ve spojení

Kontaktujte nás

Kingspan a.s. Vážní 465, Hradec Králové, 500 03
Zákaznický servis: 800 119 911

E-mail: info@kingspan.cz
Sledujte nás na Facebooku