KS1150 AF akustický panel


KS1150 FA akustický panel

Panely pro protihlukové a akustické aplikace

KS 1150 AF nabízíme ve standardně dodávaných délkách od 2,0 do 6,0 m. Z důvodu vysoké vlastní hmotnosti a perforovaného vnitřního plechu nedoporučujeme větší délky, aby nedocházelo k poškození při dopravě a montáži. Možnost použití pro exteriérové aplikace je nutné posoudit individuálně s přihlédnutím k podmínkám použití a požadavkům.

Typ: Stěnový panel
Materiál: Izolační jádro z minerální vlny K-Roc®
Délka: 2 m - 6 m
Tloušťka jádra: 60, 80, 100, 120 a 150 mm
Upevnění: přiznané kotevní prvky
Modulová šířka: 1150 mm
Barva: dle vzorníku RAL
 

Podrobnosti

Ke stažení
Rozměry a hmotnost
Materiály a barvy
Charakteristika
Logistika a montáž
Jakost a záruka

Ke stažení

Kingspan přehled produktů - Brožura

V katalogu najdete podrobné charakteristiky střešních a stěnových sendvičových panelů Kingspan - skutečné rozměry, technické vlastnosti, žáruvzdornosti materiálů či typech profilování a další.

Kingspan ThermalSafe - Brožura

Kingspan technická příručka - Brožura

Kingspan Průvodce projektem a stavbou - Kapitola 5 - Tabulky únosnosti

Stěnový a podhledový panel určený pro vnitřní (interiérové) použití s požadavky na zvukovou pohltivost a neprůzvučnost – akustické aplikace. Vnitřní plech panelu je v celé ploše perforovaný, vnější plech panelu je plný.

 • vynikající hodnoty vzduchové neprůzvučnosti a zvukové pohltivosti
 • vhodné jsou pro vnitřní protihluková opatření
 • Možné je použití i pro exteriérové aplikace, kde je však nutné posoudit projekt individuálně, s přihlédnutím k podmínkám použití a požadavkům.
 • Panely nejsou vhodné pro aplikace do konstrukcí s velkým rozdílem teploty na interiéru a exteriéru (obvodový plášť), do prostor s vyšší vnitřní vlhkostí (>70 %) a do prostředí s vysokou korozní agresivitou prostředí.

Povrchové plechy

 1. Žárově pozinkovaná ocel Z275 podle ČSN EN 10346 s řadoumožností finální povrchové úpravy – Polyester, Spectrum™,PVDF, Plastisol a Foodsafe.
 2. Austenitická nerezová ocel třídy 1.4301 podle normy EN 10088. Povrchová úprava 2B (IIIc) nebo bez úpravy.

Tloušťky ocelových povrchových plechů

 • Standardní tloušťka vnějšího plechu 0,60 mm.
 • Standardní tloušťka vnitřního plechu 0,50 mm.
 • Jiné tloušťky plechů lze dodat po dohodě se zástupci Kingspan

Povrchové úpravy - vnější plech

 1. Standardní Polyester – PES Povrchová ochrana v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce 25 μm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Povrchová úprava vhodná pro běžné venkovní prostředí. Jedná se o standardní povrchovou úpravu firmy Kingspan.
 2. Spectrum™- Kingspan Spectrum je polyuretanová pololesklá povrchová úprava o nominální tloušťce 50 μm s lehce zrnitým efektem. Nabízí vynikající trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám, korozi a UV záření. Vykazuje vysokou míru stálosti barvy a lesku. Díky dobré pružnosti dosahuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození. Kingspan Spectrum je k dispozici v široké škále klasických i metalických barev. Neobsahuje chlór, ftaláty ani změkčovadla a je 100% recyklovatelná.

Povrchové úpravy - vnitřní plech

 1. Polyester vnitřní - PEI - Polyesterová vrstva pro běžné vnitřní prostředí s nominální tloušťkou 15 μm. Standardní barvou je šedobílá (podobná RAL 9002).
 2. Standardní Polyester – PES. Polyester je univerzální a cenově výhodná povrchová úprava pro běžné vnitřní i venkovní použití. Nominální tloušťka vrstvy je 25 μm.
 3. Foodsafe - speciální netoxický a dobře omývatelný povrch, určený i pro přímý a nepřímý styk s potravinami. Jedná se o povrchovou ochranu na bázi PVC v nominální tloušťce 150 μm. Je určen pro použití v potravinářském průmyslu, resp. pro použití v prostředí s vyššími hygienickými nároky. Standardní barvou je bílá (podobná 9010)

Další možnosti povrchové úpravy konzultujte s technickým oddělením společnosti Kingspan.

Izolační jádro

Minerální vlákno o vysoké specifické hmotnosti, vhodné pro aplikace vyžadující požární odolnost a zvukovou pohltivost.

Těsnění

Panely KS1150 FA nejsou standardně vybaveny těsnící páskou v zámku. Panely s perforovaným plechem nejsou vhodné do prostředí s vyšší relativní vlhkostí vzduchu ani do podmínek s vyššími nároky ne průvzdušnost.

Možnosti interiérové porchové úpravy

Možnosti exteriérové povrchové úpravy

Polyester (PES) - 25μm - standardní povrchová úprava

KS1000AWP_PES

SpectrumTM (PUR) - 50 μm, záruka až 10 let

KS1150NF_TF_Spectrum_PUR

Spectrum Premium Metalic (PUR) - 50μm, záruka až 10let

KS1000AWP_flex_spectrum_metalic

Upozornění:

Barvy na této stránce jsou pouze orientační. Při výběru barvy kontaktujte Kingspan nebo použijte vzorník RAL.

Tepelně-izolační vlastnosti

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]

60 0,70
80 0,53
100 0,43
120 0,37
150 0,30

Biologické hledisko

Izolační sendvičové panely Kingspan nepodléhají napadení plísněmi, houbami ani hmyzem.

Z panelů se neuvolňují žádné zdraví škodlivé látky.

Požární odolnost

Sendvičové panely KS1150 FA s izolačním jádrem z minerálního vlákna jsou klasifikovány třídou reakce na oheň C-s2,d0 (v případě kdy je perforovaná strana panelu vystavená ohni) v souladu s ČSN EN 13501-1.

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm] *Požární odolnost podle ČSN EN 13501-2
Perforovaná strana vystavená ohni Neperforovaná strana vystavená ohni
60 N N
80
100

*EI45

*EW60

*EI60

*EW120

120
150

*Upozornění: uvedené hodnoty požární odolnosti platí pro přímé aplikace a z hlediska použití mohou mít určitá omezení.

Ohledně podrobných informací, omezení nebo podmínek pro splnění požární odolnosti nebo požární klasifikace se informujte na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: (+420) 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustické vlastnosti

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

Index vzduchové neprůvzdušnosti RW [dB]

 

Faktory přizpůsobení spektru

C [dB]

Ctr [dB]

60

31

-1

-4

80

32

-2

-4

100

34

-2

-4

120

35

-2

-5

150

33

-3

-5

 

Koeficient zvukové pohltivosti α podle normy EN ISO 354:
KS1150 FA tl.100mm, plně perforovaný plech - αW = 0,55 (L),
Třída zvukové pohltivosti „D“

Standardní balení - silniční doprava

Panely KS1150 FA se ukládají na polystyrenové bloky event.dřevěné palety. Stěny svazku jsou chráněny deskami z pěn.polystyrenu. Celý svazek je zabalen do polyetylenové folie.

Počet panelů ve svazku závisí na tloušťce panelů-viz tabulka níže. Počet panelů ve svazku, delších než standardní max.délka se úměrně snižuje. Standardní výška palety je 1,100 m. Maximální hmotnost palety je 3.000 kg.

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm] 60 80 100 120 150
Počet panelů v balení 16 13 10 8 7

Dodávka

Není-li stanoveno jinak, jsou všechny dodávky panelů realizovány silniční přepravou na místo stavby.

Za vykládku odpovídá odběratel / zákazník. Bližší informace o dopravě, manipulaci a skladování panelů při dodávce na stavbu jsou uvedeny v brožuře Technická příručka, případně na vyžádání na technickém oddělení společnosti Kingspan.

Skládání a manipulace

Příjemce dodávky je povinen zajistit řádnou vykládku dle manipulačních pokynů uvedených na svazcích. Povinností přepravce je uvést záznam do dodacího listu o způsobu manipulace.

Při manipulaci se svazky panelů je nutné postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů, které obsahuje každý svazek panelů.

Aby bylo zajištěno bezpečné složení svazků panelů, je třeba používat odpovídající mechanismy a pomůcky (zejména v závislosti na délce panelů), rozpěrné fošny, textilní popruhy apod.

Skladování

Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu.

Montáž panelů

Postupy a pokyny pro montáž panelů jsou k dispozici na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné se dohodnout i na zajištění odborného proškolení montážních pracovníků.

Podrobné informace pro vykládku, skladování, manipulaci a montáž naleznete v technické příručce.

Kvalita

Izolační sendvičové panely Kingspan se vyrábějí z materiálů nejvyšší kvality, za použití nejnovějších výrobních technologií, splňují přísné nároky kontroly kvality, vyhovují standardům ISO9001:2010 a jsou zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti.

Stavební předpisy

Sendvičové izolační panely Kingspan KS1150 FA vyhovují platným stavebním předpisům a normám, odpovídají požadavkům uvedeným v evropské harmonizované normě ČSN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace.

Záruka

Záruky poskytované společností Kingspan jsou posuzovány individuálně pro každý projekt, zejména v závislosti na vhodnosti použití, agresivitě prostředí a zvoleném typu povrchové úpravy.

Upozornění k obsahu

Přestože že všechny informace poskytnuté na těchto webových stránkách a v publikacích na nich zveřejněných jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možné se spoléhat na vhodnost jejich použití ve všech specifických případech. Veškeré informace, rady a doporučení jsou předkládány pouze jako pomůcka pro uživatele za předpokladu, že společnost Kingspan, její zaměstnanci, ani zástupci nenesou odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládní nařízení, vystavené certifikáty a protokoly, nebo jiné předpisy a nařízení se mohou časem měnit. V případě potřeby doplňujících a aktuálních informací se obracejte na technické oddělení společnosti Kingspan.

Technické informace

+420 495 866 150

techinfo@kingspan.cz

Příslušenství

+420 702 025 770

+420 495 866 125

Nejnovější referenční projekty

Prohlédněte si také naše další produkty

Buďte s námi ve spojení

Potřebujete pomoc s vaším projektem ...

... nebo radu, který izolační panel nebo příslušenství se nejlépe hodí do vašeho projektu? Náš team udělá všechno pro to, aby váš projekt byl co nejméně složitý a vybrali jste si materiály přesně pro vaše potřeby.

Kontaktujte nás

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.

Pravidla a kontrola cookie a oznámení o ochraně osobních údajů byly aktualizovány dne 13. srpna 2018.