Stěnový sendvičový panel KS1000 RW


Stěnový sendvičový panel KS1000 RW

Trapézová profilace pro fasády

Fasádní sendvičové panely KS1000 RW využijete na všech typech objektů, zejména na fasádách, kde chcete zvýraznit povrch trapézovou profilací. Panely KS1000 RW využijete i jako střešní panely, a tak docílíte jednotného vzhledu objektu. Panely můžete po délce příčně napojovat pomocí podřezu (přesahu) vnějšího trapézového plechu. Navrhnout je můžete pro vertikální i horizontální kladení (doporučujeme upřednostnit vertikální kladení), možnost kombinace s prosvětlovacími panely KS1000 PC nebo KS1000 PC Double Skin

Typ: Stěnový panel
Materiál: izolační jádro IPN nebo QuadCore®
Délka: 2,0 - 13,6 m (max. 22,5m)
Tloušťka jádra: 25, 40, 60, 80, 100, 120, 140 a 160 mm
Upevnění: standardní viditelné kotvení ve vlně nebo mezi vlnami trapézu
Modulová šířka: 1000 mm
Barva: dle vzorníku RAL

 

Podrobnosti

Ke stažení
Rozměry a hmotnost
Materiály a barvy
Charakteristika
Logistika
Jakost a záruka

Ke stažení

Kingspan přehled produktů - Brožura

V katalogu najdete podrobné charakteristiky střešních a stěnových sendvičových panelů Kingspan - skutečné rozměry, technické vlastnosti, žáruvzdornosti materiálů či typech profilování a další.

Kingspan ThermalSafe - Brožura

Kingspan technická příručka - Brožura

Kingspan Průvodce projektem a stavbou - Kapitola 5 - Tabulky únosnosti

Rozměry a hmotnost

d – tloušťka jádra [mm]

25

40

60

80

100

120

160

D – celková tloušťka [mm]

60

75

95

115

135

155

195

Hmotnost [kg/m²]

9,34

9,94

10,13

10,83

11,53

12,23

13,63

Vyráběné délky panelů

Standardní délky panelu jsou od 2 do 13,5m. Panely kratší než 2 m jsou kráceny na stavbě. O možnostech dodávky delších panelů kontaktujte zákaznické oddělení společnosti Kingspan.

Podřez panelu (Cut Back)

Příčné napojení panelů lze řešit překrytím následujícím panelem pomocí podřezu. Panely se dodávají s podříznutým koncem již z výroby. Všechny RW panely mají z výroby minimální separovaný podřez 20 mm s odstraněnou izolací. Je však možné dodat i další délky podřezu v rozmezí 20-250 mm.

Panely se objednávají již s určením délky podřezu a s vyznačením, zda jde o levý nebo pravý panel ve smyslu uložení na střešní konstrukci.

Instalace panelu zleva doprava - podřez L (levý)

Instalace panelu zprava doleva - podřez R (pravý)

Podřez

(Cut Back)

Odstraněn vnitřní plech a izolační jádro

Délka podřezu 20-300mm

Specifikace podřezu:

L - levý nebo R - pravý

 
R - pravý L - levý

 

Povrchové plechy

Žárově pozinkovaná ocel Z275 podle ČSN EN 10346 s řadou možností finální povrchové úpravy: PES 25, Spectrum nebo Plastisol 150 – Foodsafe.

Tloušťky ocelových povrchových plechů

  • Standardní tloušťka vnějšího plechu 0,50 mm.
  • Standardní tloušťka vnitřního plechu 0,40 mm.

Vnější povrchové úpravy

  • Standardní Polyester – PES
Povrchová ochrana v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce 25 μm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Povrchová úprava vhodná pro běžné venkovní prostředí. Jedná se o standardní povrchovou úpravu firmy Kingspan.
  • Spectrum™

Kingspan Spectrum™ je polyuretanová pololesklá povrchová úprava o nominální tloušťce 50 μm s lehce zrnitým efektem.

Nabízí vynikající trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám, korozi a UV záření. Vykazuje vysokou míru stálosti barvy a lesku. Díky dobré pružnosti dosahuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození.

Kingspan Spectrum je k dispozici v široké škále klasických i metalických barev. Neobsahuje chlór, ftaláty ani změkčovadla a je 100% recyklovatelná.

Vnitřní povrchové úpravy

  • Polyester vnitřní - PEI

Polyesterová vrstva pro běžné vnitřní prostředí s nominální tloušťkou 15 μm. Standardní barvou je šedobílá (podobná RAL 9002).

  • Standardní Polyester – PES

Polyester je univerzální a cenově výhodná povrchová úprava pro běžné vnitřní i venkovní použití. Nominální tloušťka vrstvy je 25 μm.

  • Foodsafe

Foodsafe je speciální netoxický a dobře omývatelný povrch, určený i pro přímý a nepřímý styk s potravinami. Jedná se o povrchovou ochranu na bázi PVC v nominální tloušťce 150 μm. Je určen pro použití v potravinářském průmyslu, resp. pro použití v prostředí s vyššími hygienickými nároky. Standardní barvou je bílá (podobná 9010).

Další povrchové úpravy konzultujte s technickým oddělením společnosti Kingspan.

Izolační jádro

Standardně se používá izolační jádro z tuhé pěny Kingspan IPN Firesafe (PIR), nebo v případě požadavku PUR tuhé pěny, s uzavřenými buňkami. Izolační pěna je zdravotně nezávadná, s nulovým potenciálem poškozování ozónové vrstvy (Zero Ozone Depletion Potential) a neobsahuje CFC / HCFC (tvrdé a měkké freony).

Těsnění

Všechny podélné spoje panelů KS1000 RW jsou z výroby opatřeny antikondenzační těsnicí páskou na boční straně a těsnicí páskou aplikovanou ve volné přesahové vlně. Jiné těsnění, než kterým jsou panely standardně vybaveny z výroby, je nutné objednat zvlášť a aplikovat je na panely montážně po jejich dodávce na stavbu.

Na základě požadavku nebo je-li to předepsáno v realizační dokumentaci, lze nahradit standardní těsnící pásku v podélné přesahové vlně butylovou páskou aplikovanou při montáži.

V případě vyšších požadavků na parotěsnost (zejména za podmínek vyšší relativní vlhkosti v interiéru) je doporučeno aplikovat tmel nebo těsnící pásku do zobáčku podélného zámku při interiérové straně panelu.

Napojení panelů v příčném spoji se provádí aplikací butylové těsnící pásky do podřezu. Tato páska není součástí dodávky panelů z výroby a je nutné ji objednat zvlášť.

Barvy

KS1000 RW, stěnový izolační panel, zateplení fasády

Upozornění:

Barvy na této stránce jsou pouze orientační. Při výběru barvy kontaktujte Kingspan nebo použijte vzorník RAL.

Tepelně-izolační vlastnosti

Tloušťka panelu [mm]

Souč. prostupu tepla
járo IPN 
U [W/m²K]

Souč. prostupu tepla
járo QuadCore 
U [W/m²K]

25

0,803

N

40

0,521

60

0,334

80

0,254

0,231

100

0,206

0,187

120

0,172

0,156

160

0,131

0,119

Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou stanoveny v souladu s ČSN EN ISO 10211:2009, ČSN EN 14509 a ČSN 730540-4.

Požární odolnost

Sendvičové panely Kingspan KS1000 RW s izolačním jádrem IPN (FIREsafe) a standardní povrchovou úpravou nešíří požár po povrchu v požárně nebezpečném prostoru a nedochází k odpadávání nebo odkapávání hořících ani nehořících částic.

Panely KS1000 RW s jádrem IPN byly zkoušeny, schváleny a splňují stavební předpisy a normy.

Tloušťka izolačního jádra

[mm]

*Požární odolnost podle ČSN EN 13501-2
Obvodový plášť Vnitřní příčky
Vertikální aplikace Horizontální aplikace Vertikální aplikace Horizontální aplikace
25 N N N N
40
60 EW20 DP3 (o←i) EW20 DP3 (o←i)
80
100
120
160

*Poznámka: Ohledně podrobných informací, omezení nebo podmínek pro splnění požární odolnosti nebo požární klasifikace se informujte na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustické vlastnosti

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

Index vzduchové neprůzvučnosti RW [dB]

25

24

40

60

80

100

25

 

120

160

26

Certifikáty a protokoly

Panely Kingspan jsou certifikované dle různých požadavků (stavební, požární, tepelně technické, mechanické, statické, akustické, apod.) a za různých podmínek aplikace. Ohledně více informací se obraťte na technické oddělení společnosti Kingspan a.s.

Standardní balení - silniční doprava

Z důvodu zvýšení přepravní kapacity se panely RW ukládají na polystyrenové bloky event.dřevěné palety exter.stranami (t.j. trapézy) k sobě. Stěny svazku jsou chráněny deskami z pěn.polystyrenu. Celý svazek je zabalen do polyetylenové folie.

Počet panelů ve svazku závisí na tloušťce panelů, jak je patrno z tabulky uvedené níže. Počet panelů ve svazku, delších než standardní max.délka, se úměrně snižuje.

Standardní výška balení je do 1,100 m.

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

25

40

60

80

100

120

160

Počet panelů v balení

23

17

13

9

7

6

4

Dodávka

Není-li stanoveno jinak, jsou všechny dodávky panelů realizovány silniční přepravou na místo stavby.
Za vykládku odpovídá odběratel / zákazník. Bližší informace o dopravě, manipulaci a skladování panelů při dodávce na stavbu jsou uvedeny v brožuře Technická příručka, případně na vyžádání na technickém oddělení společnosti Kingspan.

 

Skládání a manipulace

Příjemce dodávky je povinen zajistit řádnou vykládku dle manipulačních pokynů uvedených na svazcích. Povinností přepravce je uvést záznam do dodacího listu o způsobu manipulace.

Při manipulaci se svazky panelů je nutné postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů, které obsahuje každý svazek panelů.

Aby bylo zajištěno bezpečné složení svazků panelů, je třeba používat odpovídající mechanismy a pomůcky (zejména v závislosti na délce panelů), rozpěrné fošny, textilní popruhy apod.

Skladování

Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu.

Montáž panelů

Postupy a pokyny pro montáž panelů jsou k dispozici na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné se dohodnout i na zajištění odborného proškolení montážních pracovníků.

Podrobné informace pro vykládku, skladování, manipulaci a montáž naleznete v technické příručce.

Kvalita

Izolační sendvičové panely Kingspan se vyrábějí z materiálů nejvyšší kvality, za použití nejnovějších výrobních technologií, splňují přísné nároky kontroly kvality, vyhovují standardům ISO9001:2010 a jsou zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti.

Stavební předpisy

Sendvičové izolační panely Kingspan KS1000 RW vyhovují platným stavebním předpisům a normám, odpovídají požadavkům uvedeným v evropské harmonizované normě ČSN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace.

Záruka

Záruky poskytované společností Kingspan jsou posuzovány individuálně pro každý projekt, zejména v závislosti na agresivitě prostředí a zvoleném typu povrchové úpravy.

Upozornění k obsahu

Přestože že všechny informace poskytnuté na těchto webových stránkách a v publikacích na nich zveřejněných jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možné se spoléhat na vhodnost jejich použití ve všech specifických případech. Veškeré informace, rady a doporučení jsou předkládány pouze jako pomůcka pro uživatele za předpokladu, že společnost Kingspan, její zaměstnanci, ani zástupci nenesou odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládní nařízení, vystavené certifikáty a protokoly, nebo jiné předpisy a nařízení se mohou časem měnit. V případě potřeby doplňujících a aktuálních informací se obracejte na technické oddělení společnosti Kingspan.

Krycí lišty

Stěnový sendvičový panel KS1000 RW krycí lišty

Chráníme vaše nápady

Panely KS1000 RW jsou všestranně využitelné. Využijete je ve všech druzích budov jako stěnový prvek, ale i jako střešní systém. Potom již záleží na vhodném sklonu, minimálně 4° (7 %) bez vytvoření příčných spojů nebo minimálně 6° (10 %) při vytvoření příčných spojů.

Izolovanými střešními prvky zajistíte tepelnou ochranu, únosnost i zvukovou izolaci. V oblasti protipožární ochrany získáte ještě jednu výhodu pro vyšší bezpečnost. Sendvičové panely KS1000 RW s izolačním jádrem IPN (FIREsafe) nešíří požár po povrchu v požárně nebezpečném prostoru a nedochází k odpadávání nebo odkapávání hořících ani nehořících částic.

Panely KS1000 RW s jádrem IPN byly zkoušeny, schváleny a splňují stavební předpisy a normy. 

Technické informace

+420 495 866 150

techinfo@kingspan.cz

Příslušenství

+420 702 025 770

+420 495 866 125

Nejnovější referenční projekty

Prohlédněte si také naše další produkty

Buďte s námi ve spojení

Potřebujete pomoc s vaším projektem ...

... nebo radu, který izolační panel nebo příslušenství se nejlépe hodí do vašeho projektu? Náš team udělá všechno pro to, aby váš projekt byl co nejméně složitý a vybrali jste si materiály přesně pro vaše potřeby.

Kontaktujte nás