Stěnový sendvičový panel KS1000 FH


Stěnový sendvičový panel KS1000 FH

Vysoká požární odolnost

Typ: Stěnový panel
Materiál: Izolační jádro z minerálního vlákna
Délka: 2 m - 10 m (max. 14,2 m)
Tloušťka jádra: 60, 80, 100, 120, 150 mm
Upevnění: zámek umožňující skryté kotvení
Modulová šířka: 1000 mm
Barva: dle vzorníku RAL
Požární odolnost pro jádro IPN: 
Profilace: vnější profi lace – plech 0,6 mm: M (micro), Q (minibox), B (box), *F (hladká); vnitřní profi lace – plech 0,5 mm: Q (minibox), B (box)
Standardní podřez: 
Třída reakce na oheň: A2-s1,d0, DP1

Panely FH s možností kotvení v podélném zámku zakrývající hlavy šroubů jsou vhodný typ panelu pro reprezentativní části objektů. Izolační jádro z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1,d0 poskytuje dobrou požární odolnost a možnost použití v konstrukcích druhu DP1. Panel je bez dalších úprav určený pro různé typy budov, s výjimkou objektů s nízkou návrhovou vnitřní teplotou.

Izolační jádro má vysokou požární odolnost a také vynikající zvukovou izolaci. Stěnové sendvičové panely s izolačním jádrem z minerální vlny nabízejí vysokou požární odolnost a požadované tepelně izolační vlastnosti.

Ke stažení

Kingspan přehled produktů - Brožura

Možnosti profilací plechu

Řez panelem
Detaily profilací
Certifikáty výrobku
Stěnový sendvičový panel KS1000 FH profilace řez panelem
Stěnový sendvičový panel KS1000 FH B box vnější

B (box) vnější

Stěnový sendvičový panel KS1000 FH Q minibox vnější

Q (minibox) vnější

Stěnový sendvičový panel KS1000 FH M micro vnější

M (micro) vnější

Stěnový sendvičový panel KS1000 FH Q minibox vnitřní

Q (minibox) vnitřní

Stěnový sendvičový panel KS1000 FH B box vnitřní

B (box) vnitřní

  • Vysoká požární odolnost
  • Klasifikace DP1

Podrobnosti

Rozměry a hmotnost
Materiály a barvy
Charakteristika
Ke stažení
Logistika a montáž
Jakost a záruka

Panel FH je stěnový panel s izolačním jádrem z minerální vlny a zámkem pro skryté kotvení.

  • Určeno pro obvodové pláště s vysokou požární odolností.
  • Vhodné pro všechny typy staveb s výjimkou prostorů s nízkou vnitřní teplotou (pod 0°C).
  • Dobré akustické vlastnosti lze využít pro protihluková opatření.

Rozměry a hmotnost

d – tloušťka izolačního jádra [mm]

60

80

100

120

150

175

200

Hmotnost [kg/m²]

17,27

19,67

21,08

23,28

26,58

29,33

32,08

Vyráběné délky panelů

Standardní délky panelu jsou od 2 do 10m (max. 14,3m). Panely kratší než 2 m jsou kráceny na stavbě. O možnostech dodávky delších panelů kontaktujte zákaznické oddělení společnosti Kingspan.

Povrchové plechy

Žárově pozinkovaná ocel Z275 podle ČSN EN 10346 s řadou možností finální povrchové úpravy – Polyester, Spectrum™, PVDF, Plastisol a Foodsafe.

Tloušťky ocelových povrchových plechů

  • Standardní tloušťka vnějšího plechu 0,60 mm.
  • Standardní tloušťka vnitřního plechu 0,50 mm.
  • Jiné tloušťky plechů lze dodat po dohodě se zástupci Kingspan

Vnější povrchové úpravy

Standardní Polyester – PES

Povrchová ochrana v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce 25 μm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Povrchová úprava vhodná pro běžné venkovní prostředí. Jedná se o standardní povrchovou úpravu firmy Kingspan.

Spectrum™

Kingspan Spectrum™ je polyuretanová pololesklá povrchová úprava o nominální tloušťce 50 μm s lehce zrnitým efektem.
Nabízí vynikající trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám, korozi a UV záření. Vykazuje vysokou míru stálosti barvy a lesku. Díky dobré pružnosti dosahuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození.
Kingspan Spectrum je k dispozici v široké škále klasických i metalických barev. Neobsahuje chlór, ftaláty ani změkčovadla a je 100% recyklovatelná.

Vnitřní povrchové úpravy

Polyester vnitřní - PEI

Polyesterová vrstva pro běžné vnitřní prostředí s nominální tloušťkou 15 μm. Standardní barvou je šedobílá (podobná RAL 9002).

Standardní Polyester – PES

Polyester je univerzální a cenově výhodná povrchová úprava pro běžné vnitřní i venkovní použití. Nominální tloušťka vrstvy je 25 μm.

Foodsafe

Foodsafe je speciální netoxický a dobře omývatelný povrch, určený i pro přímý a nepřímý styk s potravinami. Jedná se o povrchovou ochranu na bázi PVC v nominální tloušťce 150 μm. Je určen pro použití v potravinářském průmyslu, resp. pro použití v prostředí s vyššími hygienickými nároky.
Standardní barvou je bílá (podobná 9010)

Další možnosti povrchové úpravy konzultujte s technickým oddělením společnosti Kingspan.

Izolační jádro

Minerální vlákno o vysoké specifické hmotnosti, vhodné pro aplikace vyžadující požární odolnost po dobu delší než 45 minut.

Těsnění

Panely FH nejsou standardně vybaveny těsnícími páskami v zámku.

Zámek panelů na interierové straně lze v případě požadavku vybavit speciální těsnící páskou splňující vysoké požadavky na neprůvzdušnost a parotěsnost. Aplikace této pásky je doporučena u všech objektů s vysokými požadavky z hlediska průvzdušnosti nebo do prostředí s vysokou vlhkostí vnitřní vzduchu.

Možnosti interiérové porchové úpravy

Možnosti exteriérové povrchové úpravy

Polyester (PES) - 25μm - standardní povrchová úprava

KS1000AWP_PES

SpectrumTM (PUR) - 50 μm, záruka až 10 let

KS1150NF_TF_Spectrum_PUR

Spectrum Premium Metalic (PUR) - 50μm, záruka až 10let

Upozornění:

Barvy na této stránce jsou pouze orientační. Při výběru barvy kontaktujte Kingspan nebo použijte vzorník RAL.

Tepelně-izolační vlastnosti

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]

60

0,70

80

0,53

100

0,42

120

0,35

150

0,28

175

0,25

200

0,22

 

Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou stanoveny v souladu s ČSN EN ISO 10211 a ČSN 73 0540-4.

Biologické hledisko

Izolační sendvičové panely Kingspan nepodléhají napadení plísněmi, houbami ani hmyzem.
Z panelů se neuvolňují žádné zdraví škodlivé látky.

Požární odolnost

Sendvičové panely FH s izolačním jádrem z minerálního vlákna jsou klasifikovány třídou reakce na oheň A2-s1,d0 v souladu s ČSN EN 13501-1. Panely se standardní povrchovou úpravou nešíří požár po povrchu v požárně nebezpečném prostoru a u podhledů nedochází k odpadávání nebo odkapávání hořících ani nehořících částic.

Tloušťka izolačního jádra [mm]

 

*Požární odolnost podle ČSN EN 13501-2

Obvodový plášť

Vnitřní příčky

Vertikální aplikace

Horizontální aplikace

Vertikální aplikace

Horizontální aplikace

60

N

N

N

N

80

100

EW 45 DP1
*EW 60 DP1
(i→o)

 

EI 90-ef DP1
*EI120-ef DP1 (i←o)

 

*EW 60 DP1
(i→o)

EI120-ef DP1
(i←o)

EW 45 DP1
*EW60 (i→o)

EI120-ef DP1 (i←o)

 

120

*N

 

*N

 

150

175

200

 

*Upozornění: uvedené hodnoty požární odolnosti platí pro přímé aplikace a z hlediska použití mohou mít určitá omezení.

Ohledně podrobných informací, omezení nebo podmínek pro splnění požární odolnosti nebo požární klasifikace se informujte na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: (+420) 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustické vlastnosti

Tloušťka panelu [mm]

Index vzduchové neprůvzdušnosti Rw [dB]

60

31

80

100

32

120

150

175

200

Ke stažení

Kingspan přehled produktů - Brožura

Kingspan ThermalSafe - Brožura

Kingspan technická příručka - Brožura

Kingspan Průvodce projektem a stavbou - Kapitola 5 - Tabulky únosnosti

CAD

Kingspan KS1000 FH - CAD

Kingspan KS1000 FH - CAD

Standardní balení - silniční doprava

Panely KS1000 FH se ukládají na polystyrenové bloky event.dřevěné palety. Stěny svazku jsou chráněny deskami z pěn.polystyrenu. Celý svazek je zabalen do polyetylenové folie.

Počet panelů ve svazku závisí na tloušťce panelů-viz tabulka níže. Počet panelů ve svazku, delších než standardní max.délka se úměrně snižuje. Standardní výška palety je 1,100 m. Maximální hmotnost palety je 3.000 kg.

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

60

80

100

120

150

175

200

Počet panelů v balení

18

13

11

9

7

6

5

Dodávka

Není-li stanoveno jinak, jsou všechny dodávky panelů realizovány silniční přepravou na místo stavby.

Za vykládku odpovídá odběratel / zákazník. Bližší informace o dopravě, manipulaci a skladování panelů při dodávce na stavbu jsou uvedeny v brožuře Technická příručka, případně na vyžádání na technickém oddělení společnosti Kingspan.

Skládání a manipulace

Příjemce dodávky je povinen zajistit řádnou vykládku dle manipulačních pokynů uvedených na svazcích. Povinností přepravce je uvést záznam do dodacího listu o způsobu manipulace.

Při manipulaci se svazky panelů je nutné postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů, které obsahuje každý svazek panelů.

Aby bylo zajištěno bezpečné složení svazků panelů, je třeba používat odpovídající mechanismy a pomůcky (zejména v závislosti na délce panelů), rozpěrné fošny, textilní popruhy apod.

Skladování

Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu.

Montáž panelů

Postupy a pokyny pro montáž panelů jsou k dispozici na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné se dohodnout i na zajištění odborného proškolení montážních pracovníků.

Podrobné informace pro vykládku, skladování, manipulaci a montáž naleznete v technické příručce.

Kvalita

Izolační sendvičové panely Kingspan se vyrábějí z materiálů nejvyšší kvality, za použití nejnovějších výrobních technologií, splňují přísné nároky kontroly kvality, vyhovují standardům ISO9001:2010 a jsou zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti.

Stavební předpisy

Sendvičové izolační panely Kingspan KS1000 FH vyhovují platným stavebním předpisům a normám, odpovídají požadavkům uvedeným v evropské harmonizované normě ČSN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace.

Záruka

Záruky poskytované společností Kingspan jsou posuzovány individuálně pro každý projekt, zejména v závislosti na agresivitě prostředí a zvoleném typu povrchové úpravy.

Upozornění k obsahu

Přestože že všechny informace poskytnuté na těchto webových stránkách a v publikacích na nich zveřejněných jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možné se spoléhat na vhodnost jejich použití ve všech specifických případech. Veškeré informace, rady a doporučení jsou předkládány pouze jako pomůcka pro uživatele za předpokladu, že společnost Kingspan, její zaměstnanci, ani zástupci nenesou odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládní nařízení, vystavené certifikáty a protokoly, nebo jiné předpisy a nařízení se mohou časem měnit. V případě potřeby doplňujících a aktuálních informací se obracejte na technické oddělení společnosti Kingspan.

Technické informace

+420 495 866 150

techinfo@kingspan.cz

Příslušenství

+420 702 025 770

+420 495 866 125

Související příslušenství

Prohlédněte si také naše další produkty

Potřebujete pomoc s vaším projektem ...

... nebo radu, který izolační panel nebo příslušenství se nejlépe hodí do vašeho projektu? Náš team udělá všechno pro to, aby váš projekt byl co nejméně složitý a vybrali jste si materiály přesně pro vaše potřeby.

Kontaktujte nás

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.

Pravidla a kontrola cookie a oznámení o ochraně osobních údajů byly aktualizovány dne 13. srpna 2018.