Stěnový izolační panel KS1000 AWP/AT


Stěnový izolační panel KS1000 AWP/AT

Fasádní systém se skrytými kotevními prvky

KS1000 AWP s tvarem podélného zámku zakrývající kotevní prvky je vhodný pro všechny typy budov, včetně architektonicky náročnějších fasád reprezentativních objektů. Izolační jádro z tuhé pěny IPN nebo QuadCore nabízí vynikající tepelně izolační vlastnosti, které zůstávají zachovány po celou dobu živostnosti stavby. Lze kombinovat s prosvětlovacími panely KS1000 WL.

Typ: Stěnový panel
Materiál: Izolační jádro IPN nebo QuadCore®
Délka: 2 - 13,6 m (do 18m nadrozměr)
Tloušťka jádra: 50, 60, 80, 100, 120, 140 a 150 mm
Upevnění: kotvení ve skrytém zámku nabízí využití na reprezentativních částech objektů
Modulová šířka: 1000 mm
Barva: dle vzorníku RAL

 

Ke stažení

Kingspan KS1000 AWP/AT - Technický list

Podrobnosti

Ke stažení
Rozměry a hmotnost
Materiály a barvy
Charakteristika
Logistika
Jakost a záruka

KS1000 AWP/AT Brožury

Kingspan přehled produktů - Brožura

V katalogu najdete podrobné charakteristiky střešních a stěnových sendvičových panelů Kingspan - skutečné rozměry, technické vlastnosti, žáruvzdornosti materiálů či typech profilování a další.

Kingspan ThermalSafe - Brožura

Kingspan technická příručka - Brožura

Kingspan panely s designem imitace dřeva - Brožura

Kingspan Průvodce projektem a stavbou - Kapitola 5 - Tabulky únosnosti

Izolační panely AWP jsou fasádní sendvičové panely se zámkem umožňující zakrytí kotevních prvků.

 • Vhodný fasádní panel pro všechny typy budov.
 • Kotvení ve skrytém zámku nabízí využití panelů i na reprezentativních částech objektů.

Rozměry a hmotnost

d – tloušťka izolačního jádra [mm] 50 60 80 100 120 140 150
Hmotnost [kg/m²] 10,95 11,24 12,02 12,80 13,58 14,36 14,75

Vyráběné délky panelů

Standardní délky panelu jsou od 2 do 13,5m. Panely kratší než 2 m jsou kráceny na stavbě. O možnostech dodávky delších panelů kontaktujte zákaznické oddělení společnosti Kingspan.Vyráběné délky panelů

Povrchové plechy

 • Žárově pozinkovaná ocel Z275 podle ČSN EN 10346 s řadoumožností finální povrchové úpravy: PES 25, PVDF 25 , Plastisol 200, Spectrum a Plastisol 150 – Foodsafe.

Tloušťky ocelových povrchových plechů

 • Standardní tloušťka vnějšího plechu 0,60 mm.
 • Standardní tloušťka vnitřního plechu 0,40 mm.
 • Jiné tloušťky plechů lze dodat po dohodě se zástupci Kingspan

Vnější povrchové úpravy

 1. Standardní Polyester – PES
  Povrchová ochrana v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce 25 μm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Povrchová úprava vhodná pro běžné venkovní prostředí. Jedná se o standardní povrchovou úpravu firmy Kingspan.
 2. Spectrum™
  Kingspan Spectrum™ je polyuretanová pololesklá povrchová úprava o nominální tloušťce 50 μm s lehce zrnitým efektem.
  Nabízí vynikající trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám, korozi a UV záření. Vykazuje vysokou míru stálosti barvy a lesku. Díky dobré pružnosti dosahuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození.
  Kingspan Spectrum je k dispozici v široké škále klasických i metalických barev. Neobsahuje chlór, ftaláty ani změkčovadla a je 100% recyklovatelná.

Vnitřní povrchové úpravy

 1. Polyester vnitřní - PEI
  Polyesterová vrstva pro běžné vnitřní prostředí s nominální tloušťkou 15 μm. Standardní barvou je šedobílá (podobná RAL 9002).
 2. Standardní Polyester – PES
  Polyester je univerzální a cenově výhodná povrchová úprava pro běžné vnitřní i venkovní použití. Nominální tloušťka vrstvy je 25 μm.
 3. Foodsafe
  Foodsafe je speciální netoxický a dobře omývatelný povrch, určený i pro přímý a nepřímý styk s potravinami. Jedná se o povrchovou ochranu na bázi PVC v nominální tloušťce 150 μm. Je určen pro použití v potravinářském průmyslu, resp. pro použití v prostředí s vyššími hygienickými nároky.
  Standardní barvou je bílá (podobná 9010)

Další možnosti povrchové úpravy konzultujte s technickým oddělením společnosti Kingspan.

Izolační jádro

Izolační jádro z tuhé pěny Kingspan IPN Firesafe (PIR) nebo Quad Core, s uzavřenými buňkami. Izolační pěna je zdravotně nezávadná, s nulovým potenciálem poškozování ozónové vrstvy (Zero Ozone Depletion Potential) a neobsahuje CFC / HCFC (tvrdé a měkké freony).

Těsnění

Podélné spoje panelů AWP jsou z výroby standardně opatřeny těsnící paskou aplikovanou v zámku panelu na exteriérové straně.

V případě zvýšených požadavků z hlediska průvzdušnosti a parotěsnosti, je možnost aplikace dodatečných pásek z výroby třeba předem projednat s výrobcem.

V místě příčného napojení panelů se mezi panely a konstrukci montážně aplikuje těsnící páska a spára se vyplní vhodným typem tepelné izolace.

Možnosti interiérové porchové úpravy

Možnosti exteriérové povrchové úpravy

Polyester (PES) - 25μm - standardní povrchová úprava

KS1000AWP_PES

SpectrumTM (PUR) - 50μm, záruka až 10let

 

 

Spectrum Premium Metalic (PUR) - 50μm, záruka až 10let

EFEKT panely - 160 µm Polyolefin (pro úpravy - euro dub hnědý, růžový dub a bělený dub) nebo 120 µm PVC (přírodní dub).

Upozornění:

Barvy na této stránce jsou pouze orientační. Při výběru barvy kontaktujte Kingspan nebo použijte vzorník RAL.

Tepelně-izolační vlastnosti

Tloušťka panelu 
[mm]

Souč. prostupu tepla
jádro IPN
U [W/m²K]

Souč. prostupu tepla 
jádro Quad Core
U [W/m²K]

50 0,469  
60 0,383  
80 0,284  
100 0,226 0,18
120 0,187 0,15
140 0,16 0,13
150 0,15 0,12

Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou stanoveny v souladu s ČSN EN ISO 10211:2009, ČSN EN 14509 a ČSN 730540-4.

Biologické hledisko

Izolační sendvičové panely Kingspan nepodléhají napadení plísněmi, houbami ani hmyzem.
Z panelů se neuvolňují žádné zdraví škodlivé látky.

Požární odolnost

Sendvičové panely AWP s izolačním jádrem IPN (FIREsafe) nebo QuadCore a standardní povrchovou úpravou nešíří požár po povrchu v požárně nebezpečném prostoru a u podhledů nedochází k odpadávání nebo odkapávání hořících ani nehořících částic.

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

*Požární odolnost podle ČSN EN 13501-2

Obvodový plášť

Vnitřní příčky

Vertikální aplikace

Horizontální aplikace

Vertikální aplikace

Horizontální aplikace

50

N

N

 

 

Není hodnoceno

 

 

 

Není hodnoceno

 

60

EW15 DP3 (i→o)

EI15-ef DP3 (i←o)

*EW15 DP3 (i→o)
*EI15-ef DP3 (i←o)

80
100
120 EW15 DP3 (i→o)

*EI15-ef DP3 (i←o)

140, 150

*Poznámka: Ohledně podrobných informací, omezení nebo podmínek pro splnění požární odolnosti nebo požární klasifikace se informujte na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

 

Akustické vlastnosti

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

Index vzduchové neprůzvučnosti RW [dB]

50

25

60

80

100

26

120

140

27

150

Skládání a manipulace

Příjemce dodávky je povinen zajistit řádnou vykládku dle manipulačních pokynů uvedených na svazcích. Povinností přepravce je uvést záznam do dodacího listu o způsobu manipulace.

Při manipulaci se svazky panelů je nutné postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů, které obsahuje každý svazek panelů.

Aby bylo zajištěno bezpečné složení svazků panelů, je třeba používat odpovídající mechanismy a pomůcky (zejména v závislosti na délce panelů), rozpěrné fošny, textilní popruhy apod.

Skladování

Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu.

Montáž panelů

Postupy a pokyny pro montáž panelů jsou k dispozici na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné se dohodnout i na zajištění odborného proškolení montážních pracovníků.

Podrobné informace pro vykládku, skladování, manipulaci a montáž naleznete v technické příručce.

Standardní balení - silniční doprava

Panely AWP se ukládají na polystyrenové bloky event.dřevěné palety. Stěny svazku jsou chráněny deskami z pěn.polystyrenu. Celý svazek je zabalen do polyetylenové folie.

Počet panelů ve svazku závisí na tloušťce panelů-viz tabulka níže. Počet panelů ve svazku, delších než standardní max.délka se úměrně snižuje. Standardní výška palety je 1,100 m. Maximální hmotnost palety je 3.000 kg.
 

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

50

60

80

100

120

140

150

Počet panelů v balení

22

18

13

11

9

7

7

 

Dodávka

Není-li stanoveno jinak, jsou všechny dodávky panelů realizovány silniční přepravou na místo stavby.

Za vykládku odpovídá odběratel / zákazník. Bližší informace o dopravě, manipulaci a skladování panelů při dodávce na stavbu jsou uvedeny v brožuře Technická příručka, případně na vyžádání na technickém oddělení společnosti Kingspan.

Kvalita

Izolační sendvičové panely Kingspan se vyrábějí z materiálů nejvyšší kvality, za použití nejnovějších výrobních technologií, splňují přísné nároky kontroly kvality, vyhovují standardům ISO9001:2010 a jsou zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti.

Stavební předpisy

Sendvičové izolační panely Kingspan KS1000 AWP vyhovují platným stavebním předpisům a normám, odpovídají požadavkům uvedeným v evropské harmonizované normě ČSN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace.

Záruka

Záruky poskytované společností Kingspan jsou posuzovány individuálně pro každý projekt, zejména v závislosti na agresivitě prostředí a zvoleném typu povrchové úpravy.

Upozornění k obsahu

Přestože že všechny informace poskytnuté na těchto webových stránkách a v publikacích na nich zveřejněných jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možné se spoléhat na vhodnost jejich použití ve všech specifických případech. Veškeré informace, rady a doporučení jsou předkládány pouze jako pomůcka pro uživatele za předpokladu, že společnost Kingspan, její zaměstnanci, ani zástupci nenesou odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládní nařízení, vystavené certifikáty a protokoly, nebo jiné předpisy a nařízení se mohou časem měnit. V případě potřeby doplňujících a aktuálních informací se obracejte na technické oddělení společnosti Kingspan.

Krycí lišty

Stěnový izolační panel KS1000 AWP/AT krycí lišty
Stěnový izolační panel KS1000 AWP/AT krycí lišty

Ochrana budovy pomocí stěnového panelu

Tajemství vynikajících tepelně a požárně technických vlastností systému se skrývá v jádru. Architektonické plusové body připisuje také rozmanitost povrchu. Při návrhu budovy jistě stojíte i před výpočty energetické spotřeby. S panely AWP máte k dispozici stěnový panel s ideální izolací. Má integrované jádro QuadCore, které má nejnižší tepelnou vodivost 0,018 W/mk a poskytuje tak o 20 % lepší izolační výkon.

Vaši zákazníci díky tomu profitují rovněž z ekonomických výhod při dimenzování větracích i klimatizačních zařízení. Naše stěnové panely také zajišťují lepší protipožární ochranu, delší životnost a ekologickou udržitelnost.

KS1000 AWP projekty

Technické informace

+420 495 866 150

techinfo@kingspan.cz

Příslušenství

+420 702 025 770

+420 495 866 125

Prohlédněte si také naše další produkty

Buďte s námi ve spojení

Kontaktujte nás

Kingspan a.s. Vážní 465, Hradec Králové, 500 03
Zákaznický servis: 800 119 911

E-mail: info@kingspan.cz
Sledujte nás na Facebooku

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.

Pravidla a kontrola cookie a oznámení o ochraně osobních údajů byly aktualizovány dne 13. srpna 2018.