Nová zelená úsporám

Zelená úsporám

Produkty zařazené do seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) dotačního programu Nová zelená úsporám a splňující legislativní požadavky pro uvedení výrobku na trh České republiky a další Programem předepsané, zejména technické, parametry. 


 

Výrobky zařazené do seznamu

Díky výrobkům společnosti Kingspan získáte více světla a více prostoru, stáhněte si naše studie

Definujeme hodnotu prostoru

Více denního světla, více pohody

Kontaktujte nás

Kingspan Izolace Česká republika

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583