Kingspan se připojuje ke globální iniciativě ke snížení emisí skleníkových plynů

10 října 2018 Kingspan Izolace Česká republika
C18.6758 KS Feature 3_LinkedIn
Kingspan Group se připojila k více než 370 společnostem po celém světě, aby se zavázala k iniciativě zaměřené na vědecké cíle (SBTi) s cílem snížit emise skleníkových plynů (GHG). Tato iniciativa je partnerstvím mezi Světovým institutem pro zdroje, Světovým fondem pro ochranu přírody CDP (dříve projekt Carbon Disclosure) a Globální dohodou OSN a snaží se podporovat zúčastněné společnosti, aby určily, o kolik musí snížit emise, aby zabránily nejhorším dopadům na změny klimatu.

Společnost Kingspan se zavázala dosáhnout do roku 2020 stav čisté nulové energie (NZZ), přičemž do roku 2017 byla ve společnosti Kingspan využívána ze 69% obnovitelná energie. K podpoře tohoto závazku NZE se společnost Kingspan připojuje k iniciativě SBTi, která se zaměřuje na absolutní snížení emisí o 10% do roku 2025 ze základního roku 2017 (snížení emisí skleníkových plynů o 1% a 2%). Společnost se také zavázala ke snížení absolutních emisí z koupě zboží a služeb, služebních cest, dopravy a distribuce, a poprodejní péče  o výrobky po záruce o 10% do roku 2025 (emise skleníkových plynů v rozsahu 3).

Kingspan bude i nadále zvyšovat energetickou účinnost a zvyšovat spotřebu energie z obnovitelných zdrojů po celou dobu své činnosti a současně rozšiřovat rozsah svého programu snižování emisí tak, aby zlepšoval svůj dodavatelský řetězec.

Společnost SBTi poskytuje společnostem jasně definovanou cestu k budoucímu růstu obchodu tím, že určí, kolik a jak rychle potřebují ke snížení svých emisí skleníkových plynů. Cíle musí být v souladu s úrovní dekarbonizace potřebnou k udržení globálního zvýšení teploty pod 2 stupně Celsia, což je v souladu s cíli, které 195 zemí podepsalo na konferenci o klimatu v Paříži v roce 2015. Jiné společnosti, které se přihlásily k iniciativě zaměřené na vědecké cíle, zahrnují společnosti Coca-Cola, Dell, GlaxoSmithKline a Tesco.

Gene Murtagh, generální ředitel společnosti Kingspan, řekl:

"V Kingspanu se věnujeme udržitelné obchodní praxi, od našich produktů a  našich procesů až po naše lidi, a proto jsme potěšeni, že jsme se přihlásili k iniciativě zaměřené na vědecké cíle. To nám umožňuje dosáhnout měřitelných cílů, které naše podnikání dosáhne, a zajistí, že naše slova budou i nadále odpovídat činnostem, které dělají skutečný rozdíl."

Kingspan je také jednou ze 114 společností, která se dostala na CDP "A List" v letech 2017 a 2016, jakožto uznání pokroku, který společnost učinila při řešení environmentálních otázek. Společnost CDP, předtím Carbon Disclosure Project, je mezinárodním investorem vedoucím neziskové organizace, která měří dopad tisíců společností z celého světa na životní prostředí.
 
V rámci iniciativy Net Zero Energy, společnost Kingspan dosáhla následujících cílů:
 
- 77% snížení intenzity uhlíku
- 34,5 GWh energie na místě
- snížení energetických nákladů skupiny o 38%
- 69% veškeré energie použité skupinou je obnovitelné
- 31% snížení energetické náročnosti Skupiny