Těší nás pomáhat potřebným

8 února 2022 Kingspan Izolace Česká republika
Sponsoring Article Feb2022

Navzdory naší velikosti si zachováváme naše tradice jako rodinný podnik s velmi vysokou hodnotou připisovanou lidem, vztahům a komunitám, které jsou jádrem našeho podnikání. Jen díky vám jsme dokázali vybudovat to, co máme teď. V Kingspanu nám záleží na lidech. Záleží nám na našich zaměstnancích a záleží nám také na blahu jiných lidí a rádi se podílíme na pomoci těm, kteří to potřebují nejvíce. Již několik let podporujeme organizace, které svou činnost zasvětily péči a pomoci druhým. I na první pohled malá pomoc či dobrý skutek, může pro někoho znamenat celý svět.

V České republice se nachází mnoho organizací a projektů, které pomáhají tam, kde je to nejvíce potřeba. Velmi si jejich práce vážíme a také z toho důvodu jsme se opět v letošním roce rozhodli podpořit dvě z těchto organizací, a to konkrétně DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. a KORUNKA LUHAČOVICE, z.s.

V rámci organizace Dejme dětem šanci jsme si pro finanční příspěvek zvolili projekt PODPORUJ MĚ. Hlavním cílem projektu je podpořit děti v době, kdy opouští dětský domov a staví se na své vlastní nohy. Pro tyto děti to bývá velmi těžké období, proto jim jsou v rámci projektu Podporuj mě, díky dárcovským příspěvkům, spořeny finance na jejich samostatný začátek života. Tato finanční podpora pak může pro děti znamenat velkou pomoc v prvních měsících života mimo dětský domov. Částky jsou jim vypláceny postupně a vše je konzultováno s organizací a dárci tak, aby byly peníze využity zodpovědně a na účel, pro který byly vybrány.
Matyas Horak_KORUNKA

My jsme na projekt přispěli finanční částkou 1 000 Eur, které byly následně rozděleny mezi dva skvělé mladé lidi – Patrika a Šárku. Těšíme se, že jsme jim mohli pomoci alespoň trochu usnadnit první starosti, které přináší dospělácký život. Přejeme jim všechno jen to dobré a těšíme se na jejich budoucí úspěchy.

Organizaci, Korunka pomáhá, putoval stejný finanční dar a to v hodnotě 1 000 Eur. Jedná se o občanské sdružení, které podporuje nemocné a handicapované děti, sociálně slabé rodiny či dětské domovy. V rámci podpory potřebných jsou velmi aktivní a dělají vše proto, aby pomohli co nejvíce lidem. Několikrát ročně pořádá KORUNKA benefiční akce ve Zlínském i Olomouckém kraji. Výtěžky a finanční dary vždy rozděluje mezi nemocné a handicapované děti či sociálně slabým rodinám. Také zřídila transparentní účet, kde všichni mohou sledovat chod peněz a k jakým účelům byly použity.

Těšíme se, že náš finanční příspěvek bude schopen pomoci a usnadnit momentální situaci jedné ze sociálně slabých rodin. Držíme jim palce a přejeme všechno dobré.

Více informací o projektu PODPORUJ MĚ: https://www.dejmedetemsanci.cz/?__lng=cs
Více o aktivitách Korunka pomáhá: http://korunkapomaha.cz/