20. mezinárodní konference TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019: Navrhování stavebních konstrukcí a budov

9 května 2019 Kingspan Izolace Česká republika
Tepelná ochrana budov 2017
Společnost Kingspan Insulation se bude v květnu prezentovat na významné odborné události TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019 ve Vysokých Tatrách, Štrbské Pleso. Zástupci naší společnosti vám budou k dispozici v průběhu konference.
 
Můžete se těšit na přednášky přednesené v hlavním odborném programu, vystoupení mladých vědeckých pracovníků, na diskuzi a na přednášky zveřejněné ve sborníku. Program doplňují firemní prezentace, výstavka a společenský večer.
Jedním z přednášejících bude ve čtvrtek 23. května technický konzultant společnosti Kingspan Insulation, Ing. Oldřich Pozdílek s tématem „Znáte hodnotu prostoru?“.
 
22. - 24. května 2019
Vysoké Tatry - Štrbské Pleso
 
 
Foto: Zahájení konference Tepelná ochrana budov 2017, hovoří prof. Ing. Zuzana Sternová, CSc., Zdroj: TZB-info.cz, Petr Bohuslávek
 
Odborná garance: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a zkušební ústav stavební, n. o. a Ing. Jiří Šála, CSc., ŠÁLA-MODI.
Tematické okruhy konference:
  • Právní a technické předpisy související s tepelnou ochranou a energetickou náročností budov
  • Stavební materiály, stavební konstrukce a jejich vlastnosti zajišťující tepelnou ochranu budov
  • Výpočetní a měřicí metody, aplikace druhé generace technických norem souvisejících s energetickou náročností budov
  • Trendy a příklady navrhování a zhotovení budov zajišťující budovy s téměř nulovou potřebou energie
 
Konference je akreditována v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 3 body.
 
Pořadatelé: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Slovenská komora stavebných inžinierov, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., ŠÁLA-MODI, Praha, Česká republika a Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť – člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností.

Máte zájem o více informací o našich vysoce účinných izolacích?

Zákaznický servis

S dotazy týkajícími se nabídek, zakázek, dokumentace a vzorkového materiálu, se spojte s naším prodejním oddělením prostřednictvím kontaktního emailu: info@kingspaninsulation.cz

Technický servis

Kingspan Izolace poskytuje zdarma technický servis a poradenství. Můžete se na nás obrátit v otázkách týkajících se našich výrobků a jejich použití. Dále i s dotazy týkajícími se technických informací, doporučení pro zpracování a způsobu montáže.

Náš technický servis můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního emailu technical@kingspaninsulation.cz