Spádový systém do těžkých skladeb plochých střech - Therma TT47 Spádový systém do těžkých skladeb plochých střech - Therma TT47
Previous
Next

Spádový systém do těžkých skladeb plochých střech

Therma TT47 FM na bázi PIR pěny jsme primárně vyvinuli pro aplikaci do těžkých  skladeb plochých střech jako doplněk k produktu Therma TR27 FM.

Ideální řešení pro rovné střechy

Desky jsme z obou stran opatřili perforovanou kompozitní fólií na bázi skla. Ta zaručuje dokonalou mechanickou ochranu a spojení s okolními souvrstvími. Nad desku aplikujte hydroizolační vrstvu.
Kotvení desek se provádí po pokládce parotěsné zábrany do podkladového betonu pomocí šroubů s teleskopickými podložkami.

Snadné pro pokládku, efektivní po umístění

Pro váš projekt bude jistě přínosem i snadná úprava pro pokládku. Desky totiž snadno upravíte přířezem na rotační pile či pouhým zubatým nožem.  Hrany desek jsou rovné. Po použití nejvyššího klínu pod navazující nejnižší klín proveďte celoplošnou vrstvu izolantu Therma TR27 FM v tloušťce 100 mm.

Desky jsou plně kompatibilní se všemi materiály, které běžně využíváte pro klasické skladby plochých střech, jako jsou PVC, EPDM a asfaltové modifikované pásy.
 

Užitečné dokumenty

Produktový katalog Therma

Bezpečnostní list Therma

Produktové informace

Technické údaje
Tepelný odpor
Certifikáty
Ke stažení
Nejdůležitější výhody desky Kingspan Therma TT47 FM
Doprava, manipulace a skladování
Základní charakteristiky Vlastnost
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,027 W/m·K (tloušťka < 80 mm)
0,026 W/m·K (tloušťka 80 - 120 mm)
0,025 W/m·K (tloušťka ≥ 120 mm)
Standardní rozměry* 1 200 x 1 200 mm
Spád 2,1 %
Opracování hran Standardně s rovnou hranou
Třída reakce na oheň EN 13501-1 E (B-s3, d0 při aplikaci)**
Rozměrová stabilita DS(70,90)3-DS(-20,-)1
Prohlášení o vlastnostech1 DoP ke stažení zde
Objemová hmotnost ca. 30 kg/m3
Pevnost v tlaku dn ≤ 80 mm ≥ 150 kPa (při 10% deformaci)
dn > 80 mm ≥ 120 kPa (při 10% deformaci)
Uzavřené buňky ≥ 90 %
Tepelná odolnost pěny dlouhodobě - 30 °C do + 90 °C
krátkodobě + 250 °C
* Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz.
1 Aktuální Prohlášení o vlastnostech naleznete na http://www.kingspaninsulation.eu/DoP
Ke dni: 05/2018

** Certifikovaná aplikace s využitím trapézových plechů
Tloušťka výrobku
(mm)
Součinitel tepelné vodivosti λD
(W/m·K)
25/50 0,027
50/75 0,027
75/100 0,027
100/125 0,026

Produktový katalog Therma

Ceník Therma Selthaan

Bezpečnostní list Therma

Montážní list Therma TR26 TR27 FM

 • Vysoká tepelně-izolační schopnost Vám umožňuje splnit požadavky na tepelnou ochranu budov, vyplývající z aktuálních norem, a to i při velmi malé tloušťce izolantu.
 • Tato úspora v tloušťce izolantu vede mimo jiné i k úsporám díky nižší nutné výšce atik a konstrukci prostupujících střešním pláštěm.
 • Nízká objemová hmotnost umožňuje snadnou přepravu i manipulaci na stavbě.
 • Vysoká pevnost v tlaku je zárukou omezení možnosti poškození desek při montáži i vysoké únosnosti desek ve skladbě.
 • Desky mají zanedbatelnou nasákavost a dostatečnou tvarovou stabilitu, která je zárukou konstantních mechanicko-fyzikálních parametrů po celou dobu životnosti desek.
 • Jednoduchá, rychlá pokládka a snadné zpracování ušetří čas i peníze.
 • Náš systém se vyznačuje také dlouhou životností.
 • Díky uzavřené materiálové struktuře a složení jádra jsou desky odolné proti agresorům v podobě plísní, hub, hmyzu a hlodavců.
 • Desky je nutné přepravovat v originálním obalu v horizontální poloze v uzavřeném suchém prostoru zamezujícím vystavění povětrnostním vlivům.
 • Desky je třeba skladovat v horizontální poloze na zpevněné ploše, se zamezením přímého kontaktu se zemí pomocí dostatečného množství podkladů rovnoměrně podepírajících plochu desky (uprostřed a 15 cm od obou okrajů desky).
 • Desky nesmějí být při skladování vystaveny povětrnostním vlivům. Nejvhodnější je skladování v zastřešeném skladu nebo zastřešené ploše. V případě absence střechy je nutné desky zakrýt krycí vodotěsnou PE plachtou s vyšší gramáží.
 • Desky nesmějí být během skladování bodově zatěžovány (např. přitížením cihlou proti odfouknutí).
 • Desky je nutné dokonale ochránit proti všem formám vlhkosti  (srážková, zemní, kondenzace).
 • Při manipulaci s deskami je nutné použití příslušných prostředků BOZP, jako jsou respirátory a brýle v případě řezání či vhodné rukavice v případě jakékoliv manipulace.

Kingspan Izolace nabízí široký sortiment nejmodernějších výrobků. Vybírejte z těchto produktových řad:

Potřebujete poradit?

Hledáte odpovědi na Vaše otázky? Nenašli jste informace na našich webových stránkách. Kontaktujte naše obchodní nebo technické oddělení.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kingspan Izolace Česká republika

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.

Pravidla a kontrola cookie a oznámení o ochraně osobních údajů byly aktualizovány dne 13. srpna 2018.