Spádový systém lehkých plochých střech - Therma TT46 Spádový systém lehkých plochých střech - Therma TT46
Previous
Next

Spádový systém lehkých plochých střech

Systém spádových klínů z produktové řady Therma na bázi PIR pěny jsme primárně vyvinuli tak, abyste je mohli aplikovat do lehkých skladeb plochých střech jako doplněk k našemu produktu Kingspan Therma TR26 FM.

Desky kotvěte do podkladového trapézového plechu po pokládce parotěsné zábrany pomocí šroubů s teleskopickými podložkami. Na desky aplikujte hydroizolační vrstvu. Spádové klíny TR26 FM jsme z obou stran opatřili kompozitní fólií s hliníkovou vložkou, která zaručuje dokonalou mechanickou ochranu a zabraňuje prostupu vodních par do PIR jádra desky.
 

Snadná pokládka i úprava pro perfektní funkčnost

Naše desky jsou plně kompatibilní se všemi materiály používanými pro klasické skladby plochých střech. Kombinovat je můžete s materiály jako PVC, EPDM a asfaltové modifikované pásy.

Desky se snadno upravují pro pokládku přířezem na rotační pile či pouhým zubatým nožem. Hrany desek jsou rovné. Po použití nejvyššího klínu pod navazující nejnižší klín proveďte celoplošnou vrstvu izolantu Therma TR26 FM v tloušťce 100 mm.
 

Užitečné dokumenty

Produktový katalog Therma

Bezpečnostní list Therma

Produktové informace

Technické údaje
Tepelný odpor
Certifikáty
Ke stažení
Nejdůležitější výhody desky Kingspan Therma TT46 FM
Doprava, manipulace a skladování
Základní charakteristiky Vlastnost
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,022 W/m·K
Standardní rozměry* 1 200 x 1 200 mm
Spád 2,1 %
Opracování hran Standardně s rovnou hranou
Třída reakce na oheň EN 13501-1 E (B-s2, d0 při aplikaci)**
Rozměrová stabilita DS(70,90)3-DS(-20,-)1
Prohlášení o vlastnostech1 DoP ke stažení zde
Objemová hmotnost min. 30 kg/m3
Pevnost v tlaku dn ≤ 80 mm ≥ 150 kPa (při 10% deformaci)
dn > 80 mm ≥ 120 kPa (při 10% deformaci)
Uzavřené buňky ≥ 90 %
Tepelná odolnost pěny dlouhodobě - 30 °C do + 90 °C
krátkodobě + 250 °C
* Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz.
1 Aktuální Prohlášení o vlastnostech naleznete na http://www.kingspaninsulation.eu/DoP
Ke dni: 06/2017

** Certifikovaná aplikace s využitím trapézových plechů
Tloušťka výrobku
(mm)
Součinitel tepelné vodivosti λD
(W/m·K)
Tepelný odpor
(m2·K/W)
25/50 0,022 1,10 - 2,25
50/75 0,022 2,25 - 3,40
75/100 0,022 3,40 - 4,50
100/125 0,022 4,50 - 5,65

Produktový katalog Therma

Bezpečnostní list Therma

 • Vysoká tepelně-izolační schopnost Vám umožňuje i při velmi malé tloušťce izolantu splnit požadavky, které vyplývají z aktuálních norem na tepelnou ochranu budov.
 • Tato úspora v tloušťce izolantu vede také k úsporám díky nižší nutné výšce atik a konstrukcí prostupujících střešním pláštěm.
 • Díky nízké objemové hmotnosti je přeprava i manipulace na stavbě snadnější.
 • Vysoká pevnost v tlaku je zárukou omezení nebezpečí poškození desek při montáži i vysoké únosnosti desek ve skladbě.
 • Zanedbatelná nasákavost a dostatečná tvarová stabilita jsou zárukou konstantních mechanicko-fyzikálních parametrů po celou dobu životnosti desek.
 • Naše desky se dále vyznačují dlouhou životností.
 • Díky uzavřené materiálové struktuře a složení jádra jsou desky odolné vůči agresorům v podobě plísní, hub, hmyzu a hlodavců.
 • Desky je nutné přepravovat v originálním obalu v horizontální poloze v uzavřeném suchém prostoru zamezujícím vystavění povětrnostním vlivům.
 • Desky je třeba skladovat v horizontální poloze na zpevněné ploše, se zamezením přímého kontaktu se zemí pomocí dostatečného množství podkladů rovnoměrně podepírajících plochu desky (uprostřed a 15 cm od obou okrajů desky).
 • Desky nesmějí být při skladování vystaveny povětrnostním vlivům. Nejvhodnější je skladování v zastřešeném skladu nebo zastřešené ploše. V případě absence střechy je nutné desky zakrýt krycí vodotěsnou PE plachtou s vyšší gramáží.
 • Desky nesmějí být během skladování bodově zatěžovány (např. přitížením cihlou proti odfouknutí).
 • Desky je nutné dokonale ochránit proti všem formám vlhkosti  (srážková, zemní, kondenzace).
 • Při manipulaci s deskami je nutné použití příslušných prostředků BOZP, jako jsou respirátory a brýle v případě řezání či vhodné rukavice v případě jakékoliv manipulace.

Kingspan Izolace nabízí široký sortiment nejmodernějších výrobků. Vybírejte z těchto produktových řad:

Potřebujete poradit?

Hledáte odpovědi na Vaše otázky? Nenašli jste informace na našich webových stránkách. Kontaktujte naše obchodní nebo technické oddělení.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kingspan Izolace Česká republika

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.

Pravidla a kontrola cookie a oznámení o ochraně osobních údajů byly aktualizovány dne 13. srpna 2018.