Zateplení plochých střech - Therma TR27 Zateplení plochých střech - Therma TR27
Previous
Next

Tepelná izolace těžkých plochých střech

Termoizolační desky Therma TR27 FM na bázi PIR pěny jsme primárně vyvinuli jako ideální tepelný izolant pro aplikaci do těžkých skladeb plochých střech. Vhodné jsou například do střech se systémem železobetonových nosníků a roznášecím systémem střešního pláště z železobetonových panelů nebo do kompletních monolitických železobetonových konstrukcí.
 

Jednoduchá a efektivní úprava i aplikace desek pro váš projekt

Desky Therma TR27 FM jsou plně kompatibilní se všemi materiály, které využíváte pro klasické těžké skladby plochých střech. Vhodné jsou například pro kombinaci s PVC, EPDM a asfaltovými modifikovanými pásy.

Po provedení celoplošné parozábrany je můžete kotvit do podkladu pomocí příslušných spojovacích prostředků. Nad desku aplikujte hydroizolační vrstvu. Snadná je i úprava pro pokládku, a to jednoduše přířezem na rotační pile či pouhým zubatým nožem. U plošných aplikací desky klaďte na sraz do plochy na vazbu, ideálně do dvou vrstev, z nichž jedna je posunutá o půl šíře desky. Hrany desek jsou buď rovné, nebo s drážkou.
 

Užitečné dokumenty

Produktový katalog Therma

Bezpečnostní list Therma

Montážní list Therma TR26 TR27 FM

Produktové informace

Technické údaje
Tepelný odpor
Certifikáty
Ke stažení
Nejdůležitější výhody desky Kingspan Therma TR27 FM
Doprava, manipulace a skladování
Základní charakteristiky Vlastnost
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,027 W/m·K (tloušťka < 80 mm)
0,026 W/m·K (tloušťka 80 - 120 mm)
0,025 W/m·K (tloušťka ≥ 120 mm)
Standardní rozměry* 1 200 x 600 mm
Opracování hran Standardně s rovnou hranou
Třída reakce na oheň EN 13501-1 E (B-s3, d0 při aplikaci)**
Rozměrová stabilita DS(70,90)3-DS(-20,-)1
Prohlášení o vlastnostech1 DoP ke stažení zde
Objemová hmotnost ca. 30 kg/m3
Pevnost v tlaku dn ≤ 80 mm ≥ 150 kPa (při 10% deformaci)
dn > 80 mm ≥ 120 kPa (při 10% deformaci)
Uzavřené buňky ≥ 90 %
Tepelná odolnost pěny dlouhodobě - 30 °C do + 90 °C
krátkodobě až + 250 °C
* Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz.
1 Aktuální Prohlášení o vlastnostech naleznete na http://www.kingspaninsulation.eu/DoP
Ke dni: 05/2018
** Certifikovaná aplikace s využitím trapézových plechů.

Technické údaje

Tloušťka výrobku
(mm)
Součinitel tepelné vodivosti λD
(W/m·K)
Tepelný odpor
(m2·K/W)
Součinitel prostupu tepla U*
(W/m2·K)
30 0,027 1,10 0,825
40 0,027 1,45 0,640
50 0,027 1,85 0,520
60 0,027 2,20 0,440
70 0,027 2,55 0,380
80 0,026 3,05 0,320
90 0,026 3,45 0,290
100 0,026 3,80 0,260
120 0,025 4,80 0,210
140 0,025 5,60 0,180
* Hodnoty U musí být v případě aplikace do konkrétní skladby ověřeny výpočtem.

Produktový katalog Therma

Ceník Therma Selthaan

Bezpečnostní list Therma

Montážní list Therma TR26 TR27 FM

 • Vysoká tepelně-izolační schopnost desek Vám umožňuje splnit požadavky na tepelnou ochranu budov, které vyplývají z aktuálních norem. Dosáhnete jich i při velmi malé tloušťce izolantu.
 • Úspora v tloušťce izolantu vede i k úsporám díky nižší nutné výšce atik a konstrukcí, které prostupují střešním pláštěm.
 • Nízká objemová hmotnost značně umožňuje přepravu a manipulaci na stavbě.
 • Vysoká pevnost v tlaku významně omezuje riziko poškození desek při montáži i vysokou únosnost desky ve skladbě.
 • Desky mají zanedbatelnou nasákavost a dostatečnou tvarovou stabilitu, která Vám zaručí konstantní mechanicko-fyzikální parametry po celou dobu životnosti desek.
 • Jednoduchá, rychlá pokládka a snadné zpracování Vám ušetří čas i peníze.
 • Dlouhá životnost desek je pro Váš projekt ideální.
 • Díky uzavřené materiálové struktuře a složení jádra jsou desky odolné vůči agresorům v podobě plísní, hub, hmyzu a hlodavců.
 • Desky je nutné přepravovat v originálním obalu v horizontální poloze v uzavřeném suchém prostoru zamezujícím vystavění povětrnostním vlivům.
 • Desky je třeba skladovat v horizontální poloze na zpevněné ploše, se zamezením přímého kontaktu se zemí pomocí dostatečného množství podkladů rovnoměrně podepírajících plochu desky (uprostřed a 15 cm od obou okrajů desky).
 • Desky nesmějí být při skladování vystaveny povětrnostním vlivům. Nejvhodnější je skladování v zastřešeném skladu nebo zastřešené ploše. V případě absence střechy je nutné desky zakrýt krycí vodotěsnou PE plachtou s vyšší gramáží.
 • Desky nesmějí být během skladování bodově zatěžovány (např. přitížením cihlou proti odfouknutí).
 • Desky je nutné dokonale ochránit proti všem formám vlhkosti  (srážková, zemní, kondenzace).
 • Při manipulaci s deskami je nutné použití příslušných prostředků BOZP, jako jsou respirátory a brýle v případě řezání či vhodné rukavice v případě jakékoliv manipulace.

Dotační program Nová zelená úsporám

Zelená úsporám

Tento výrobek je zařazen do Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) dotačního programu Nová zelená úsporám a splňuje legislativní požadavky pro uvedení výrobku na trh České republiky a další Programem předepsané, zejména technické, parametry. 

Kód SVT výrobku Therma TR27 FM: SVT7068

 

Kingspan Izolace nabízí široký sortiment nejmodernějších výrobků. Vybírejte z těchto produktových řad:

Potřebujete poradit?

Hledáte odpovědi na Vaše otázky? Nenašli jste informace na našich webových stránkách. Kontaktujte naše obchodní nebo technické oddělení.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kingspan Izolace Česká republika

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.

Pravidla a kontrola cookie a oznámení o ochraně osobních údajů byly aktualizovány dne 13. srpna 2018.