Zateplení plochých střech - Therma TR26 Zateplení plochých střech - Therma TR26
Previous
Next

Tepelná izolace lehkých plochých střech

Termoizolační desky Therma TR26 FM jsme vyvinuli tak, aby měly parametry ideálního tepelného izolantu. Při projektování je využijete při izolaci mechanicky kotvených skladeb plochých střech. U architektů jsou oblíbené například pro střechy s nosným systémem z ocelových nebo železobetonových nosníků a roznášecích systémů střešního pláště z trapézového plechu.

Desky TR26 FM jsme z obou stran opatřili kompozitní fólií s hliníkovou vložkou, která zaručuje dokonalou mechanickou ochranu a zabraňuje prostupu vodních par do PIR jádra desky.
 

Snadná instalace i úprava

Tyto desky jsou plně kompatibilní se všemi materiály, které projektanti využívají pro klasické skladby plochých střech. Jde o PVC, EPDM a asfaltové modifikované pásy.

Snadná je také úprava desek pro pokládku, a to přířezem na rotační pile, nebou pouhým zubatým nožem. Při plošných aplikacích desky klaďte na sraz do plochy na vazbu, ideálně do dvou vrstev, z nichž jedna je posunutá o půl šíře desky. Kotvení provádějte do podkladového trapézového plechu pomocí šroubů s teleskopickými podložkami. Nad desku aplikujte hydroizolační vrstvu.

 

Užitečné dokumenty

Produktový katalog Therma

Bezpečnostní list Therma

Montážní list Therma TR26 TR27 FM

Produktové informace

Technické údaje
Tepelný odpor
Certifikáty
Ke stažení
Nejdůležitější výhody desky Kingspan Therma TR26 FM
Doprava, manipulace a skladování
Základní charakteristiky Vlastnost
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,022 W/m·K
Standardní rozměry* 1 200 x 600 mm, 2 400 x 1 200 mm
Opracování hran Standardně s rovnou hranou
Třída reakce na oheň EN 13501-1 E (B-s2, d0 při aplikaci) **
Rozměrová stabilita DS(70,90)3-DS(-20,-)1
Prohlášení o vlastnostech1 DoP ke stažení zde
Objemová hmotnost min. 30 kg/m3
Pevnost v tlaku dn ≤ 80 mm ≥ 150 kPa (při 10% deformaci)
dn > 80 mm ≥ 120 kPa (při 10% deformaci)
Uzavřené buňky ≥ 90 %
Tepelná odolnost pěny dlouhodobě - 30 °C do + 90 °C
krátkodobě až + 250 °C
* Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz.
1 Aktuální Prohlášení o vlastnostech naleznete na http://www.kingspaninsulation.eu/DoP
Ke dni: 05/2018

** Certifikovaná aplikace s využitím trapézových plechů.
Tloušťka výrobku
(mm)
Součinitel tepelné vodivosti λD
(W/m·K)
Tepelný odpor
(m2·K/W)
Součinitel prostupu tepla U*
(W/m2·K)
30 0,022 1,35 0,695
40 0,022 1,80 0,530
50 0,022 2,25 0,430
60 0,022 2,70 0,365
70 0,022 3,15 0,315
80 0,022 3,60 0,275
85 0,022 3,85 0,260
90 0,022 4,05 0,245
100 0,022 4,50 0,225
110 0,022 5,00 0,205
120 0,022 5,45 0,190
140 0,022 6,35 0,160
142 0,022 6,45 0,158
160** 0,022 7,25 0,140
180** 0,022 8,15 0,125
200** 0,022 9,05 0,112
* Hodnoty U musí být v případě aplikace do konkrétní skladby ověřeny výpočtem.
** Pouze s polodrážkou.

Produktový katalog Therma

Bezpečnostní list Therma

Montážní list Therma TR26 TR27 FM

Přidejte tento produkt do návrhu vašeho projektu v BIM DEKSOFT! (Pro otevření Knihovny produktů DEKSOFT je nutné přihlášení).

 • Vysoká tepelně-izolační schopnost desek Vám umožňuje splnit požadavky na tepelnou ochranu budov, které vyplývají z aktuálních norem, a to i při velmi malé tloušťce izolantu.
 • Tato úspora v tloušťce izolantu vede mimo jiné k úsporám díky nižší nutné výšce atik a konstrukcí prostupujících střešním pláštěm.
 • Nízká objemová hmotnost desek velmi zjednodušuje přepravu i manipulaci na stavbě.
 • Vysoká pevnost v tlaku zaručuje omezení hrozby poškození desek při montáži i vysokou únosnost desky ve skladbě.
 • Po celou dobu životnosti desky jsou mechanicko-fyzikální parametry konstantní, a to díky zanedbatelné nasákavosti a dostatečné tvarové stabilitě.
 • Jednoduchá, rychlá pokládka a snadné zpracování ušetří čas i peníze.
 • Desky mají také velmi dlouhou životnost.
 • Díky uzavřené materiálové struktuře a složení jádra jsou desky odolné vůči agresorům v podobě hub, hmyzu a hlodavců.
 • Desky je nutné přepravovat v originálním obalu v horizontální poloze v uzavřeném suchém prostoru zamezujícím vystavění povětrnostním vlivům.
 • Desky je třeba skladovat v horizontální poloze na zpevněné ploše, se zamezením přímého kontaktu se zemí pomocí dostatečného množství podkladů rovnoměrně podepírajících plochu desky (uprostřed a 15 cm od obou okrajů desky).
 • Desky nesmějí být při skladování vystaveny povětrnostním vlivům. Nejvhodnější je skladování v zastřešeném skladu nebo zastřešené ploše. V případě absence střechy je nutné desky zakrýt krycí vodotěsnou PE plachtou s vyšší gramáží.
 • Desky nesmějí být během skladování bodově zatěžovány (např. přitížením cihlou proti odfouknutí).
 • Desky je nutné dokonale ochránit proti všem formám vlhkosti  (srážková, zemní, kondenzace).
 • Při manipulaci s deskami je nutné použití příslušných prostředků BOZP, jako jsou respirátory a brýle v případě řezání či vhodné rukavice v případě jakékoliv manipulace.

Dotační program Nová zelená úsporám

Zelená úsporám

Tento výrobek je zařazen do Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) dotačního programu Nová zelená úsporám a splňuje legislativní požadavky pro uvedení výrobku na trh České republiky a další Programem předepsané, zejména technické, parametry. 

Kód SVT výrobku Therma TR26 FM: SVT7067

 

Projekty a reference

Kingspan Izolace nabízí široký sortiment nejmodernějších výrobků. Vybírejte z těchto produktových řad:

Potřebujete poradit?

Hledáte odpovědi na Vaše otázky? Nenašli jste informace na našich webových stránkách. Kontaktujte naše obchodní nebo technické oddělení.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kingspan Izolace Česká republika

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583