Therma

Therma, deskový tepelný izolant z tuhé polyisokyanurátové pěny

Therma

Desky Therma představují tepelný izolant s perfektními parametry. Jde o izolant na bázi PIR pěny, která má vysokou schopnost omezení prostupu tepla konstrukcí, jež je definovaná součinitelem tepelné vodivosti λ. Oproti ostatním izolacím vám při aplikaci postačí z hlediska splnění požadavků norem mnohem tenčí vrstva materiálu.

THERMA
Na obou stranách jsme desky opatřili povrchovou úpravou, která odpovídá konkrétní aplikaci desky. Tuto povrchovou úpravu tvoří speciální textilie a kompozitní fólie, které jsou jádrem desky dokonale spojené již během vlastního výrobního procesu. Izolační desky Therma™ vyrábíme a nabízíme v různých typech, s přihlédnutím ke vhodnosti aplikace do příslušné skladby.
 
  • Součinitel tepelné vodivosti mají desky Therma již od λD = 0,022 W/(m·K). Z toho vyplývá účinné tepelné odizolování řešené konstrukce a tím i malá tloušťka izolantu. Pro své střešní konstrukce tak můžete navrhnout tenkou skladbu.
  • Nízká spotřeba materiálu při realizaci vašeho projektu znamená také prostorové úspory, efektivnější montáž a nižší náklady na logistiku i skladování.
  • Objemová hmotnost od 30 kg/m3 je zárukou snadné přepravy, manipulace na stavbě, jednoduché rychlé pokládky i snadného zpracování.
  • Pevnost v tlaku od 120 kPa vám umožní vysoké provozní zatížení a omezení možnosti deformace či poškození materiálu během jeho aplikace.
  • Zanedbatelná nasákavost materiálu pro vás znamená, že materiál v čase své životnosti nezmění své termoizolační schopnosti díky nežádoucí absorpci vody.
  • Tvarová stálost zaručí minimální tvarové změny po celou dobu životnosti materiálu beze změn mechanicko-fyzikálních parametrů.
  • Naše desky jsou šetrné k životnímu prostředí, a to již při výrobě. Navrhujeme je totiž v souladu s environmentálními trendy současnosti. Náš materiál je certifikovaný a bez negativního vlivu na životní prostředí.

Kingspan Therma produkty

Potřebujete poradit?

Naše technické a obchodní oddělení je tu pro Vás, aby Vám odpovědělo na otázky, na které jste nenašli odpovědi.

Kontaktujte nás

Váš distributor tohoto produktu

Kontaktujte nás

Kingspan Izolace Česká republika

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583