OPTIM-R Vakuová izolace nejtenčí izolant na thu

OPTIM-R OPTIM-R
Previous
Next

Vakuová izolace pro celou řadu stavebních aplikací

OPTIM-R se skládá z mikroporézního jádra na bázi křemíku, z něhož je vyčerpán vzduch a které je uzavřeno a utěsněno v tenkém hermeticky uzavřeném obalu. Tímto se dosáhne minimální tepelné vodivosti při nejtenčím provedení k řešení specifických aplikací i detailů. Se svým deklarovaným součinitelem vodivosti λD = 0,007 W/(m·K) dosahuje výrobek až pětkrát vyšší izolační schopnosti oproti jiným izolačním materiálům. Pokud je výrobek správně instalován a chráněn proti poškození a penetraci, poskytuje OPTIM-R spolehlivou a dlouhodobou tepelnou izolaci po celou dobu životnosti budovy. Vakuové izolační panely OPTIM-R poskytují řešení pro případy spojené s nedostatkem prostoru.

Produktový katalog

Produktový katalog

Produktové informace

Technické údaje
Tepelný odpor
Certifikáty
Ke stažení
Součinitel tepelné vodivosti λ(EN 12667) λD-hodnota 0,007 W/(m·K)
Standardní rozměry (EN 822) 1200 x 600 mm
1200 x 400 mm
1200 x 300 mm
600 x 600 mm
600 x 400 mm
400 x 300 mm
300 x 300 mm
Úprava hran standardně s rovnou hranou
Třída reakce na oheň (EN 13501-1) E/Efl
Objemová hmotnost (EN 1602) 180 - 220 kg/m3
Pevnost v tlaku při 10% deformaci (EN 826) ≥ 150 kPa
Další informace o technických parametrech našich výrobků získáte na naší technické lince techline.cz@kingspan.com nebo na telefonním čísle +420 266 711 583.
 
Tloušťka
(mm)
Tepelný odpor RD*
(m²·K/W)
Součinitel prostupu tepla U*
(W/(m²·K))
20 2,85 0,34
25 3,55 0,27
30 4,25 0,23
40 5,70 0,17
50 7,10 0,14
* Konkrétní hodnoty R a U musí být v případě aplikace do skladeb ověřené výpočtem.

Bezpečnostní list OPTIM-R

Přidejte tento produkt do návrhu vašeho projektu v BIM DEKSOFT! (Pro otevření Knihovny produktů DEKSOFT je nutné přihlášení).

Webinář

Dotační program Nová zelená úsporám

Zelená úsporám

Tento výrobek je zařazen do Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) dotačního programu Nová zelená úsporám a splňuje legislativní požadavky pro uvedení výrobku na trh České republiky a další Programem předepsané, zejména technické, parametry. 

Kód SVT výrobku OPTIM-R Vakuová izolace: SVT8381

 

Kingspan Izolace nabízí široký sortiment nejmodernějších výrobků. Vybírejte z těchto produktových řad:

Potřebujete poradit?

Hledáte odpovědi na Vaše otázky? Nenašli jste informace na našich webových stránkách. Kontaktujte naše obchodní nebo technické oddělení.

Kontaktujte nás

Kingspan Izolace Česká republika

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583