OPTIM-R OPTIM-R
Previous
Next

Vakuová izolace pro celou řadu stavebních aplikací

Kingspan OPTIM-R je panel na bázi vakuové izolace (Vacuum Insulation Panel neboli VIP). Disponuje třikrát lepší tepelně-izolační schopností, než jakou vám poskytnou běžně dostupné prémiové izolanty. Má dokonce pětkrát lepší tepelně-izolační schopnosti než běžné izolační materiály. Pro vás to znamená radikální změnu v možnostech řešení zateplení budov.
 

Užitečné dokumenty

Produktový katalog OPTIM-R

Bezpečnostní list OPTIM-R

Produktový katalog OPTIM-R pro balkóny a terasy - anglicky

Produktový katalog OPTIM-R podlahový systém - anglicky

Produktový katalog OPTIM-R střešní systém - anglicky

Produktové informace

Technické údaje
Tepelný odpor
Certifikáty
Ke stažení
Nejdůležitější výhody desky Kingspan OPTIM-R
Základní charakteristiky Vlastnost
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,007 W/m·K
Standardní rozměry* 300,400 x 300 mm
400,600 x 600 mm
300, 400,600 x 1 200 mm
Výrobní tloušťky 20-25-30-40-50 mm
Opracování hran Standardně s rovnou hranou
Třída reakce na oheň EN 13501-1 E
Prohlášení o vlastnostech1 x
Objemová hmotnost ca. 180 do 210 kg/m3 (podle tloušťky desky)
Pevnost v tlaku ≥ 150 kPa (při 10% deformaci)
Provozní teplota - 40 °C až  + 80 °C
Informace o zpracování Dbejte prosím pokynů k manipulaci OPTIM-R®
* Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz.
1 Aktuální Prohlášení o vlastnostech naleznete na http://www.kingspaninsulation.eu/DoP
Ke dni: 06/201
Tloušťka výrobku
(mm)
Součinitel tepelné vodivosti λD
(W/m·K)
Tepelný odpor
(m2·K/W)
Součinitel prostupu tepla U*
(W/m2·K)
20 0,007 2,86 0,335
25 0,007 3,57 0,270
30 0,007 4,29 0,225
40 0,007 5,71 0,170
50 0,007 7,14 0,135
* Hodnoty U musí být v případě aplikace do konkrétní skladby ověřeny výpočtem.

Produktový katalog OPTIM-R

Bezpečnostní list OPTIM-R

Produktový katalog OPTIM-R pro balkóny a terasy - anglicky

Produktový katalog OPTIM-R podlahový systém - anglicky

Produktový katalog OPTIM-R střešní systém - anglicky

Přidejte tento produkt do návrhu vašeho projektu v BIM DEKSOFT! (Pro otevření Knihovny produktů DEKSOFT je nutné přihlášení).

Přesvědčte se o výhodách našeho izolačního systému OPTIM-R

  • Jedinečná tepelně-izolační schopnost vám umožňuje splnit požadavky, které vyplývají z aktuálních norem na tepelnou ochranu budov při zanedbatelně malé tloušťce izolantu.
  • Tato zásadní úspora v tloušťce izolantu vede mimo jiné k vyšší udržitelnosti obestavěného prostoru i k úsporám v navazujících tloušťkách.
  • Díky nízké objemové hmotnosti můžete desky snadno přepravit a manipulovat s nimi na stavbě.
  • Vysoká pevnost v tlaku je zárukou omezení rizika poškození desek při montáži i vysoké únosnosti desky ve skladbě.
  • Desky mají nulovou nasákavost a dostatečnou tvarovou stabilitu, která zaručí konstantní mechanicko-fyzikální parametry po celou dobu jejich životnosti.
  • Jednoduchá, rychlá pokládka dle kladečského plánu vám ušetří čas i peníze.
  • Dlouhá životnost našich desek je samozřejmostí.
  • Desky jsou dokonale odolné proti agresorům, jako jsou plísně, houby, hmyz a hlodavci.

Webinář

Dotační program Nová zelená úsporám

Zelená úsporám

Tento výrobek je zařazen do Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) dotačního programu Nová zelená úsporám a splňuje legislativní požadavky pro uvedení výrobku na trh České republiky a další Programem předepsané, zejména technické, parametry. 

Kód SVT výrobku OPTIM-R Vakuová izolace: SVT8381

 

Kingspan Izolace nabízí široký sortiment nejmodernějších výrobků. Vybírejte z těchto produktových řad:

Potřebujete poradit?

Hledáte odpovědi na Vaše otázky? Nenašli jste informace na našich webových stránkách. Kontaktujte naše obchodní nebo technické oddělení.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kingspan Izolace Česká republika

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583