Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska
Previous
Next

Tepelná izolace vnějších fasád

Vysoce účinné izolační desky Kooltherm K5 nabízíme jako součást vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS), což znamená zisk prostoru a energetickou úsporu. Téměř každý výrobce ETICS ji používá v některé ze schválených sestav. Ať už se jedná o novostavbu či rekonstrukci.
Obraťte se na nás nebo na certifikované výrobce ETICS a zeptejte se na jejich sestavu s izolační deskou Kooltherm K5.

Produktový katalog

Produktový katalog

Produktové informace

Technické údaje
Certifikáty
Ke stažení
Požární bezpečnost
Montážní doporučení
Standardní rozměry (EN 822) 1200 x 400 mm
Úprava hran standardně s rovnou hranou
Dostupná certifikace EPD
Passive House Certificate
Další informace o technických parametrech našich výrobků získáte na naší technické lince techline.cz@kingspan.com nebo na telefonním čísle +420 266 711 583.
 

EPD Environmentální prohlášení o produktu K5

Bezpečnostní list Kooltherm

Přidejte tento produkt do návrhu vašeho projektu v BIM DEKSOFT! (Pro otevření Knihovny produktů DEKSOFT je nutné přihlášení).

Požární bezpečnost při použití Kooltherm K5 Kontaktní fasádní desky (ve vztahu ČSN 73 0810, znění 7/2016) :

Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska prokázala při náročných požárních testech úspěšně provedených v České republice (zkušebna PAVUS, a.s.) i v dalších nezávislých zkušebnách v zahraničí jasný pozitivní vliv na požární bezpečnost staveb. Jakožto tepelný izolant použitý v certifikovaných a řádně provedených systémech kontaktního vnějšího zateplení (ETICS) tento izolační materiál prokazatelně nijak nepřispívá k šíření ohně v těchto aplikacích a díky tomu je možné zcela vynechat protipožární opatření uvedená v článku 3.1.3.3. odst. a) (ČSN 73 0810). 

Požární bezpečnost při použití výrobku Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska v certifikovaných systémech kontaktních vnějších zateplení (ETICS) ucelená certifikovaná sestava vykazuje:
  • třídu reakce na oheň B-s1, d0  (*)
  • třídu reakce na oheň samotné desky Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska C-S2, d0
  • index šíření plamene po povrchu stavební konstrukce iS = 0 mm/min (*)  
Z hlediska zateplovacího systému (ETICS) je reakce na oheň dle ČSN ISO 13785-1 uvedené v článku 3.1.3.3. odst. b) (ČSN 73 0810), po provedení zátěžových požárních testů (30min./100kW) v certifikovaných systémech kontaktního vnějšího zateplení (ETICS) hodnocena:   
                                                                      
                                                                           Vyhovuje.  (*)

Výrobek Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska je tedy možné použít jako tepelně izolační materiál ucelené sestavy vnějšího zateplení (ETICS) pro objekty s požární výškou h ≤ 22,5m, vyjma specifických částí stavebních objektů s požární výškou 12,0m < h ≤ 22,5m uvedených v článku 3.1.3.5 (ČSN 73 0810).

(*) Údaj je nutné oveřit potvrzením od certifikovaného dodavatele systému kontaktního vnějšího zateplení (ETICS), v níž bude výrobek Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska použita.
 
 

 

Banner DekProdukt Kooltherm Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska je možné zakoupit u našeho exkluzivního partnera, společnosti DEK.

Your distributor for this product

 
 

Dotační program Nová zelená úsporám

Zelená úsporám

Tento výrobek je zařazen do Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) dotačního programu Nová zelená úsporám a splňuje požadavky pro uvedení výrobku na trh České republiky a další Programem předepsané, zejména technické, parametry. 

Kód SVT výrobku Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska: SVT8360

 

Projekty a reference

Kingspan Izolace nabízí široký sortiment nejmodernějších výrobků. Vybírejte z těchto produktových řad:

Potřebujete poradit?

Hledáte odpovědi na Vaše otázky? Nenašli jste informace na našich webových stránkách. Kontaktujte naše obchodní nebo technické oddělení.

Kontaktujte nás

Kingspan Izolace Česká republika

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583