Stáhni
Kooltherm K3 Podlahová deska
Previous
Next

Tepelná izolace s prémiovými parametry

Inovativní prémiové izolační desky jsme primárně vyvinuli jako ideální tepelný izolant pro aplikaci do podlah. Jsou na bázi tvrzené fenolické pěny a umožňují vám efektivně využít i v dalších sendvičových kontaktních stavebních konstrukcích, které vyžadují dokonalý tepelný izolant. Desky jsou vhodné pro řešení detailů i pro podlahové topení.

Desku jsme z obou stran opatřili textilií na bázi skla, která zaručí dokonale pevné spojení s okolními stavebními materiály a vysokou ochranu vlastního povrchu.

Při pokládce je možné desku snadno upravit přířezem na rotační pile, ale také pouhým zubatým nožem v případech, kdy potřebujete aplikovat menší rozsah nebo řešit detaily. Tam, kde potřebujete řešit plošné aplikace, můžete klást na sraz do plochy na vazbu, ideálně do dvou vrstev, z nichž je jedna posunuta o půl šíře desky.
 

Užitečné dokumenty

Produktový katalog Kooltherm K3 Podlahová deska

Bezpečnostní list Kooltherm

Environmental Product Declaration Kooltherm K3 Floorboard

Technické údaje

Základní charakteristiky Vlastnost
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,021 W/m·K (tloušťka < 45 mm, > 120 mm)
0,020 W/m·K (tloušťka 45 - 120 mm)
Standardní rozměry* 1 200 x 600 mm
Opracování hran Standardně s rovnou hranou
Třída reakce na oheň EN 13501-1 C-s1, d0
Rozměrová stabilita DS(70,-)-DS(70,90)-DS(-20,-)
Prohlášení o vlastnostech1 DoP ke stažení zde
Faktor difuzního odporu (µ) 35
Objemová hmotnost Ca. 35 kg/m3
Pevnost v tlaku ≥ 100 kPa (při 10% deformaci)
Uzavřené buňky ≥ 90 %
* Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz.
1 Aktuální Prohlášení o vlastnostech naleznete na http://www.kingspaninsulation.eu/DoP
Ke dni: 05/2018

 
Tloušťka výrobku
(mm)
Součinitel tepelné vodivosti λD
(W/m·K)
Tepelný odpor
(m2·K/W)
Součinitel prostupu tepla U*
(W/m2·K)
20 0,021 0,95 0,890
30 0,021 1,40 0,630
40 0,021 1,90 0,490
50 0,020 2,50 0,380
60 0,020 3,00 0,325
70 0,020 3,50 0,280
80 0,020 4,00 0,250
90 0,020 4,50 0,220
100 0,020 5,00 0,200
120 0,020 6,00 0,165
140 0,021 6,65 0,150
150 0,021 7,10 0,140
159 0,021 7,55 0,130
180 (2x90)** 0,021 8,55 0,115
200 (2x100)** 0,021 9,50 0,105
* Hodnoty U musí být v případě aplikace do konkrétní skladby ověřeny výpočtem.
** Deska je během výroby technologicky lepena ze 2 vrstev.

Dotační program Nová zelená úsporám

Zelená úsporám

Tento výrobek je zařazen do Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) dotačního programu Nová zelená úsporám a splňuje legislativní požadavky pro uvedení výrobku na trh České republiky a další Programem předepsané, zejména technické, parametry. 

Kód SVT výrobku Kooltherm K3 Podlahová deska: SVT7065

 

Produktové informace

Nejdůležitější výhody desky Kingspan Kooltherm K3 Podlahová deska
Doprava, manipulace a skladování

Přesvědčte se o výhodách desek Kingspan Kooltherm K3 Podlahová deska

 • Vysoká tepelně-izolační schopnost umožňuje splnění všech požadavků, které vyplývají z aktuálních norem na tepelnou ochranu budov i při velmi malé tloušťce izolantu.
 • Díky této úspoře v tloušťce izolantu získáte mimo jiné vyšší světlou výšku řešených prostor, a to bez nutnosti zvyšování konstrukční výšky podlaží. Díky tomu můžete splnit příslušná doporučení stavebních norem.
 • Nízká objemová hmotnost umožňuje snadnou přepravu a manipulaci na stavbě.
 • Díky vysoké pevnosti v tlaku je zaručené omezení hrozby poškození desek při montáži i vysoká únosnost desky ve skladbě.
 • Díky zanedbatelné nasákavosti a dostatečné tvarové stabilitě Vám můžeme zaručit konstantní mechanicko-fyzikální parametry po celou životnost desky.
 • Jednoduchá, rychlá pokládka a snadné zpracování ušetří Váš čas i peníze.
 • Naše desky mají samozřejmě dlouhou životnost.
 • Desky je vhodné používat s podlahovým topením.
 • Desky jsou dokonale odolné proti agresorům v podobě plísní, hub, hmyzu a hlodavcům.
 • Desky je nutné přepravovat v originálním obalu v horizontální poloze v uzavřeném suchém prostoru zamezujícím vystavění povětrnostním vlivům.
 • Desky je třeba skladovat v horizontální poloze na zpevněné ploše, se zamezením přímého kontaktu se zemí pomocí dostatečného množství podkladů rovnoměrně podepírajících plochu desky (uprostřed a 15 cm od obou okrajů desky).
 • Desky nesmějí být při skladování vystaveny povětrnostním vlivům. Nejvhodnější je skladování v zastřešeném skladu nebo zastřešené ploše. V případě absence střechy je nutné desky zakrýt krycí vodotěsnou PE plachtou s vyšší gramáží.
 • Desky nesmějí být během skladování bodově zatěžovány (např. přitížením cihlou proti odfouknutí).
 • Desky je nutné dokonale ochránit proti všem formám vlhkosti  (srážková, zemní, kondenzace).
 • Při manipulaci s deskami je nutné použití příslušných prostředků BOZP, jako jsou respirátory a brýle v případě řezání či vhodné rukavice v případě jakékoliv manipulace.

Potřebujete poradit?

Hledáte odpovědi na Vaše otázky? Nenašli jste informace na našich webových stránkách. Kontaktujte naše obchodní nebo technické oddělení.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kingspan Izolace Česká republika

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.

Pravidla a kontrola cookie a oznámení o ochraně osobních údajů byly aktualizovány dne 13. srpna 2018.