Kooltherm K17 Interiérová deska Kooltherm K17 Interiérová deska
Previous
Next

Interiérové desky pro vnitřní izolaci

Naše interiérové desky využijete jako optimální řešení v případě, kdy potřebujete provést co nejlepší tepelnou izolaci v interiéru. Zároveň jimi zajistíte co nejmenší úbytek prostoru a jednoduchost dokončovacích prací. Inovativní prémiové termoizolační desky jsme vyvinuli na bázi tvrzené fenolické pěny, která je ideálním tepelným izolantem pro vnitřní aplikaci na obvodové zdivo či strop.

Desky jsme na jedné straně opatřili povrchovou úpravou z textilie na bázi skla, díky které můžeme zaručit dokonalé spojení s lepicím tmelem pro přilnutí k podkladu. Na druhou stranu desek jsme umístili parotěsně uzavřenou speciální hliníkovou fólii, na které je standardní sádrokartonová deska o tloušťce 12 mm.
 

Upevnění desek do interiéru

Upevnění interiérových desek můžete řešit lepidlem na bázi PUR nebo cementu. Na soudržný a rovný povrch můžete desky lepit plošně. Přímo na zdivo či na méně rovné, ale soudržné povrchy, je možné lepit pruhem lepidla po obvodu desky v kombinaci s bodovou aplikací.

Pokud budete desky aplikovat na nerovné či nesoudržné podkladní nosné konstrukce, doporučujeme instalovat roznášecí rošt z dřevěných hranolů či ocelových tenkostěnných profilů. Izolant v tomto případě ukotvěte přímo na něj, a to pouze mechanicky pomocí vrutů do sádrokartonu.
 

Užitečné dokumenty

Produktový katalog Kooltherm K17 Interiérová deska

Bezpečnostní list Kooltherm

Produktové informace

Technické údaje
Tepelný odpor
Certifikáty
Ke stažení
Nejdůležitější výhody desky Kingspan Kooltherm K17 Interiérová deska
Doprava, manipulace a skladování
Základní charakteristiky Vlastnost
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,021 W/m·K (tloušťka < 45 mm, > 120 mm)
0,020 W/m·K (tloušťka 45 - 120 mm)
Standardní rozměry* 2 600 x 1 200 mm
Opracování hran Standardně s rovnou hranou
Třída reakce na oheň EN 13501-1 B-s1, d0
Rozměrová stabilita DS(70,-)-DS(70,90)-DS(-20,-)
Prohlášení o vlastnostech1 DoP ke stažení zde
Objemová hmotnost Ca. 35kg/m3
Pevnost v tlaku ≥ 100 kPa
Uzavřené buňky ≥ 90 %
* Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz.
1 Aktuální Prohlášení o vlastnostech naleznete na http://www.kingspaninsulation.eu/DoP
Ke dni: 05/2018
Tloušťka výrobku
(mm)
Součinitel tepelné vodivosti λD
(W/m·K)
Tepelný odpor
(m2·K/W)
Součinitel prostupu tepla U*
(W/m2·K)
20 (+12,5) 0,021 1,00 0,880
50 (+12,5) 0,020 2,55 0,400
70 (+12,5) 0,020 3,55 0,300
80 (+12,5) 0,020 4,05 0,260
100 (+12,5) 0,020 5,05 0,210
120 (+12,5) 0,020 6,05 0,175
* Hodnoty U musí být v případě aplikace do konkrétní skladby ověřeny výpočtem.

Produktový katalog Kooltherm K17 Interiérová deska

Bezpečnostní list Kooltherm

Prohlédněte si největší výhody našich interiérových desek Kooltherm K17 Interiérová deska

 • Interiérové desky mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti, které vám umožňují splnit požadavky na tepelnou ochranu budov, a to i při velmi malé tloušťce izolantu.
 • Tato úspora v tloušťce izolantu vede mimo jiné i ke zvětšení obytného prostoru takto provedených konstrukcí.
 • Sádrokartonová deska, která je součástí výrobku, umožňuje velmi snadné dokončení prací, pouze přetmelením a výmalbou.
 • Součástí interiérových desek Kooltherm K17 Interiérová deska je i dokonalá parotěsná zábrana, která zcela zamezuje nežádoucímu průniku vodních par z interiéru.
 • Desky mají nízkou objemovou hmotnost, díky které můžete desky snadno přepravovat a manipulovat s nimi na stavbě. Snazší je díky tomu i montáž pod stropní konstrukce.
 • Vysoká pevnost v tlaku zmenšuje riziko poškození desek při montáži i vysokou odolnost ve skladbě, která umožňuje jednoduchou aplikaci.
 • Desky mají minimální nasákavost a dokonalou tvarovou stabilitu, díky které jsou
  mechanicko-fyzikální parametry konstantní po celou dobu životnosti desky.
 • Jednoduchá, rychlá montáž a snadné zpracování vám ušetří čas i peníze.
 • Samozřejmostí u našich výrobků je i dlouhá životnost.
 • Zvýšená požární odolnost vám umožňuje použít tento izolant v interiérech.
 • Desky jsou dokonale odolné vůči agresorům v podobě plísní, hub, hmyzu a hlodavcům, a to díky uzavřené materiálové struktuře fenolického jádra izolantu a povrchové úpravě sádrokartonem.
 • Máte zájem o systémové řešení Kingspan Kooltherm pro šikmou  střechu? Přečtěte si: „Šikmá střecha s optimálním využitím prostoru a ověřenou požární bezpečností
 • Desky je nutné přepravovat v originálním obalu v horizontální poloze v uzavřeném suchém prostoru zamezujícím vystavění povětrnostním vlivům.
 • Desky je třeba skladovat v horizontální poloze na zpevněné ploše, se zamezením přímého kontaktu se zemí pomocí dostatečného množství podkladů rovnoměrně podepírajících plochu desky (uprostřed a 15 cm od obou okrajů desky).
 • Desky nesmějí být při skladování vystaveny povětrnostním vlivům. Nejvhodnější je skladování v zastřešeném skladu nebo zastřešené ploše. V případě absence střechy je nutné desky zakrýt krycí vodotěsnou PE plachtou s vyšší gramáží.
 • Desky nesmějí být během skladování bodově zatěžovány (např. přitížením cihlou proti odfouknutí).
 • Desky je nutné dokonale ochránit proti všem formám vlhkosti  (srážková, zemní, kondenzace).
 • Při manipulaci s deskami je nutné použití příslušných prostředků BOZP, jako jsou respirátory a brýle v případě řezání či vhodné rukavice v případě jakékoliv manipulace.

Webinář

Dotační program Nová zelená úsporám

Zelená úsporám

Tento výrobek je zařazen do Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) dotačního programu Nová zelená úsporám a splňuje legislativní požadavky pro uvedení výrobku na trh České republiky a další Programem předepsané, zejména technické, parametry. 

Kód SVT výrobku Kooltherm K17 Interiérová deska: SVT7066

 

Kingspan Izolace nabízí široký sortiment nejmodernějších výrobků. Vybírejte z těchto produktových řad:

Potřebujete poradit?

Hledáte odpovědi na Vaše otázky? Nenašli jste informace na našich webových stránkách. Kontaktujte naše obchodní nebo technické oddělení.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kingspan Izolace Česká republika

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.

Pravidla a kontrola cookie a oznámení o ochraně osobních údajů byly aktualizovány dne 13. srpna 2018.