Kooltherm K118 Interiérová deska

Stáhni
Kooltherm K118 Interiérová deska

Interiérové desky pro vnitřní izolaci

Naše interiérové desky využijete jako optimální řešení v případě, kdy potřebujete provést co nejlepší tepelnou izolaci z interiéru. Zároveň jimi zajistíte co nejmenší úbytek využitelného prostoru a jednoduchost dokončovacích prací. Inovativní prémiové termoizolační desky jsme vyvinuli na bázi tvrzené fenolické pěny, která je ideálním tepelným izolantem pro vnitřní aplikaci na obvodové zdivo či strop.

Desky jsme na exteriérové straně přiléhající k obvodové nosné konstrukci opatřili kompozitní hliníkovou folií. Ta zvyšuje požární odolnost celé sendvičové desky a zároveň dokonale chrání její fenolické jádro. Na interiérovou stranu desek jsme pod sádrokartonovou desku o tloušťce 12,5 mm použily osvědčenou, parotěsně uzavřenou speciální kompozitní hliníkovou fólii, znemožňující průnik vodních par z interiéru do vlastní skladby.
 
Deska se snadno upravuje pro pokládku přířezem na rotační pile, ale také pouhým ostrým nožem podél kovové latě, v případě aplikací menšího rozsahu či řešení detailů. V plošných aplikacích se klade na sraz vedle sebe na výšku. Před aplikací desky se spára z boku desky v místě hliníkové folie ošetří těsnícím tmelem pro zaručení parotěsnosti celé skladby. Po montáži desek se provede přetmelení sádrokartonářským tmelem v místě mechanického kotvení desky a na zkosených hranách desky.

Upevnění desek do interiéru

Upevnění interiérových desek můžete řešit vhodným lepidlem na bázi PUR nebo SM polymer. Na soudržný a rovný povrch můžete desky lepit celoplošně “na hřeben” či bodovou metodou “na terče”, vždy v souladu s montážním návodem výrobce lepidla. Přímo na zdivo či na méně rovné, ale soudržné povrchy, je možné lepit pruhem lepidla po obvodu desky v kombinaci s terčovou metodou.

Pokud budete desky aplikovat na nerovné či nesoudržné podkladní nosné konstrukce, doporučujeme instalovat vyrovnávací roznášecí rošt z dřevěných hranolů či ocelových tenkostěnných profilů. Izolant v tomto případě ukotvíte přímo na něj, a to pouze mechanicky, pomocí vhodných vrutů.

 

Produktové informace

 • Interiérové desky mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti, které vám umožňují splnit požadavky na tepelnou ochranu budov, a to i při velmi malé tloušťce izolantu.
 • Tato úspora v tloušťce izolantu vede mimo jiné i ke zvětšení obytného prostoru takto provedených konstrukcí.
 • Sádrokartonová deska, která je součástí výrobku, umožňuje velmi snadné dokončení prací, pouze přetmelením a výmalbou.
 • Součástí výrobku Kooltherm K118 Interiérová deska je i dokonalá parotěsná zábrana, která zcela zamezuje nežádoucímu průniku vodních par z interiéru.
 • Desky mají nízkou objemovou hmotnost, díky které můžete desky snadno přepravovat a manipulovat s nimi na stavbě. Snazší je díky tomu i montáž pod stropní konstrukce.
 • Vysoká pevnost v tlaku zmenšuje riziko poškození desek při montáži i vysokou odolnost ve skladbě, která umožňuje jednoduchou aplikaci.
 • Desky mají minimální nasákavost a dokonalou tvarovou stabilitu, díky které jsou mechanicko-fyzikální parametry konstantní po celou dobu životnosti desky.
 • Jednoduchá, rychlá montáž a snadné zpracování vám ušetří čas i peníze.
 • Samozřejmostí u našich výrobků je i dlouhá životnost.
 • Zvýšená požární odolnost vám umožňuje použít tento izolant v interiérech v souladu s požadavky PO.
Základní charakteristiky Vlastnost
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,018 W/m·K
0,190 W/m·K (sádrokarton)
Standardní rozměry* 2 600 x 1 200 mm
Opracování hran Standardně s rovnou hranou
Třída reakce na oheň EN 13501-1 B-s1, d0
Rozměrová stabilita DS(70,-)-DS(70,90)-DS(-20,-)
Prohlášení o vlastnostech1 1000.CPR.2013.K118.001
Faktor difuzního odporu (µ) 50 000 (parotěsná Al zábrana)
Objemová hmotnost Ca. 35kg/m3
Pevnost v tlaku ≥ 100 kPa
Uzavřené buňky ≥ 90 %
* Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz.
1 Aktuální Prohlášení o vlastnostech naleznete na http://www.kingspaninsulation.eu/Dop
Ke dni: 06/2017

 
Tloušťka výrobku
(mm)
Součinitel tepelné vodivosti λD
(W/m·K)
Tepelný odpor
(m2·K/W)
Součinitel prostupu tepla U*
(W/m2·K)
20 (+12,5) 0,018 (0,19) 1,15 0,850
45 (+12,5) 0,018 (0,19) 2,55 0,380
65 (+12,5) 0,018 (0,19) 3,65 0,270
80 (+12,5) 0,018 (0,19) 4,50 0,220
90 (+12,5) 0,018 (0,19) 5,05 0,200
110 (+12,5) 0,018 (0,19) 6,15 0,160
* Hodnoty U musí být v případě aplikace do konkrétní skladby ověřeny výpočtem.
 • Desky je nutné přepravovat v originálním obalu v horizontální poloze v uzavřeném suchém prostoru zamezujícím vystavění povětrnostním vlivům.
 • Desky je třeba skladovat v horizontální poloze na zpevněné ploše, se zamezením přímého kontaktu se zemí pomocí dostatečného množství podkladů rovnoměrně podepírajících plochu desky (uprostřed a 15 cm od obou okrajů desky).
 • Desky nesmějí být při skladování vystaveny povětrnostním vlivům. Nejvhodnější je skladování v zastřešeném skladu nebo zastřešené ploše. V případě absence střechy je nutné desky zakrýt krycí vodotěsnou PE plachtou s vyšší gramáží.
 • Desky nesmějí být během skladování bodově zatěžovány (např. přitížením cihlou proti odfouknutí).
 • Desky je nutné dokonale ochránit proti všem formám vlhkosti  (srážková, zemní, kondenzace).
 • Při manipulaci s deskami je nutné použití příslušných prostředků BOZP, jako jsou respirátory a brýle v případě řezání či vhodné rukavice v případě jakékoliv manipulace.

Potřebujete poradit?

Hledáte odpovědi na Vaše otázky? Nenašli jste informace na našich webových stránkách. Kontaktujte naše obchodní nebo technické oddělení.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kingspan Izolace Česká republika

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.