Šikmé střechy

Nabídka produktů na zateplení šikmých střech

Izolace šikmé střechy

Vizualizace Kooltherm K12 K17
Se systémovým řešením z produktové řady Kooltherm splníte požadavky norem na izolaci šikmé střechy při snížení tloušťky celé skladby pláště oproti použití minerální vlny o cca 150 mm v průřezu a cca 100 mm při průmětu do půdorysu podkrovní místnosti.
Ideálního výsledku dosáhnete s řešením ve skladbě:
  • Kooltherm K12 Rámová deska v tloušťce 140 mm mezi krokve,
  • sádrokartonářský rošt z tenkostěnných ocelových profilů UD a CD vyplněný instalacemi TZB a minerální vlnou v tloušťce 50 mm,
  • systémová deska Kingspan Kooltherm K17 Interiérová deska v tloušťce 20 mm izolant + 12,5 mm SDK deska aplikovaná na rošt mechanickým kotvením pomocí SDK vrutů.
Obě tyto typové desky skvěle tepelně izolují vaši střechu a podkroví. Jejich tepelněizolační schopnost je přibližně dvakrát lepší než u tepelných izolantů z minerální vlny. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD má hodnotu 0,020 W/(m·K) oproti téměř dvojnásobné hodnotě udávané u minerální vlny, začínající u nejlepších produktů pro tyto aplikace na hodnotě 0,036 W/(m·K).
Projektantům a investorům se tak podstatně rozšiřuje možnost provádění staveb a konstrukcí šikmých střech.
 

Webinář

Splnění podmínek pro požární bezpečnost stavby ověřeno zkouškami

Z hlediska podmínek požární bezpečnosti staveb je popsané řešení plně vyhovující předpisovým požadavkům platným v České republice. Systém byl podroben zkouškám podle evropských předpisů, splňuje tedy podmínky pro použití v členských státech Evropského společenství. Zkoušku provedla autorizovaná osoba PAVUS a.s.
Protokol o zkoušce požární odolnosti č. Pr-18-2.196 pro výrobek Vodorovná nosná konstrukce, Dřevěná střešní konstrukce ve sklonu 30° byla vyzkoušena podle ČSN EN 1365-2. Klasifikace je podle zkušebního protokolu PK2-03_-18-011-C-0 stanovena R 45 / REI 30 minut.
Sestavu lze podle podmínek ČSN 73 0802 tab. 12 a ČSN 73 0804 tab. použít pro IV. respektive i pro V. stupeň požární bezpečnosti  požárního úseku.
 
Podrobnější technické údaje jsou uvedeny v protokolu o zkoušce a v případě potřeby jejich doložení je lze do projektové dokumentace doplnit.
 

Nabídka produktů

Kontaktujte nás

Kingspan Izolace Česká republika

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583