barn sewage treatment and raintrap

Oceněná přestavba stodoly

Úprava odpadních vod a sběr dešťové vody v budově stodoly.

Projekt

Výzva

Překrásná, oceněná přestavba stodoly z 19. století s udržitelnou technologií zabudovanou do konstrukce budovy vyžadovala účinné mimosíťové kanalizační zařízení a omezení závislosti na vodovodní vodě.  Statek dříve používal usazovací jímku, ale úprava stodoly umožnila renovaci kanalizačního řešení.

 

Řešení
Doporučili jsme řešení čistírny odpadních vod BioDisc, která by sloužila přestavené stodole i sousední zemědělské usedlosti;  toto vysoce účinné řešení odstraní z odpadní vody až 95 % nečistot.  Dodali jsme také systém sběru dešťové vody Raintrap, který jímá dešťovou vodu pro externí použití, např. zalévání rostlin a čištění zemědělských vozidel.  Přestavba stodoly získala prestižní ocenění LABC Building Excellence za kvalitu stavby a součinitel udržitelnosti.
 

 

Location:
England
Year:
2013