MCCFM_0957

Central Fleet

Pro rozšířené prostory budovy Ministerstva dopravy v Milwaukee byly použity kazety Dri-Design Tapered tak, aby vyvolaly pocit pohybu. Číst dále.

Projekt

Objevila se příležitost realizovat projekt rozšíření budovy Ministerstva dopravy v Milwaukee, které chtělo sestěhovat všechny své pobočky pod jednu střechu. Pro tyto rozšířené prostory byly použity kazety Dri-Design Tapered tak, aby vyvolaly pocit pohybu, a tak symbolicky vyjádřily hlavní úkol ministerstva dopravy.
 
 

Architekt:
Continuum Architects + Planners SC
Produkt:
Dri-Design Tapered and Flat
Místo:
Milwaukee, USA
Materiál:
Hliník
Systém Dri Design byl zvolen z toho důvodu, protože zajišťuje vysoce účinné vyrovnání tlaku   v konstrukci vnějšího pláště, který usměrňuje kondenzaci ze zadní strany přes vnitřní systém odvodů a odvádí ji tak ze zadní stěny pryč. Tím je zajištěno vysoušení dutiny vnitřní stěny a nedochází tak k vytváření šmouh, objevujících se na venkovní části budovy.

Nové ředitelství

Budova sídla šerifa okresu Milwaukee, situovaná na Watertown Plank Road, byla stržena v důsledku potřeby rozšíření dálnice I-94. Vytvořila se tak plocha s rozlohou 5 300 m2, kde studio Continuum Architecks+Planners SC z Milwaukee mohlo navrhnout nové ředitelství a efektivně doplnit kancelářský prostor zasedacími a školícími místnostmi. Nová přístavba v celkové rozloze 5 126 m2 byla navrženo pro to, aby bylo možné do dané lokality umístit další odbory, přesouvané do této budovy. Před architekty stál nesnadný úkol, jak definované prostory renovovat tak, aby na jedné straně byly vstřícné vůči veřejnosti a na straně druhé plnily požadavky bezpečnosti, kladené na úřad šerifa.
 
„Nová fasáda vnáší do budovy život. Když okolo budovy procházíte, sluneční paprsky se odrážejí od šikmé plochy pod různými úhly. V navrženém trojbarevném provedení se tak vzhled budovy neustále mění.“
 

Stáhni
MCCFM_0957
Previous
Next

Přednostní využití udržitelných prvků

Použití udržitelných prvků bylo další prioritou, viz například skleněný dvoupodlažní vchod, umístěný na jižní straně, který zalévá vstupní halu přirozeným světlem. Ke kotli byl připojen variabilní mechanický systém proudění chladícího média s menšími jednotkami a bateriemi. Panely Dri-Design také přispěly k celkové udržitelnosti projektu.