Matrix

Modulární fasádní systém Matrix Kingspan Fasády

Modulární fasádní systém Matrix

Typ: Modulární fasádní systém
Materiál: Izolační jádro z minerální vlny
Délka panelu: 600-7500 mm
Tloušťka panelu: 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm
Tloušťka oceli: vnější 0,75; vnitřní 0,50
Modulová šíře panelu: 500 mm -1180 mm
Vzduchotěsnost: VA50 = 0,012 m3/m2h
 
Pokročilý fasádní prvek s tepelnou izolací, rovnou povrchovou úpravou a designem s ostře řezanými hranami. Panely mohou být horizontálně i vertikálně zakřiveny za účelem vytvoření velkých a širokých fasádních ploch, nebo mohou být také použity pro decentnější rohové sekce.

Technické informace

Ke stažení
Aplikace
Charakteristika
Logistika

Matrix - Brožura

Matrix - Karta produktu

Matrix - Konstrukční detaily

Ocel

  • s našimi výrobky poznáte, jak působivý dojem může dělat ocel

Kovové povlaky

  • U našich systémů povrchové úpravy Polyester, Spectrum TM a PVDF používáme povrchově upravenou ocel Z275 s vrstvou zinku podle DIN EN 10346.

Tloušťky krycích vrstev

  • standardní tloušťka vnějšího plechu je 0,75 mm
  • standardní tloušťka vnitřního plechu je 0,50 mm
  • na přání vám rádi poskytneme další tloušťky plechu

Rozměry a hmotnost

Tloušťka panelu 80 100 120 150 175 200
Hmotnost kg/m2 20,2 22,6 25 28,6 31,6 34,6

Tepelně-technické vlastnosti podle EN ISO 6946

Tloušťka panelu Rockwool D2 λ=0,045 W/mK
  U (W/m²K) R (m²K/W)
80 0,53 1,70
100 0,43 2,14
120 0,36 2,58
150 0,29 3,23
175 0,25 3,77
200 0,22 4,31

Biologické vlastnosti

Panely Matrix® jsou odolné vůči působení plísní, hub a škůdců. Při výrobě se nepoužívají močovinové formaldehydy a panely jsou zdravotně nezávadné.

Reakce na oheň

Panely Matrix® byly testovány a schváleny v souladu s národními normami a předpisy. Třída rekace na oheň dle ČSN EN 13501-1 je A2-s1,d0.

Požární odolnost

Panely Matrix® jsou z hlediska požární odolnosti dle ČSN EN 13501-2 klasifikovány dle tloušťky panelu: EI90 u panelů tloušťky ≥ 120 mm. 

Panely Matrix® jsou klasifikovány jako DP1 dle ČSN 73 0810. Bližší informace o požární odolnosti Vám podá technické oddělení společnosti Kingspan Benchmark.

Statika

Tabulky únosnosti nebo statické posouzení pro konkrétní zatížení Vám na požádání poskytne technické oddělení společnosti Kingspan.

Akustické vlastnosti

V závislosti na tloušťce panelu se vážená neprůzvučnost Rw panelů Matrix® pohybuje od 28 do 32 dB.

Balení

Všechny prvky zabalíme bezpečně a spolehlivě, a to i pro delší přepravu. Kolik prvků obsahuje jeden balík, závisí na jejich tloušťce a délce. Typická výška balíku činí 1 100 mm a maximální hmotnost je 3 000 kg.

Dodávka

Prvky vám dodáme nákladními vozy přímo na staveniště. Pokud si budete přát dodávku jiným způsobem, můžete se s námi samozřejmě domluvit. Vykládka v každém případě podléhá zadavateli, případně pokladači, a zadavatel ji musí zajistit.

Napojení systému Matrix Q2a 20mm Kingspan Fasády

Napojení systému Matrix

Bezpečnost, energetická efektivita, nepřekonatelný servis

Tepelnou ochranu jsme zajistili nehořlavým a FM certifikovaným jádrem z minerální vlny. Pokud si budete přát, nabídneme vám k dispozici také naše kvalitní izolační jádro Kingspan IPN (PIR), které má ještě lepší tepelně izolační vlastnosti.

Základní moduly jsme pro vás připravili k použití v délkách 1,0-7,5 m. Můžeme vám samozřejmě dodat na přání i kratší délky. Tvarové a hranové díly upravujeme individuálně.

Náš servis po vašem boku

Vaše projekty komplexně zabezpečíme i naším servisem. Spolehněte se na tým našich odborníků, který vám je k dispozici ve všech fázích projektování od koncepčního návrhu až po výběr vhodných fasádních systémů. Naši zkušení pracovníci, kteří jsou seznámeni s montáží systému, vám ochotně pomohou i při instalaci Matrix.

Kontaktujte nás

Kingspan Fasády
Vážní 465, Hradec Králové, 500 03
Zákaznický servis: +420 495 866 260
E-mail: info.ceer@kingspanfacades.com

Informujte se teď