Podmínky užívání webových stránek

Podmínky používání webových stránek

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 17. února 2020. Kdykoli se tato zásada změní podstatným způsobem, budete požádáni o obnovení souhlasu cookie.

Vítejte na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v jejich prohlížení a užívání, souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující podmínky užívání a že jimi budete vázáni. Tyto podmínky užívání ve spojení s oznámením o soukromí webových stránek upravují vztahy mezi společností Kingspan na straně jedné a vámi na straně druhé v souvislosti s těmito webovými stránkami. Jestliže s některou částí těchto podmínek nesouhlasíte, potom prosím naše webové stránky neužívejte.

Pojem „Kingspan“ nebo „nás“ či „my“ označuje vlastníka webových stránek, jehož sídlo je Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Republic of Ireland a dále společnosti náležící do skupiny Kingspan.  Kliknutím zde přejdete na seznam správců dat. Pojem „vy“ označuje uživatele našich webových stránek či osobu, která si je prohlíží.
  • Obsah stránek tohoto webu slouží pouze pro vaše obecné informace a použití. Může se změnit bez předchozího upozornění.
  • Ani my, ani žádné třetí strany neposkytujeme žádnou záruku pokud jde o přesnost, včasnost, výkon, úplnost nebo vhodnost informací a materiálů nalezených nebo nabízených na této webové stránce pro jakýkoli konkrétní účel. Berete na vědomí, že takové informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby a my výslovně vylučujeme odpovědnost za jakékoli takové nepřesnosti nebo chyby v plném rozsahu povoleném zákonem.
  • Používání jakýchkoli informací nebo materiálů na této webové stránce je zcela na vaše vlastní riziko, za jakékoliv použití neneseme žádnou odpovědnost. Je vaší vlastní odpovědností zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné na této webové stránce splňovaly vaše specifické požadavky.
  • Tato webová stránka obsahuje materiál, který je námi vlastněn nebo licencován. Tento materiál zahrnuje, ale není omezen na  design, rozvržení, vzhled a grafiku. Reprodukce je zakázána jinak než v souladu s oznámením o autorských právech, které je součástí těchto smluvních podmínek.
  • Neoprávněné použití této webové stránky může vést k nároku na náhradu škody a / nebo může být trestným činem.
  • Uživatelům je zakázáno zveřejňovat nebo poskytovat nezákonný obsah na tomto webu nebo tomuto webu.
  • Tento web může čas od času zahrnovat také odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí a poskytují další informace. Neznamenají, že podporujeme tyto webové stránky. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných webových stránek.
  • Pokud si přejete podat stížnost v souvislosti s provozováním nebo používáním této webové stránky, žádáme vás, abyste svou stížnost zaslali písemně dotyčné společnosti Kingspan na níže uvedenou adresu. Budeme reagovat na stížnosti a realizovat všechna nápravná opatření v souladu s podmínkami stanovenými zákonem. 
  • Vaše používání této webové stránky a jakýkoli spor vyplývající z takového používání webové stránky podléhá právním předpisům Irska a souhlasíte s tím, že v jakémkoli sporu budou mít výlučnou jurisdikci irské soudy.
 
Obsah www.kingspan.com je chráněn autorskými právy © Kingspan Holdings (Ireland) Limited.