Podmínky užívání webových stránek

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 15.8.2018. Kdykoli se tato zásada změní podstatným způsobem, budete požádáni o obnovení souhlasu cookie.

Vítejte na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v jejich prohlížení a užívání, souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující podmínky užívání a že jimi budete vázáni. Tyto podmínky užívání ve spojení s oznámením o soukromí webových stránek upravují vztahy mezi společností Kingspan na straně jedné a vámi na straně druhé v souvislosti s těmito webovými stránkami. Jestliže s některou částí těchto podmínek nesouhlasíte, potom prosím naše webové stránky neužívejte.

Pojem „Kingspan“ nebo „nás“ či „my“ označuje vlastníka webových stránek, jehož sídlo je Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Republic of Ireland a její dceřinné společnosti.  Kliknutím zde přejdete na seznam správců dat. Pojem „vy“ označuje uživatele našich webových stránek či osobu, která si je prohlíží.

Užívání těchto webových stránek se řídí těmito podmínkami:
  • Obsah těchto webových stránek vám má poskytnout jen všeobecné informace a je určen ke všeobecnému užívání. Bez předchozího upozornění se může změnit.
  • Ani my, ani žádné třetí osoby neposkytují žádnou záruku ohledně správnosti, včasnosti, interpretace, úplnosti či vhodnosti informací a materiálů, které se nachází či nabízí na těchto webových stránkách, pro konkrétní účel. Berete na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nesprávnosti či chyby, a my v maximálním zákonem dovoleném rozsahu výslovně odmítáme odpovědnost za tyto nesprávnosti či chyby.
  • Informace či materiály na těchto webových stránkách užíváte zcela na vlastní nebezpečí, za které neneseme odpovědnost. Sami musíte zajistit, aby výrobky, služby či informace dostupné prostřednictvím těchto webových stránek vyhovovaly vašim konkrétním požadavkům.
  • Tyto webové stránky obsahují materiál, který vlastníme, nebo k němuž máme licenci. Tento materiál zahrnuje mimo jiné design, grafickou úpravu, vzhled, vzezření a grafiku. Kopírování je dovoleno jen v souladu s upozorněním na autorská práva, které tvoří součást těchto podmínek.
  • Všechny ochranné známky uvedené na těchto webových stránkách, které provozovatel nevlastní, nebo k nimž nemá licenci, jsou jako takové na webových stránkách označeny.
  • Neoprávněné užívání těchto webových stránek může vést ke vzniku nároku na náhradu škody a/nebo může být trestným činem.
  • Uživatelům je zakázáno zveřejňovat nebo poskytovat protiprávní obsah na těchto webových stránkách.
  • Příležitostně mohou tyto webové stránky obsahovat i odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy vám mají sloužit k získání dalších informací. Neznamenají, že dané webové stránky propagujeme. Za obsah webových stránek, na které odkazujeme, neneseme žádnou odpovědnost.
  • Pokud si přejete podat stížnost v souvislosti s provozem nebo používáním těchto webových stránek, žádáme Vás, abyste zaslali Vaši stížnost písemně příslušné společnosti Kingspan na zde uvedenou adresu. Na stížnost budeme reagovat a provedeme veškerá nápravná opatření v souladu s podmínkami stanovenými zákonem.
  • Užívání těchto webových stránek a každý spor plynoucí z tohoto užívání se řídí právním řádem Irska a vy souhlasíte s tím, že výhradní jurisdikci k řešení sporů mají irské soudy.
Obsah webových stránek www.kingspan.com je chráněn autorskými právy © Kingspan Holdings (Ireland) Limited.
 

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.

Pravidla a kontrola cookie a oznámení o ochraně osobních údajů byly aktualizovány dne 13. srpna 2018.