Upozornění týkající se ochrany soukromí při užívání webové stránky

Souhrn

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 17. února 2020. Kdykoli se toto prohlášení podstatně změní, poskytneme shrnutí hlavních změn na našem webu.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je určeno všem uživatelům webu, včetně uživatelů, kteří jsou také zákazníky, uchazeči o zaměstnání a investory. Přečtěte si pozorně toto prohlášení o ochraně osobních údajů, protože uvádí, jak používáme vaše osobní údaje.

Kdo jsme „my“ („Kingspan“, „nás“ nebo „naše“)?

Jsme Kingspan Holdings (Ireland) Limited (dále jen „Kingspan Group neboli skupina Kingspan“)  se subjekty, které do skupiny náleží (každý z nich se označuje jako „Kingspan Affiliate“).

Máme globální web vlastněný společností Kingspan Group a místní weby pro každou ze zemí, v nichž působí naše pobočky Kingspan. Každý místní web je vlastněn příslušnými přidruženými společnostmi působícími v této zemi.

Když používáte náš globální web, www.kingspan.com/group, Kingspan Group se chová jako správce vašich osobních údajů, které jsou shromažďovány nebo získávány přes tento web. Pokud používáte místní web www.kingspan.com/cz/cs-cz, tj. web subjektu náležícího do skupiny Kingspan, jsou vaše osobní údaje zpracovávány nezávisle přidruženým subjektem, který vlastní místní web v dané zemi. V České republice konkrétně Kingspan, a.s.

Skupina Kingspan a každá přidružená společnost Kingspan jsou samostatnými nezávislými správci dat a když zpracovávají vaše osobní údaje, dělají to na samostatně, nezávisle a pro své vlastní účely. Vysvětlujeme každý z účelů v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. To znamená, že každý správce údajů je samostatně odpovědný za dodržování povinností správce podle platných zákonů o ochraně údajů.

Klepnutím sem získáte přístup k seznamu všech správců údajů Kingspan a jejich kontaktním údajům. 

Pokud si přejete uplatnit některá svá práva jako subjekt údajů (jak je podrobně uvedeno níže v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů), kontaktujte příslušnou společnost skupiny Kingspan se sídlem v dané zemi nebo případně kontaktujte skupinu Kingspan, pokud je to pro vás jednodušší, k odeslání vaší žádosti příslušnému správci údajů.
Vaše osobní údaje používáme pro marketingové účely. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme vaše osobní údaje pro marketingové účely, přečtěte si prosím část "Marketing" dále v tomto prohlášení. 
V případě potřeby nebo pokud s tím souhlasíte, sdílíme vaše osobní údaje s dalšími subjekty Kingspan a třetími stranami. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak sdílíme vaše osobní údaje, přečtěte si prosím část „S kým sdílíme vaše údaje?“ dále v tomto prohlášení.

Je důležité, abyste nám poskytli pouze své osobní údaje a zajistili, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a aktuální. Vezměte prosím na vědomí, že budete odpovídat za jakékoli nepřesné údaje, údaje třetí strany nebo nepravdivé osobní údaje, které nám poskytnete.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, obraťte se na příslušného správce údajů.

Naše Podmínky používání webových stránek vysvětlují podmínky, za kterých můžete používat náš web, www.kingspan.com, který poskytuje bránu k našim produktům a službám, jakož i spoustu dalších užitečných informací.

O nás

Skupina Kingspan (Kingspan Group) je světovým lídrem v oblasti vysoce výkonných izolačních a stavebních technologií. Každá ze společností Kingspan zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony na ochranu údajů v zemích, v nichž působíme.

Máme globální web vlastněný společností Kingspan Group a místní weby pro každou ze zemí, v nichž působí naše pobočky Kingspan. Každý z nich je vlastněn příslušnými přidruženými společnostmi působícími v této zemi.

Váš správce údajů bude jinou entitou Kingspan v závislosti na tom, kdo jste a pro jaké účely jsou vaše data zpracovávána.

Když používáte náš globální web, www.kingspan.com, Kingspan Group se chová jako správce vašich osobních údajů, které jsou shromažďovány nebo získávány přes tento web. Pokud používáte místní web Kingspan Affiliate, vaše osobní údaje budou zpracovávány nezávisle příslušným přidruženým subjektem dané části místního webu v dané zemi.

Skupina Kingspan a každá přidružená společnost Kingspan jsou samostatnými nezávislými správci údajů ve věci zpracovávání vašich osobních údajů a dělají to na samostatném, nezávislém základě a pro své vlastní účely. Toto je podrobněji vysvětleno níže v částech „Jaké informace shromažďujeme“ a „Co děláme s vašimi osobními údaji“.

Klikněte sem pro přístup k seznamu všech správců údajů Kingspan a jejich kontaktním údajům.

Aktualizací této stránky můžeme toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času změnit. Doporučujeme tuto stránku občas zkontrolovat, abyste se ujistili, že jste se všemi změnami spokojeni. Pokud však tyto změny mají významný dopad na způsob zpracování vašich osobních údajů, poskytneme shrnutí hlavních změn na našem webu.

Terminologie
„Osobní informace / osobní údaje / vaše informace / vaše údaje“ jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby. Jedná se o informace jako jsou telefonní čísla, jména, adresy, e-mailové adresy, fotografie, hlasové nahrávky.  To zahrnuje i  vyjádření názoru a indikace záměrů se subjekty údajů (a jejich vlastních vyjádření názoru/záměrů), včetně informací, které samy o sobě někoho neidentifikují, ale které by jej identifikovaly, pokud by byly uvedeny společně s dalšími informacemi, které máme nebo pravděpodobně budeme mít v budoucnosti;

„Kingspan Group“ - skupina Kingspan - znamená Kingspan Holdings (Ireland) Limited;

„Přidružený subjekt/y Kingspan“ se rozumí každý z přidružených subjektů Kingspan Holdings (Ireland) Limited;

„Kingspan / my / nás / naše“ znamená Kingspan a přidružené subjekty Kingspan, které zpracovávají vaše osobní údaje. Nezapomeňte, že to neznamená všechny přidružené společnosti Kingspan, protože ne všechny z nich budou zpracovávat vaše osobní údaje;
„Vy / váš“ značí uživatele webu. To může zahrnovat uživatele, kteří jsou zákazníci, budoucí zákazníci, investoři, budoucí investoři nebo uchazeči o zaměstnání.

Jaké informace shromažďujeme?
Používáte-li tento web a podle vašeho souhlasu vybrané soubory cookies, zaznamenáváme při tom následující:
 • navštívené oblasti webu;
 • vaše jazykové preference;
 • kampaň / URL, odkud jste přišli na web;
 • vaši aktivitu na webu, například prohlížené produkty, zdroje, které stahujete, a veškeré informace, které nám poskytujete, včetně přepisů jakékoli komunikace s vámi prostřednictvím online chatu;
 • informace o vašem počítači, jako je prohlížeč, který používáte, umístění v síti a typ připojení, které používáte (např. širokopásmové připojení, ADSL atd.) a vaši IP adresu; a
 • technické a jiné informace, které vás osobně neidentifikují.
Děláme to pomocí cookies. Projděte si na náš dokument o Zásadách používání souborů Cookies & Kontrole pro více informací o tom, co je to cookie, jak je používáme na našich webových stránkách a jak můžete deaktivovat některé soubory cookie.

Pokud například zřídíte uživatelský účet, odešlete online dotaz, vyžádáte si informace od nás, zaregistrujete se k odběru novinek nebo se zaregistrujete na akci, můžete kromě nezbytných informací připojit informace, které uznáte za vhodné:
 • své jméno;
 • heslo k účtu;
 • role;
 • jméno společnosti;
 • emailová adresa;
 • poštovní adresa;
 • telefonní číslo; a
 • název projektu.
Jakmile si vytvoříte a přihlásíte se ke svému uživatelskému účtu nebo odešlete informace prostřednictvím našeho webu, budeme vědět, kdo jste a vy berete na vědomí, že vaše aktivity na tomto webu a informace o vás a / nebo vaší společnosti mohou být zaznamenány v našich systémech, které zahrnuje cloudové systémy.
Některé informace jsou nezbytné, tyto jsou označeny hvězdičkou (*), ale ostatní informace poskytujete dobrovolně. Jakékoli další informace nám pomohou odpovědět na váš dotaz. Pokud neposkytnete nezbytné informace, můžeme odmítnout přistoupit k žádosti, pro kterou byly tyto informace vyžádány.
Pokud jste jedním z našich uživatelů webových stránek, kteří odesílají informace prostřednictvím našeho webu, zpracujeme informace o vás zvýrazněné ve výše uvedených odrážkách.
Pokud jste uchazečem o zaměstnání, kromě informací zpracovaných pro uživatele webových stránek zpracováváme o vás také následující informace:
 • Průběh studia a zaměstnání;
 • Národnost;
 • Pokud jako uchazeč o zaměstnání uvedete v životopise podle svého uvážení i další údaje jako například členství v organizacích a koníčky, pak dojde i ke zpracování těchto osobních údajů. 
Co děláme s informacemi, které shromažďujeme? 
V této tabulce jsme shrnuli účely, pro které používáme vaše osobní údaje a kdo je používá pro jaký účel:
 
Vaše informace používáme k: Váš správce údajů je:
Správě webu, abychom mohli:
 • vyšetřovat porušení zákonů nebo zásad webových stránek;
 • prošetřit potenciální narušení našich systémů a sítí nebo systémů a sítí třetích stran;
 • poskytnout vám lepší služby a rozvíjet náš web;
 • v případě potřeby vám poskytnout uživatelský účet; a
 • aktualizujte vaše kontaktní údaje v našich systémech.
Kingspan Group při použití www.kingspan.com
 
Příslušný přidružený subjekt Kingspan v zemi, ze které procházíte náš web –
Kingspan a.s. při použití www.kingspan.com/cz/cs-cz
Odpověď na vaše dotazy týkající se:
 
 • Náborové příležitosti
 • Všechny dotazy související se společností Kingspan
Kingspan a.s.
 
Reakce na dotazy médií
 
 
Kingspan a.s.
 
Odpovědi na vaše dotazy:
 
 • Předáno přidruženému subjektu Kingspan
 • Odesláno prostřednictvím online chatu
Příslušný přidružený subjekt Kingspan v zemi, ze které procházíte náš web – Kingspan a.s.
Umístěte soubory cookies a další sledovací nástroje do svého zařízení, abyste shromáždili užitečné nebo nezbytně nutné informace (jak je vysvětleno v našem dokumentu Zásady používání souborů Cookies & Kontrola který je k dispozici zde
 
Kingspan Group a Kingspan, a.s.       
Řešení Vašich dotazů pošlete  příslušnému přidruženému subjektu Kingspan, v ČR Kingspan, a.s.
 
 
Kingspan Group bude správcem dat pouze za účelem kontroly, ke kterému přidruženému subjektu Kingspan chcete poslat dotaz, a příslušný subjekt bude vaším správcem dat po obdržení dotazu.
 
Dodržování servisní smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli.
 
Příslušný přidružený subjekt Kingspan- v ČR Kingspan, a.s.
Pro zasílání marketingové komunikace, provádění marketingových aktivit, sdílení vašich informací s dalšími přidruženými subjekty nebo třetími stranami (pokud s tím souhlasíte) pro marketingové účely. Další informace naleznete v části „Marketing“.
 
Příslušný přidružený subjekt Kingspan, kterému jste udělili souhlas nebo s nímž jednáte.
Splnit zákonnou povinnost Kingspan, a.s.
 
Spravovat žádosti o zaměstnání Kingspan, a.s.
 
Poskytování informací investorům a komunikace s nimi
 
Kingspan Group
 
Právní základy zpracování údajů
 • Plnění zákonných nebo regulačních povinností, které se na nás vztahují;
 • Uzavření smlouvy s vámi nebo za účelem provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy s vámi;
 • Oprávněné zájmy. Například:
  • v marketingu a propagaci našich produktů a služeb a v podnikání při zodpovědném a obezřetném obchodním uvážení; nebo
  • pokud společnost Kingspan Group obdrží žádost, která má být zaslána jednomu z našich přidružených subjektů, jelikož je v zájmu společnosti Kingspan Group poskytnout vám nejlepší možné služby, předá tuto žádost svému subjektu místo toho, aby po vás chtěla, abyste tuto žádost poslali znovu.
Nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely, pokud by takové legitimní zájmy byly v rozporu s vašimi vlastními zájmy, právy a svobodami; nebo
 • za omezených okolností jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, například k přijímání marketingové komunikace třetími stranami nebo k souhlasu s používáním skupiny Kingspan nebo cookies třetích stran.
Marketing
Rádi bychom vám poskytli informace o produktech a službách společnosti Kingspan a další informace od společnosti Kingspan, které považujeme za zajímavé. Můžeme vám zaslat takové informace poštou, e-mailem nebo telefonicky, pokud s tím souhlasíte.
S vaším výslovným souhlasem použijeme externí organizace k zasílání nabídek a marketingové komunikace společnosti Kingspan. Za tímto účelem budou potřebovat osobní informace přímo od vás, nebo jim vaše osobní informace poskytneme my. Mezi tyto externí organizace patří dodavatelé, obchodníci, distributoři, maloobchodníci a další poskytovatelé služeb, kteří jsou mimo společnost Kingspan.  Pokud pracujeme ve spolupráci s externími poskytovateli, rozhodujeme se o tom, jak vaše osobní údaje použijeme společně, a obě strany jsou zodpovědné za dodržování zákonů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů pro marketingové účely, kontaktujte prosím příslušného správce údajů . Další informace o našich externích poskytovatelích a jejich použití osobních údajů pro marketingové účely naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.
Můžete se kdykoli odhlásit z přijímání marketingové komunikace. Pokud jste obdrželi marketingovou komunikaci od kterékoli z našich společností Kingspan a rozhodnete se, že si ji již nepřejete dostávat, prosím odhlaste odběr e-mailem nebo jiným způsobem, který vám můžeme sdělit. 
Vezměte prosím na vědomí, že protože každá entita je nezávislým správcem dat, jako skupina neprovozujeme globální marketingovou databázi , což znamená, že společnost Kingspan Group vás nemůže centrálně odhlásit od marketingové komunikace všech subjektů Kingspan.
 
S kým sdílíme vaše informace? 
Pokud máme váš souhlas , můžeme vaše osobní údaje poskytnout externím organizacím (tj. dodavatelům, obchodníkům, distributorům, maloobchodníkům, mediálním agenturám a poskytovatelům služeb, kteří jsou mimo Kingspan), aby vás mohli kontaktovat ohledně jejich propagačních akcí, služeb, událostí a další činnosti související s produkty a službami Kingspan, aniž by od vás získali separátní souhlas oni sami. Příkladem je poskytovatel, který do vašeho zařízení vkládá soubory cookie, aby vám přizpůsobil informace o našich produktech a službách.
 
Protože jsme globální entitou, země, do kterých jsou vaše osobní údaje zasílány / ze kterých je k nim přistupováno, mohou mít jinou úroveň ochrany údajů než země, ve které se nacházíte. Zavedli jsme však ochranu a odpovídající záruky, abychom zajistili, že vaše informace jsou náležitě chráněny a že je vše v souladu se zákonem.  Pokud se chcete dozvědět více o ochraně, kterou jsme zavedli, aby vaše informace zůstaly v bezpečí, kontaktujte prosím společnost Kingspan Group nebo přidruženou společnost, se kterou běžně jednáte. Seznam správců údajů a jejich kontaktní údaje najdete zde

V případě, že vám organizace mimo Kingspan poskytují službu v našem zastoupení, nebo nám pomáhají poskytovat vám službu (např. zasíláme vám část literatury, kterou jste od nás požadovali, nebo nám pomáháte reagovat na váš požadavek týkající se technického provozu webové stránky) nebo poskytujeme profesionální rady, můžeme vaše osobní údaje sdílet s těmito organizacemi, které budou tyto informace používat pouze k poskytování příslušných služeb. Udržujeme si však kontrolu nad vašimi osobními údaji a jakákoli třetí strana poskytující služby, které používáme, musí jednat v souladu s našimi pokyny a podle potřeby chránit důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s kupujícím nebo potenciálním kupcem našeho podniku.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám, jejich agentům a profesionálním poradcům, s výhradou povinnosti mlčenlivosti, za účelem náležité péče prováděné třetími stranami v souvislosti s jakýmkoli navrhovaným sloučením, akvizicí, reorganizací nebo převodem jakéhokoli součástí našeho podnikání a jakékoli osobě, která se chce podílet na jakémkoli takovém ujednání, nebo takové jednání propagovat či upisovat či spravovat.
Za určitých okolností budeme možná ze zákona povinni zveřejnit vaše osobní údaje, protože nás o to požádal soud, policie nebo jiný orgán s pravomocí toto vymáhat.

Uchování vašich údajů 
Vaše osobní údaje si uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom mohli používat vaše osobní údaje, jak je popsáno výše, nebo abychom dodrželi naše zákonné povinnosti.
Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány s vaším souhlasem (např. pro marketingové účely), jsou tyto osobní údaje uchovány dokud nezrušíte souhlas s takovým zpracováním, nebo dokud nebude dosaženo zákonem stanovené lhůty.

Vaše práva, jak získat kopie nebo změnit informace, které jsme shromáždili, a jak podat stížnost

Můžete požádat o podrobnosti o osobních údajích, které o vás máme, v souladu se zákony na ochranu osobních údajů. Pokud si přejete uplatnit některá z níže uvedených práv, obraťte se přímo na správce údajů, jehož kontaktní informace naleznete zde.
Můžete podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud k tomu existují legitimní důvody, pokud  nemáme právní základ provést toto zpracování a pokud toto právo na podání námitky nebylo vyloučeno výslovnou doložkou v dokumentu, který zmocňuje toto zpracování. Aby se předešlo pochybnostem, můžete vždy být proti zpracování dat pro marketingové účely.

Pokud si myslíte, že jakékoli informace o vás, které má společnost Kingspan, jsou nesprávné, neúplné nebo jsou nesprávně zpracovávány, napište, prosím, společnosti Kingspan Group a ta předá vaši žádost vašemu správci údajů nebo můžete kontaktovat svého správce údajů  přímo a správce/správci smažou, zablokují, opraví, aktualizují nebo přestanou zpracovávat jakékoli informace za podmínek stanovených zákonem.
Pokud je zpracování informací založeno na vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.


Pokud je naše zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu nebo je-li to nezbytné k plnění smlouvy s vámi, můžete nás požádat, abychom vám nebo třetí straně poskytli kopii vašich osobních údajů ve strukturované podobě běžně používaného strojově čitelného formátu.

Pokud si přejete učinit pokyn pro nakládání s vašimi osobními údaji po vaší smrti, dejte nám prosím vědět a my se zavážeme tento pokyn dodržet.

Pokud si přejete podat stížnost na údajné porušení zákona, žádáme vás, abyste nám svou stížnost zaslali písemně a to konkrétně dotyčnému subjektu Kingspan na adresu uvedenou zde.  Budeme reagovat na stížnosti a realizovat všechna nápravná opatření v souladu s podmínkami stanovenými zákonem. Odděleně můžete kdykoli podat stížnost orgánu ochrany údajů v zemi, ve které má dotyčný subjekt Kingspan sídlo, nebo v zemi, ve které žijete.

Zabezpečení
Společnost Kingspan se zavazuje zajistit, že vaše informace jsou v bezpečí. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo vyzrazení, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy, tam kde je to relevantní, k zabezpečení informací, které shromažďujeme.

Pokud máte podezření na bezpečnostní incident nebo se o něm dozvíte (například vaše heslo pro přístup k vašemu registrovanému účtu na této webové stránce je odcizeno nebo obdržíte podezřelou komunikaci od někoho, kdo se vydává za zaměstnance Kingspan nebo z duplicitní webové stránky, která tvrdí, že je napojená na Kingspan), předejte nám prosím komunikaci nebo nahlaste incident e-mailem na adresu admin@kingspan.com nebo písemně společnosti Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Irská republika co nejdříve.

Odkazování na jiné webové stránky
Naše webové stránky nebo marketingové e-mailové zprávy někdy obsahují odkazy na jiné webové stránky třetích stran, které nejsou pod naší kontrolou. Jakmile opustíte naši webovou stránku / marketingovou e-mailovou zprávu , nemůžeme nést odpovědnost za obsah těchto webových stránek třetích stran ani za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které těmto webovým stránkám poskytnete. Měli byste být opatrní a podívat se na upozornění / zásady ochrany osobních údajů platné pro dotyčný web.