Upozornění týkající se ochrany soukromí při užívání webové stránky

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 15. října 2018. Kdykoli se toto oznámení zásadně změní, budete upozorněni.

Prosíme o pozorné přečtení tohoto upozornění týkajícího se ochrany soukromí, které popisuje způsob, jakým společnost Kingspan Holdings (Irelnad) Limited a její dceřinné společnosti (dále jen „Kingspan“) užívají vaše osobní údaje. Když využíváte naše webové stránky, společnost Kingspan Holdings (Ireland) Limited a dceřinné společnosti ve skupině Kingspan Holdings (Ireland) Limited, které jsou majiteli části webových stránek, ke které přistupujete, vystupují jako subjekt kontrolující a zpracovávající vaše osobní údaje. Kliknutím zde přejdete na seznam dceřinných společností Kingspan Holdings (Ireland) Limited. V případě, že budete mít jakékoli dotazy nebo případně námitky ohledně tohoto upozornění týkajícího se ochrany soukromí, před zahájením užívání těchto webových stránek nás prosím kontaktujte na adrese admin@kingspan.com nebo telefonicky na čísle +353 (0) 42 969 8000. Podmínky užívání našich webových stránek vysvětlují podmínky, za kterých jste oprávněni užívat naši webovou stránku www.kingspan.com, jež poskytuje přístup k našim produktům a službám i množství dalších užitečných informací.

Kingspan vyrábí izolační systémy a systémy obálky budov, které našim zákazníkům umožňují vytvářet vysoce výkonné stavby světové úrovně ve všech odvětvích. Kingspan zpracovává vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů platnými v zemích, v nichž působí.

Obsah tohoto upozornění můžeme upravovat prostřednictvím aktualizací této stránky. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali s cílem přesvědčit se, zda vám případně provedené změny vyhovují. Pokud však tyto změny mají významný dopad na způsob zpracování Vašich osobních údajů, budeme Vás informovat.

Co jsou osobní údaje?
„Osobní údaje“ jsou údaje, které jednotlivce identifikují nebo umožňují jeho identifikaci a které shromažďujeme, když používáte tyto webové stránky. Při používání těchto webových stránek je důležité, abyste nám poskytli pouze vaše osobní údaje a zajistili, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a aktuální. Vezměte prosím na vědomí, že budete zodpovědní za veškeré nepřesné údaje, údaje třetích stran nebo falešné osobní údaje, které nám poskytnete.

Pravidla pro ochranu osobních údajů společnosti Kingspan a.s. najdete zde.

Jaké údaje shromažďujeme?
Pokud používáte tyto webové stránky a pokud souhlasíte s používáním souborů cookie, měli byste míte na paměti, že můžeme shromažďovat následující údaje o:
 • těch oblastech našich webových stránek, které navštívíte.
 • jazykovém nastavení.
 • kampani/URL, ze které jste na naše stránky přišli.
 • vaší aktivitě na webových stránkách, jako jsou zobrazené produkty, stažené materiály a veškeré informace, které nám poskytnete, včetně přepisů jakékoli komunikace s vámi prostřednictvím online chatu.
 • vašem počítači, např. který prohlížeč používáte, kde se nachází vaše síť, jaký typ připojení používáte (např. broadband, ADSL atd.) a jaká je vaše IP adresa.
 • technických a dalších informacích, které Vás osobně neidentifikují.
Činíme tak prostřednictvím souborů cookie. Podrobnější informace o tom, co jsou soubory cookie a jak je na našich webových stránkách používáme, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies.

Pokud si mimo jiné založíte uživatelský účet, zašlete online dotaz, požádáte nás o informace, zaregistrujete se pro odběr newsletteru nebo se zaregistrujete pro účely mimořádné akce, můžeme si od vás vyžádat některé nebo všechny následující údaje a navíc ty údaje, které nám dobrovolně poskytnete:
 • Vaše jméno,
 • heslo uživatelského účtu,
 • pracovní pozice,
 • název společnosti,
 • emailová adresa,
 • poštovní adresa,
 • telefonní číslo,
 • název projektu.
Jakmile si vytvoříte uživatelský účet a přihlásíte se do něj, nebo nám poskytnete informace prostřednictvím našich webových stránek, budeme vědět, kdo jste, a vaši aktivitu na těchto webových stránkách a informace o vás a/nebo vaší společnosti můžeme zaznamenávat v našich systémech, které zahrnují systémy založené na cloudových službách.

Některé požadované údaje jsou povinné. Tyto údaje jsou označeny hvězdičkou (*), přičemž ostatní údaje jsou dobrovolné a pokud nám je nechcete poskytnout, nemusíte. Pomohly by nám však při vyřizování vašeho požadavku. V případě neposkytnutí povinných údajů, můžeme odmítnout vyřízení požadavku, pro který byly tyto údaje požadovány.

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat také na základě uskutečněných telefonátů či jiných forem komunikace s vámi.

Támto souhlasíte se shromažďováním osobních údajů, jak je popsáno výše.

Jak nakládáme se shromážděnými údaji?
Tyto údaje využíváme pro řadu účelů.

Hlavním účelem, pro který tyto údaje využíváme, je umožnit vám přístup na naše webové stránky a k našim výrobkům a službám (ať již prostřednictvím těchto webových stránek nebo offline).

Údaje dále využíváme pro tyto účely:
 • dodržování našich zákonných povinností,
 • vyřizování a reagování na potencionální porušení právních předpisů nebo politiky našich webových stránek, jakož i případných porušení systémů a sítích třetích stran,
 • identifikovat vás a komunikovat s vámi,
 • poskytovat vám tyto naše webové stránky a informace o našich produktech a službách (ať uý dostupných prostřednictvám webových stránek nebo offline),
 • poskytovat vám uživatelský účet.
 
 • vedení interních záznamů;
 • rozvoj produktů a služeb;
 • další rozvíjení našich webových stránek;
 • vyřizování vašich požadavků, dotazů či stížností;
 • průzkum trhu;
 • identifikovat vás a komunikovat s vámi, včetně elektronické komunikace prostřednictvím online chatu;
 • aktualizace údajů o našich kontaktech s vámi v našem systému pro řízení vztahů se zákazníky v případě, že jste náš zákazník či jiná kontaktní osoba; a
 • marketing našich produktů a služeb vůči vám.
Marketing
Rádi bychom vám poskytovali informace o produktech a službách společnosti Kingspan, jakož i další informace od Kingspan, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat. Tyto informace bychom vám zasílali poštou, emailem a/nebo telefonicky, pokud s tím souhlasíte nebo pokud nás nepožádáte, abychom tak nečinili (viz níže).

Pokud jste naším zákazníkem nebo jste nás již dříve požádali o zasílání informací o našich produktech a službách, zasílali bychom vám tyto informace emailem, pokud jste nás nepožádali, abychom tak nečinili (viz níže).

Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme externím subjektům (tedy nákupčím, distributorům a maloobchodním prodejcům, kteří nepatří do Kingspan) pro účely jejich vlastního přímého marketingu ani pro jakékoli jiné účely.

Pokud se kdykoli rozhodnete, že si nadále nepřejete, aby vaše osobní údaje byly kteroukoli společností z Kingspan využívány pro účely přímého marketingu, obraťte se prosím přímo na konkrétní společnost z Kingspan, od které jste marketingové sdělení obdrželi, aby vás odhlásila ze svých marketingových seznamů. Jestliže emailem obdržíte marketingové sdělení od společnosti z Kingspan a rozhodnete se, že od ní nadále nechcete dostávat žádné marketingové emaily, obvykle je možné zasílání dalších emailů zrušit poklepáním na odkaz „odhlásit“ přímo v emailu, nebo případně jinými prostředky, které vám sdělíme. Upozorňujeme, že jako skupina nevedeme globální marketingovou databázi, což znamená, že vás nedokážeme centrálně odhlásit z odběru všech marketingových sdělení od všech společností z Kingspan.

S kým tyto údaje sdílíme?
Vedle společnosti Kingspan Holdings (Ireland) Limited (provozovatele webových stránek Kingspan) může vaše osobní údaje zpracovávat příslušná dceřinná společnost z Kingspan Holdings (Ireland) Limited, jež vlastní vámi navštívenou část webových stránek. Můžeme tedy vaše osobní údaje poskytnout společnostem ve skupině Kingspan Holdings (Ireland) Limited nebo (pokud jste udělili souhlas) třetím stranám v jiných zemích. Kliknutím zde  přejdete na seznam dceřinných společností ve skupině Kingspan Holdings (Ireland) Limited a zemí, kde se tyto společnosti nachází. Mějte prosím na paměti, že země, do kterých jsou vaše osobní údaje předávány nebo ze kterých je k nim možný přístup, mohou mít jiný standard ochrany osobních údajů než země, ve které se nacházíte. My máme nicméně zavedeny ochranné mechanismy, které zajišťují bezpečnost vašich osobních údajů.

Pokud vám naším jménem poskytují služby externí subjekty mimo Kingspan (např. vám zašlou publikaci, kterou jste si od nás vyžádali), můžeme s nimi vaše osobní údaje sdílet. Tyto subjekty však dané údaje budou používat výhradně pro účely poskytnutí konkrétní služby. Kontrolu nad vašimi osobními údaji si však ponecháme my s tím, že případný externí poskytovatel služeb bude povinen postupovat dle našich pokynů. Vaše osobní údaje dále můžeme poskytnout nabyvateli nebo zájemci o nabytí našeho závodu.

V některých případech nám může vzniknout povinnost sdělit vaše osobní údaje ze zákona, pokud si je vyžádá soud, policejní orgán nebo jiný orgán pro prosazování práva.

Uchovávání vašich informací
Vaše informace budeme uchovávat do té doby, po kterou bude nutné používat vaše informace způsobem popsaným výše, nebo za účelem dodržení našich právních povinností.

V případě, že osobní údaje jsou zpracovány na základě vašeho souhlasu (např. pro účely marketingu), uchováme tyto údaje maximálně do okamžiku, kdy odvoláte váš souhlas s takovýmto zpracováním.

Vaše práva, jak můžete získat kopie námi shromážděných údajů a jek je můžete měnit a doplňovat a jak podat stížnost
V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů jste oprávněni vyžádat si informace o osobních údajích, které o vás vedeme. Pokud byste si přáli obdržet kopii údajů, které jsme o vás shromáždili, zašlete prosím žádost příslušné dceřinné společnosti z Kingspan. Pokud se domníváte, že jakékoli údaje vedené o vás kteroukoli společností z Kingspan jsou nesprávné či neúplné, napište prosím co nejdříve dané společnosti z Kingspan, která příslušné údaje co nejdříve odstraní, zablokuje, opraví či aktualizuje.

Chcete-li podat stížnost týkající se domnělého porušení zákona, zašlete nám ji písemně na adresu admin@kingspan.com. Snažíme se na stížnosti reagovat v rozumné lhůtě (obvykle 30 dnů).


Bezpečnost
Kingspan věnuje maximální úsilí zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. S cílem zamezit neoprávněnému přístupu nebo předání jsme zavedli odpovídající fyzické, elektronické a manažerské postupy k ochraně a zabezpečení námi shromážděných osobních údajů.

Pokud kdykoli pojmete podezření nebo zjistíte, že došlo k bezpečnostnímu incidentu (např. bylo odcizeno vaše heslo pro přístup k vašemu registrovanému účtu na těchto webových stránkách nebo jste obdrželi podezřelou komunikaci od někoho, kdo se vydává za zaměstnance společnosti Kingspan, nebo od podvodné webové stránky, která tvrdí, že je se společností Kingspan spřízněná), předejte nám prosím předmětnou komunikaci nebo událost ohlaste emailem na admin@kingspan.com nebo dopisem zaslaným na adresu Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan A82 XY31, Republic of Ireland, a to co nejdříve.

Odkazy na jiné webové stránky
Naše webové stránky a emailová marketingová sdělení někdy obsahují odkazy na jiné webové stránky třetích osob, na které nemáme žádný vliv. Jakmile opustíte naše webové stránky (respektive naše emailové marketingové sdělení), nemůžeme odpovídat za obsah těchto webových stránek třetích osob ani za ochranu a zachování soukromé povahy údajů a informací, které těmto webovým stránkám případně poskytnete. Měli byste být opatrní a přečíst si zásady ochrany soukromí vztahující se na dané webové stránky.
 
 

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.

Pravidla a kontrola cookie a oznámení o ochraně osobních údajů byly aktualizovány dne 13. srpna 2018.