Kingspan_Planet_Passionate_Our_Targets_Header

Planet Passionate

Klimatická změna je jednoduše tím nejzávažnějším, čemu současný svět čelí. Abychom chránili naši planetu, musíme ji v tomto století uchránit před dalším globálním zvýšením teploty o 1.5°C.
Abychom toho docílili, musí celá země snížit do roku 2050 emise uhlíku na minimum  – v současné chvíli máme nakročeno tak, že pokud nic neuděláme, bude naše uhlíková stopa stoupat a tento cíl určitě minimálně pětinásobně překročíme.
 

Jak může odvětví stavebnictví přispět k zlepšení tohoto stavu?

Jsme konfrontováni s bezprecedentní hrozbou pro náš přirozený svět, protože 1 milion druhů na naší planetě je ohroženo a každý rok vznikají 2 miliardy tun odpadu. Obzvláště znepokojující pro nás ve stavebnictví je skutečnost, že náš průmysl je jedním z největších producentů uhlíku na světě. V současné době tvoří výstavba a provoz budov dohromady 36% celosvětové spotřeby energie a z toho 39% tvoří energie zatížená uhlíkovou stopou. V této oblasti je naléhavě nutné jednat.

Co je program Planet Passionate?

Planet Passionate je náš nový program udržitelnosti, který byl vytvořena na 10 let a platí v celé skupině Kingspan. Zaměřuje se na tři hlavní globální problémy: změnu klimatu, cirkularitu a ochranu našeho přirozeného světa.

Naše cíle pro ochranu klimatu

Seznamte se blíže s našimi cíli v programu Planet Passionate

Tiskové zprávy k programu Planet Passionate