Naše cesta k oběhovému hospodářství

Naše cesta
k oběhovému
hospodářství

Zastavěné prostředí je významným spotřebitelem zdrojů, které masivně přispívá k vyčerpání neobnovitelných zdrojů a tvorbě fyzického odpadu. Stavebnictví dnes spotřebuje 42,4 miliardy tun materiálů ročně, což představuje něco přes 40 % celosvětové spotřeby materiálů, a je odpovědné za přibližně 30 % veškerého odpadu na světě. Konkrétně v EU se odhaduje, že 25–30 % veškerého odpadu pochází ze stavebnictví a demolic. Do snižování dopadu na životní prostředí se v tomto odvětví musíme zapojit všichni, a to od návrhu projektu až po ukončení jeho životnosti. Je naší povinností usilovat o to, aby se materiály používaly co nejdéle.

Naše iniciativy v oblasti oběhového hospodářství

Abychom ve svém odvětví dosáhli skutečného oběhového hospodářství, musíme spolupracovat v mnoha oblastech a oborech. Naším posláním je zaměřit se na své výrobky a služby s cílem vyvinout řešení, která podporují oběhové hospodářství, a to od fáze návrhu až po ukončení životnosti výrobku. 
Rámec oběhového hospodářství výrobků Kingspan LIFECycle

Rámec oběhového hospodářství výrobků Kingspan LIFECycle

Oběhové hospodářství má potenciál šetřit zdroje Země, chránit naše přírodní prostředí a vyrábět produkty způsobem, který je obnovující a regenerační. To však znamená, že se musíme zabývat každým krokem životního cyklu výrobku. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli vlastní rámec oběhového hospodářství výrobků LIFECycle, který začleňuje oběhové hospodářství do každého kroku: Krok 1: Štíhlý a oběhový design (Lean and circular design), Krok 2: Vstupní materiály (Input materials), Krok 3: Tovární procesy (Factory processes), Krok 4: Modely s prodlouženou životností (Extended life models) a Krok 5: Cyklování (recyklace, upcyklace a downcyklace) na konci životnosti výrobku (Cycling (re, up and down) at the end of the product life). Tyto kroky jsou podrobněji popsány níže.
 

Krok 1: Štíhlý a oběhový design

Na úrovni výrobků se zaměřujeme na širokou škálu konstrukčních zásad, včetně lepšího využívání zdrojů, snižování dopadů dopravy pomocí lehčích a tenčích materiálů, snadné demontáže a snižování množství odpadu nebo uhlíku v procesu výroby.

Krok 2: Vstupní materiály, které jsou udržitelné a oběhové

V současné době používáme ve svých izolačních panelech recyklovanou ocel a prostřednictvím svého globálního inovačního centra IKON aktivně pracujeme na zvýšení podílu obnovitelného a recyklovaného obsahu po spotřebě ve svých technologicky vyspělých izolačních produktech.

Krok 3: Tovární procesy

V současné době používáme ve svých izolačních panelech recyklovanou ocel a prostřednictvím svého globálního inovačního centra IKON aktivně pracujeme na zvýšení podílu obnovitelného a recyklovaného obsahu po spotřebě ve svých technologicky vyspělých izolačních produktech.

Krok 4: Modely s prodlouženou životností

Maximalizace užitného potenciálu výrobků je kombinací prodloužení životnosti výrobků na co nejdelší dobu a umožnění jejich dalšího využití v případě, že budova končí svou životnost a výrobky ještě mohou poskytnout hodnotu jiné budově. V hierarchii oběhového hospodářství je to mnohem lepší než cyklování, protože to má potenciálně mnohem menší dopad na životní prostředí. 

Krok 5: Cyklické technologie (recyklace, upcyklace a downcyklace) pro nové nebo jiné produkty

Naší vizí je, aby po naplnění potenciálu výrobku v jeho současné podobě všechny výrobky vyráběné společností Kingspan byly technicky recyklovatelné. Recyklace je proces, při kterém se výrobek zredukuje až na úroveň základního materiálu, což umožňuje jeho opětovné zpracování na nové výrobky.
Planet passionate

 

Cíle našeho programu Planet Passionate jsou postaveny na klíčových cílech oběhového hospodářství, jako je nulový odpad na skládkách do roku 2030 a využívání zhodnocených materiálů prostřednictvím naší iniciativy „1 miliarda recyklovaných PET lahví“.
 
Klikněte zde, chcete-li více informací o našich iniciativách Planet Passionate v Česká republika. 

Cíle programu Planet Passionate

K některým cílům, které se týkají zejména dopadu uhlíku obsaženého v našich produktech, patří následující:
  • Zvýšení využití přímé energie z obnovitelných zdrojů na 60 % do roku 2030
  • Zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů na místě na 20 % do roku 2030
  • Snížení náročnosti z hlediska produkce CO₂ u výrobků našich primárních dodavatelů o 50 % do roku 2030
  • Všechny produkty QuadCore budou do roku 2025 využívat zhodnocené PET láhve
Prostřednictvím programu Planet Passionate se podílíme na snižování spotřeby energie a uhlíku z našich obchodních operací a dodavatelského řetězce, zvyšujeme recyklaci dešťové vody a odpadu a zároveň urychlujeme svou účast v oběhovém hospodářství.