K15_referentie_tichelrei_BE01

Tichelrei, Gent

Tichelrei is een grondige renovatie van een appartementsgebouw waar nieuwe woningtypologieën in de bestaande structuur zijn ingepast en het architecturale gevelbeeld behouden blijft. Tichelrei voldoet, met Kingspan Kooltherm K15 Vliesgevelplaat, aan de hedendaagse veiligheidseisen en energieprestaties.

Totaalrenovatie met oog op energiezuinigheid én herstel van oude glorie

In 2018 startte WoninGent met de renovatie van het  appartementsgebouw Tichelrei. De 110 verouderde en kleine appartementen zijn omgevormd tot 85 kwaliteitsvolle appartementen.

Het gebouw onderscheidt zich door zijn architecturale waarde. Het werd origineel ontworpen door architect Jules Trenteseau. Met z’n bouwstijl vormt het een onderdeel van het ‘architecturaal ensemble Groene Briel’ dat is opgenomen op de inventaris Onroerend Erfgoed. De renovatie van het gebouw is een evenwichtsoefening tussen architecturale waarde en hedendaagse woonnormen. De uitdaging bij het opmaken van de renovatieplannen bestond eruit om rekening te houden het gevelbeeld en de structuur zonder daarbij in te boeten op woonkwaliteit en energiezuinigheid.

Project:
Tichelrei
Bouwheer:
WoninGent
Architect:
A33
Hoofdaannemer:
Strabag
Vanuit eerdere projecten zijn de Kingspan isolatieoplossingen gekend bij A33. Om te voldoen aan de technische eisen van 2020, aldus Gert Van Conkelberge, moet je de technische detaillering van de gevel oplossen, waarbij Kingspan ondersteuning biedt. A33 heeft gekozen voor Kingspan Kooltherm K15 Vliesgevelplaat met dikte van 8 en 10 cm omwille van zijn meerwaarde.
 
De vraag van de bouwheer was het gebouw zoveel mogelijk te laten refereren aan het originele ontwerp. De slanke buitenschil gerealiseerd met de Kingspan Kooltherm K15 Vliesgevelplaat zorgt voor een fijne detaillering van de gevel waardoor de verhoudingen van het oorspronkelijke ontwerp zijn gerespecteerd.
 
Verder staat de lage λ-waarde vanaf 0,018 W/mK garant voor goede energetische prestaties in combinatie met zijn geringe dikte. De Kingspan isolatie draagt bij  aan het behalen van de zeer lage netto energiebehoefte (minder dan 30 KWh/m²), waardoor Tichelrei voldoet aan de eisen van het Vlaams Energieprogramma 2020.  De huurders van deze sociale woningen hebben profijt van deze ver doorgedreven isolatie die zorgt voor een lage energiefactuur.
 
De dunne gevelconstructie verzekert ook een toename aan bewoonbare oppervakte en hoge daglichttoetreding zodat het appartementsgebouw nu 85 ruime appartementen herbergt die voldoen aan de woonnormen van vandaag.
 
Met de Kingspan Kooltherm K15 Vliesgevelplaat is gekozen voor een brandveilige oplossing. Het brandgedrag is volgens de meest strikte normen en protocollen getest. De K15 Kooltherm plaat heeft een brandklasse B-s1, d0. 

De bouw startte in januari 2018 en in februari 2020 is Tichelrei volledig in gebruik.
 
Tichelrei in Gent, vooraanzicht Tichelrei in Gent, vooraanzicht
Previous
Next

Meer informatie over de toegepaste producten