Project Mussensteeg Elsene met Kooltherm K15

Mussensteeg, Elsene

Mussensteeg is een inbreidingsproject dat bestaat uit een passief woongebouw met 6 wooneenheden, waarbij de benedenverdieping maximaal wordt beperkt om de collectieve tuin zo zichtbaar mogelijk en ruim te houden.

Een combinatie van energie-efficiëntie en optimaal ruimtegebruik, conform de brandregelgeving.Door als uitgangspunt te vertrekken van de sfeer van de steeg heeft 2DVW architecten gekozen voor een geventileerd gevelsysteem waar houten en aluminium profielen zich afwisselen. Het gebouw presenteert zich als een object dat in de tuin staat.
 

Bouwheer:
Gemeente Elsene
Aannemer:
DAS nv, Floré
Architect:
2DVW Architecten
Product:
Kooltherm K15 - 1500 m²
Project Mussensteeg, Elsene met Kooltherm K15


In dit duurzame, compacte woongebouw is het ruimtegebruik gemaximaliseerd. De keuze van Kooltherm K15 Vliesgevelplaat draagt hier toe bij: meerwaarde dankzij  grote energie-efficiëntie in combinatie met de slanke isolatiepakketten. In dit project is gekozen voor 2 x 100 mm Kooltherm K15. In vergelijking met minerale wol is deze resol vliesgevelplaat 150 mm slanker. De centimeters winst dankzij de Kooltherm isolatie vertaalt zich in aangename ruimtes met veel daglichttoetreding en maximale plaats voor de tuin die zo tot zijn recht komt. Bovendien voldoet het gebouw aan de criteria voor passieve gebouwen.
 
Meer mensen op minder plaats vraagt ook eisen naar brandveiligheid, zeker bij een vliesgevel. In geval van brand kan de geventileerde gevel functioneren als een schoorsteen waardoor de vlammen zich lang uitstrekken tussen de gevelafwerking en de isolatie. Bij dit kwaliteitsvol verdichten laat 2DVW architecten niets aan het toeval over. Kooltherm staat bekend om zijn zelfdovende eigenschappen. De toplaag verkoolt bijvoorbeeld bij blootstelling aan hitte. De verkoling beschermt de rest van het materiaal tijdelijk en vertraagt de verdere doorbranding.

Volgens de Europees geharmoniseerde classificatietesten die gericht zijn naar materiaal- en productpresentaties, scoort Kooltherm als naakt product hoog: Kooltherm isolatie K15 voor vliesgevel heeft een brandklasse B-s1, d0. Binnen de Belgische brandregelgeving moet de brandveiligheid bekeken op de gehele gevelconstructie. Gezien de korte tijdspanne om te voldoen aan de Belgische brandregelgeving is gekozen om de bijdrage aan brandveiligheid van Kooltherm aan te tonen met een SBI test. Vermits Kingspan ook beschikt over grootschalige brandsysteemtesten met K15 was Kingspan overtuigd van een perfect resultaat nl. B-s1, d0. Kingspan zet in op deze grootschalige brandsysteemtesten met Kooltherm isolatie zodat de brandveiligheid objectief via deze strenge testen wordt aangetoond.

Inzetten op brandveiligheid garandeert ook het toekomstig gebruik van het gebouw. Een gebouw dat nu strenge eisen naar brandveiligheid vraagt, zal in de toekomst  blijven voldoen, ook wanneer de functie van het gebouw zou wijzigen.

Kooltherm K15 draagt ook zijn steentje bij aan duurzaam bouwen. Naast een kleine “productie footprint”, de grote energie-efficiëntie en zijn slankheid, wat minder materiaal betekent, beschikt K15 over een EPD verklaring en DUBOkeur. Deze certificering toont op basis van een levenscyclusanalyse dat Kooltherm een goede investering is in toekomstgericht bouwen.

Meer informatie over toegepaste producten

Heeft u hulp of advies nodig bij uw project?

Wij bieden een uitgebreide service en helpen u met een op maat gemaakte oplossing voor al uw specifieke en technische uitdagingen van ontwerp tot bouw. Dit stelt u in staat de beste oplossing voor uw constructie te realiseren.

Contact

Kingspan Insulation België

Hoofdkantoor

Visbeekstraat 24

2300 Turnhout

België

Bouw isolatie

T: +32 (0) 14 23 60 93

Technische isolatie

T: +32 (0) 14 44 25 25