'Modern Building Alliance' voor veiligere en duurzamere gebouwen in Europa

10 augustus 2018 Kingspan Insulation België
Modern Building Alliance

Onlangs werd in Brussel ‘Modern Building Alliance’ opgericht, dat professionele instanties en bedrijven verenigt die zich toespitsen op de industriële productie van kunststofmaterialen voor de bouwsector. Onder de leden van deze nieuwe alliantie vinden we, behalve Kingspan, ook nog BASF, Covestro, Huntsman, ISOPA, PU Europe, EUMEPS, EXIBA en Plastics Europe.

Kunststof, een essentieel materiaal

Kunststofmaterialen worden meer en meer toegepast in gebouwen, gaande van leidingisolatie met een bewezen lange levensduur tot hoogwaardige isolatieoplossingen die constructies duurzamer maken. Polyvalentie, lange levensduur, lichtheid en performantie: het zijn stuk voor stuk bijzondere kwaliteiten die maken dat kunststofmaterialen uitstekend van pas komen in de queeste naar een duurzamere bouwsector.


Een ambitie

De kern van de Modern Building Alliance is de ambitie van de leden om de brandveiligheid in de bouwnijverheid te verbeteren. Performante en veilige oplossingen uitwerken: het is een essentiële motor in de ontwikkeling en de fabricage van onze producten, evenals in onze innovatiestrategie.
Volgens de Alliance is er in het kader van schadepreventie nood aan een gestandaardiseerde methodologie voor de verzameling en de analyse van gegevens inzake brandveiligheid, die momenteel ontbreekt op Europees niveau. Bouwmaterialen en -producten moeten gecertificeerd, geïnstalleerd en onderhouden worden conform de heersende regelgeving. Bovendien vereisen preventie en sensibilisering efficiënte oplossingen die de brandveiligheid verbeteren.


Een missie

De brandveiligheid van gebouwen bevorderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bouwactoren. Dat is waarom Modern Building Alliance zich tot doel heeft gesteld om de Europese Unie bij te staan in het streven naar veilige en duurzame constructies voor haar burgers.
«Europa heeft de voorbije decennia enorme stappen gezet op het vlak van brandveiligheid, maar we kunnen nog heel wat vooruitgang boeken. Als vertegenwoordigers van de kunststofindustrie voor de bouwsector willen we ons steentje bijdragen aan het veiliger en duurzamer maken van Europese gebouwen.» Quentin de Hults, uitvoerend voorzitter van Modern Building Alliance


Structuur en organisatie

De activiteiten van Modern Building Alliance zijn tweeledig: enerzijds is er de technische werkgroep, die zich over brandveiligheid, bouwreglementering en technische aspecten buigt, en anderzijds de werkgroep public affairs, die verantwoordelijk is voor de communicatie. Modern Building Alliance is gevestigd in Brussel en wordt bestuurd door uitvoerend voorzitter Quentin de Hults. Met innovatie en duurzame ontwikkeling als kernwaarden is Kingspan Group logischerwijs een van de stichtende leden van Modern Building Alliance. We zijn ervan overtuigd dat bouwactoren en beleidsmakers samen een veiligere en duurzamere toekomst kunnen creëren die iedereen ten goede komt. Dat is op zijn minst wat we de Modern Building Alliance de komende jaren kunnen toewensen.


Modern Building Alliance
Edmond Van Nieuwenhuyselaan 4/3
1160 Brussel

Tél. : +32 (0)2 676 17 55
info@modernbuildingalliance.eu
www.modernbuildingalliance.eu

Kingspan Insulation België

Hoofdkantoor

Visbeekstraat 24

2300 Turnhout

Tel.: +32 (0) 14 23 60 93

Fax: +32 (0) 14 42 72 21

Wij maken gebruik van cookies op onze website www.kingspan.com. De cookies die worden opgeslagen door of via deze website zijn analytische, functionele en strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie die u naar de website verzendt, te beheren, om uw cookie- en taalvoorkeuren op te slaan, voor webanalyses, campagnecontroles en marketingdoeleinden, en voor verbetering van de website. Door akkoord te gaan met ons gebruik van cookies geeft u tevens toestemming voor ons gebruik van permanente cookies.

We leggen functionaliteiten van derden (Google Analytics, YouTube en Google Maps) vast op onze website. Deze derden kunnen functionaliteits- en analytische cookies op de Kingspan-website plaatsen die nodig zijn voor het uitvoeren van hun diensten op de Kingspan-website. Deze cookies worden door de derde partijen geplaatst; Kingspan staat hen slechts toe dit te doen.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken of voor het wijzigen van uw cookievoorkeuren, bijvoorbeeld om uw toestemming voor ons gebruik van bepaalde categorieën cookies op te heffen, kunt u terecht op onze pagina Cookiebeleid & -beheer.

Bezoek onze Privacyverklaring van de website als u meer wilt weten over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken, behandelen en openbaren, of als u toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens en wijziging van uw persoonlijke gegevens wilt aanvragen, of als u wilt weten hoe u een klacht kunt indienen over schending van de wet en hoe we omgaan met die klacht.

Klik op "Accepteren en sluiten" om het gebruik van cookies op onze website te accepteren. Als u niet op “Accepteren en sluiten” klikt en doorgaat met het gebruik van deze website, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies.

Het Cookiebeleid en –beheer alsook de website Privacykennisgeving zijn bijgewerkt op 13 augustus 2018.