Duurzame gebouwen en de toekomst van de bouwsector

17 september 2018 Kingspan Insulation België
Duurzaamheid gebouwen

Om te vermijden dat de huidige toename in bouwprojecten leidt tot catastrofale gevolgen voor het milieu, moeten bouwprofessionals duurzaam denken meer in hun ontwerp en eindresultaat verwerken.

Tegen 2050 zal de vloeroppervlakte van gebouwen wereldwijd verdubbelen, tot meer dan 415 miljard m². De energievraag die daarmee gepaard gaat zal met ongeveer 50% toenemen (cijfers van het World Green Building Council).

Aangezien de levensduur van de meeste gebouwen varieert van 50 tot 100 jaar, kunnen de beslissingen die vandaag genomen worden inzake ontwerp en bestek een dam vormen tegen inefficiëntie, of de standaarden voor thermische prestaties en energieverbruik verhogen.

De volgende generatie energie-efficiënte gebouwen zal waarschijnlijk heel wat baanbrekende technologieën bevatten, zoals energie-efficiëntie verlichting, hoogwaardige bouwmaterialen en flexibele ontwerpen en structuren, die in de loop van tijd eenvoudig kunnen aangepast worden aan de verschillende verbruikstoepassingen. 

Energiepositief

Aangezien de druk op natuurlijke grondstoffen toeneemt, zullen de gebouwen van morgen plekken worden waar energie opgeslagen en bewaard wordt. Traditionele zonnepanelen en thermische zonnesystemen zullen geïntegreerd worden in de gebouwen, door gebruik te maken van bestaande innovaties zoals dunne-film zonnecellen (die gecreëerd worden door lagen van fotovoltaïsch materiaal op een onderlaag te leggen, zoals glas, plastiek of metaal), en op glas gebaseerde multifunctionele dakpannen, die in de VS geproduceerd worden.

Volgens het recente NHBC Foundation Futurology-rapport, zullen vele woningen tegen 2050 dienst doen als kleine hernieuwbare energiecentrales, die energie uit zon en wind halen en die opslaan in een thuisbatterij. Die kan gebruikt worden om elektriciteit en warmte op te wekken, en om elektrische wagens op te laden.

Het rapport voorspelt dat bedieningen om de systemen in huis te beheren geavanceerder zullen worden wat energieverbruik betreft. Ze zullen op intelligente en kostenefficiënte wijze een beroep doen op verschillende bronnen, zoals zonnepanelen, batterijen, het energienet, of warmtepompen.

De opkomst van slimme technologieën en het Internet of Things zal gebouwen veranderen in ingewikkelde netwerken van sensoren. Die geven gebouwbeheerders de mogelijkheid om zowat elke parameter van een gebouw op te volgen en te meten, en op basis daarvan de elektriciteits-, verwarmings-en koelingssystemen aan te passen om de prestaties te verbeteren.
 
Het voornemen om de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de materialen in de bouwsector de verminderen, zal materialen die tijdens het creëerproces meer koolstof opslaan dan ze uitstoten een extra duwtje in de rug geven. De resulterende ‘natuurlijke’ esthetiek gaat gepaard met het voordeel dat het mentale welzijn van de bewoners bevorderd wordt.

Zonnepanelen hebben grote invloed op duurzaamheid

Materialen eerst

De efficiëntie van de gebouwschil maximaliseren is vaak de sleutel voor hogere thermische prestaties. Innovatieve technische oplossingen zijn nodig om het energieverbruik te verminderen en de impact van de klimaatverandering te beperken. 
 
Door meer te vertrouwen op materialen die niet ter plaatse gemaakt worden, kunnen de samenhang en technische prestaties van de vaste elementen in de buitenmuren, daken en vloeren bevorderd worden. Ze kunnen zo ook beter gekoppeld worden aan de technische voorzieningen.

Hoog performante isolatie is van cruciaal belang om de energie-efficiëntie van een gebouw te maximaliseren – dat is iets waar we altijd al sterk in hebben geloofd. Onze recente innovaties omvatten Quadcore (een isolatiepaneel met microcellen met een gesloten celstructuur, met U-waarden tot 0.08 W/m²K), en het vacuüm isolatiepaneel Optim-R, dat kan uitpakken met thermische prestaties die tot vijf keer beter zijn dan wanneer klassieke isolatiematerialen gebruikt worden, en dat met een minimale dikte van het isolatiemateriaal.

Klimaatwetenschappers hebben al gewaarschuwd voor extreme weersomstandigheden, ten gevolge van de opwarming van de aarde. Plotse stijgingen van de temperaturen dreigen te resulteren in oververhitting van gebouwen. Gebouwen moeten de ventilatie- en koelingssystemen dus beter kunnen controleren, en moeten zich kunnen aanpassen aan ‘zomerse’ dagen in de winter en ‘winterse’ dagen in de zomer.

Thermische massa wordt momenteel gebruikt om warmte-energie overdag te absorberen en op te slaan in materialen zoals beton en baksteen, en ’s nachts los te laten. Het kan waardevol zijn om dit concept te herdenken als de temperaturen ’s nachts stijgen. Gebouwen in een regenarm klimaat, die sterk afhankelijk zijn van airconditioning, moeten in de toekomst terugkeren naar meer traditionele en passieve ontwerpideeën, zoals uitkragingen en externe beschaduwing, om hun milieu-impact te verminderen.

Isolatiematerialen zijn stap 1 bij een duurzaam gebouw

De klok tikt

De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer één derde van de totale CO2-uitstoot, en speelt dus een belangrijke rol in het halen van de doelstellingen die het Akkoord van Parijs met zich meebrengen, en in het verzekeren dat de temperaturen wereldwijd op een duurzaam niveau blijven.

Volgens het door de VN gesteunde onderzoek van de Global Alliance for Buildings and Construction, moeten bijna energieneutrale passiefgebouwen in het komende decennium de standaard worden, om tegen 2030 slechts een bescheiden verbetering van 2% van de energieprestatie mogelijk te maken. Tegelijkertijd moet het aantal energie-efficiënte renovaties in dezelfde periode met 3% toenemen. 

Dit zal voortdurende betrokkenheid van de overheden en sector vergen. Ook het publiek zal zich meer bewust moeten worden van de impact van de gebouwen waarin ze kiezen om te leven, werken en spelen. 

In een recent interview zei architect Lord Norman Foster dat hij gelooft dat toekomstige generaties veel meer van hun werkgevers zullen verwachten dat ze inspanningen doen inzake de klimaatverandering. Dat zal leiden tot een shift naar meer duurzame, hoogkwalitatieve werkomgevingen die goed zijn voor de zaken en voor het milieu. Dit bewijst hoe duurzaamheid niet alleen de gebouwprestaties kan bevorderen, maar ook meerwaarde voor menselijk welzijn, de productiviteit en de economie kan creëren. Dat zijn doelen waar iedereen zich achter kan scharen.

Kingspan Insulation België

Hoofdkantoor

Visbeekstraat 24

2300 Turnhout

België

Bouw isolatie

T: +32 (0) 14 23 60 93

Technische isolatie

T: +32 (0) 14 44 25 25