Het belang van grootschalig testen

 

Het belang van grootschalig testen

Er wordt veel gesproken over de brandveiligheid van gevels; zeker als het gaat om hoogbouw en hoogrisicogebouwen. De brandregelgeving schrijft hiervoor brandklassen van materialen én systemen voor. Echter, de brandklasse van een materiaal of een systeem getest met een SBI-test is niet altijd representatief voor het brandgedrag van een gevel. Brand is een complex fenomeen én afhankelijk van vele factoren. Het testen van een enkel materiaal of SBI-testen zijn daarom weinig representatief.

Schijnveiligheid in plaats van brandveiligheid

Wat Kingspan zorgen baart, is dat - onder de huidige regelgeving - gevelbekledingssystemen met onbrandbare materialen (die overigens als gehele gevel wel degelijk kunnen branden) vaak als ‘veilig’ worden beschouwd zonder dat de volledige gevelopbouw aan een grote systeemtest onderworpen wordt. Er hebben zich wereldwijd enkele verwoestende hoogbouwbranden voorgedaan in gevelbekledingssystemen die met onbrandbare isolatiematerialen waren geïsoleerd. Na decennia van onderzoek naar de brandveiligheidsprestaties van producten, is Kingspan ervan overtuigd dat de beste manier om de brandveiligheid van een gevelbekledingssysteem te garanderen, het testen van het volledig systeem bij realistische brandscenario’s is. Ongeacht of het brandbare of onbrandbare producten bevat.

Brandklassen geen betrouwbare indicator

In werkelijkheid is er een aanzienlijke variatie in de reactie op brandprestaties van materialen die zijn geclassificeerd als 'brandbaar'. Niet alleen testen die we als Kingspan hebben uitgevoerd, maar ook het testprogramma van de overheid en verder onderzoek dat sindsdien is uitgevoerd, heeft aangetoond dat de impact van aluminium composietmateriaalpanelen (ACM's) met polyethyleen (PE) kern op de branduitbreiding veel groter is dan die van de algemeen gebruikte 'brandbare' isolatie. De testen wezen er ook op dat de classificatie van afzonderlijke producten geen betrouwbare indicator is voor de volledige prestatie van het bekledingssysteem. Grootschalige testen met resol isolatie tonen juist aan dat resolschuim zeer brandveilige eigenschappen heeft omwille van zijn brandgedrag.

Een volledige systeembenadering

In de praktijk gaat het er niet om hoe elk afzonderlijk product wordt geclassificeerd. Zelfs als de isolatie- en bekledingsmaterialen in een extern gevelsysteem worden geclassificeerd als Euroklasse A1 ("onbrandbaar”) of Euroklasse A2 ("vrijwel niet brandbaar"), is er vaak nog steeds een verrassende hoeveelheid brandbaar materiaal in de algemene constructie, zoals thermische onderbrekingen, afdichtingsmiddelen, dampschermen en tapes. Brand is een complex issue en te veel focus plaatsen op de brandbaarheid van individuele materialen is misleidend. De brandveiligheid van een gebouw wordt beïnvloed door een al dan niet correcte uitvoering en naleving van voorschriften. Dit geldt voor iedere constructie en bij toepassing van ieder gebruikt (isolatie)materiaal. Het is de interactie tussen de verschillende componenten, hun ruimtelijke ordening en hoe ze worden geïnstalleerd die uiteindelijk bepalen hoe een gevelsysteem zich gedraagt wanneer het wordt blootgesteld aan vuur.
 

Veel ervaring met grootschalig testen

Roy Weghorst, Head of Regulatory Affairs – Fire Kingspan

Kingspan voert vele grootschalig testen uit en is ook bereid kennis hierover te delen. Roy Weghorst, Head of Regulatory Affairs – Fire bij Kingspan, zegt hierover: “Wij produceren niet alleen materialen die bijdragen aan een superieure bouwefficiëntie met levenslange prestaties, maar juist ook materialen die veilig zijn in zijn toepassing en daarbij worden ondersteund door uitgebreide systeembrandtesten en bewezen brandprestaties in studies van echte brandgevallen. We doen als Kingspan vele performance based systeemtesten, waarmee we diverse scenario's testen. Zo hebben we in 2016 een medium scale test uitgevoerd in Frankrijk voor Extended Applications van de grootschalige Franse geveltest LEPIR2 met 12 verschillende gevelbekledingsvarianten. Bovendien testen we regelmatig systemen volgens de Brise norm BS8414. De BS8414 is een van de zwaarste testen die er op dit moment zijn. We delen graag onze kennis en zijn erbij gebaat dat de juiste productcombinaties en opbouwen worden toegepast."

Alle Facts uit #TheFactsMatter

Kingspan Insulation België

Hoofdkantoor

Visbeekstraat 24

2300 Turnhout

België

Bouw isolatie

T: +32 (0) 14 23 60 93

Technische isolatie

T: +32 (0) 14 44 25 25