Luchtdichtheid bouwen met Kingspan isolatie

Luchtdichtheid

Luchtdicht bouwen is het dichten van alle kieren en naden in een gebouw om ongecontroleerde luchtstromen en de daarbij gepaard gaande energieverliezen te voorkomen. Een goede luchtdichtheid van de gebouwschil heeft een gunstige invloed op het E-peil.

Luchtdicht bouwen is dus één van de pijlers van energiezuinig bouwen. Het speelt een steeds belangrijkere rol binnen het bouwproces zeker nu vaststaat dat het E-peil in de toekomst nog verder zal moeten dalen om de doelstelling te realiseren om tegen 2021 alleen nog BEN-gebouwen op te richten. Vandaar dat de vraag zich stelt of luchtdicht bouwen een afzonderlijke verplichting moet worden om het wettelijk opgelegde E-peil te behalen.

Vandaag de dag kan het resultaat van een luchtdichtheidstest meegenomen worden in de EPB-verslaggeving waardoor dit kan leiden tot een winst aan E-peil punten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar sinds 2015 de Passiefhuisstandaard voor nieuwbouw (of renovatie gelijkgesteld aan nieuwbouw) van kracht is, zal vanaf 2018 een luchtdichtheidseis aan het EPB-eisenpakket toegevoegd worden. Zo zal bij een luchtdichtheidstest met een drukverschil van 50 Pascal tussen de binnen- en buitenomgeving de luchtverliezen, per uur, niet hoger mogen liggen dan 60% van het totale volume van de woning (luchtdichtheid n50 = 0,6 h-1).

Heeft u hulp of advies nodig bij uw project?

Wij bieden een uitgebreide service en helpen u met een op maat gemaakte oplossing voor al uw specifieke en technische uitdagingen van ontwerp tot bouw. Dit stelt u in staat de beste oplossing voor uw constructie te realiseren.

Contact

Kingspan Insulation België

Hoofdkantoor

Visbeekstraat 24

2300 Turnhout

België

Bouw isolatie

T: +32 (0) 14 23 60 93

Technische isolatie

T: +32 (0) 14 44 25 25