Maximale scores op duurzaamheid

Wie bouwt voor de toekomst weet ook dat er verder gedacht moet worden dan de gewenste levenscyclus van een gebouw. Doordat onze QuadCore® panelen dunner zijn, wordt materiaalgebruik gereduceerd en kan het aantal ritten naar de bouwplaats omlaag. Ook zijn de panelen opgebouwd uit uiterst duurzame materialen die verantwoord zijn geproduceerd (BES 6001) en geschikt zijn voor hergebruik. Zo zijn ze 100% circulair inzetbaar.

QuadCore® sandwich-panelen en de bedrijfs-voering van Kingspan kunnen binnende beoordelings-richtlijn (BRL) van BREEAM op meerdere vlakken bijdragen aan het behalen van de gestelde duurzaamheidseisen. - LPB Sight, november 2020

BREEAM-credits met QuadCore® panelen

BREEAM logo
Met een EPD-certificering ‘op zak’ voor een hele range producten en opgenomen in de Nationale Milieudatabase* leveren de QuadCore®-panelen direct extra BREEAM-credits op voor het BREEAM duurzaamheidscertificeringssysteem.

De dakpanelen Trapezoidal (RW) zijn gecertificeerd met het DUBOkeur® en behoren daarmee tot de top op het gebied van duurzaam bouwen.

* Opgenomen in de Nationale Milieudatabase: QuadCore® Architectonische Gevelpanelen (AWP), QuadCore® Trapezoidal Roof (RW), QuadCore® Evolution. Aanvullend heeft Kingspan EPD's op: QuadCore® Karrier, QuadCore® AB Panel & CS Panel.

Onderwerp

Uitleg

MAN 03: Responsible construction practices

Door het gebruik van een 88 mm AWP QuadCore® is minder transport nodig in vergelijking met de 100 mm PIR-isolatiekern. Dit geldt ook voor de 115 mm RW QuadCore® ten opzichte van een RW 137 mm PIR.

MAN 04: Commissioning and handover

QuadCore® panelen veroorzaken geen thermische lekken, koudebruggen of luchtinfiltratie. De gegevens voor de QuadCore® panelen omtrent de thermische prestatie en luchtdichtheid van aansluitdetails alsmede de luchtdoorlatendheid zijn beschikbaar. Ook zijn voor de QuadCore® panelen  onderhoudsrichtlijnen beschikbaar. 

HEA 01: Visual comfort

QuadCore® panelen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met de Kingspan Day-Lite polycorbonaat systemen om hiermee toetreding van natuurlijk daglicht in gebouwen te realiseren.

HEA 02: Indoor air quality

QuadCore® panelen voldoen aan de door BREEAM gestelde criteria omtrent de emissie van vluchtige organische verbindingen uit de binnen het gebouw toegepaste bouw- en afwerkingsmaterialen. 

HEA 05: Acoustic performance

QuadCore® panelen hebben een geluidisolatie van Rw = 25 dB. 

ENE 01: Reduction of energy use and carbon emissions

De maximale Rc-waarde die met QuadCore®-panelen kan worden bereikt bedraagt 12,15 m2K/W, waardoor kan worden voldaan aan de eisen van de energieprestatieberekening comform de beoordelingsrichtlijn.

ENE 04: Low carbon design

QuadCore® panelen kunnen door de hoge isolatiewaarden (tot Rc = 12,15 m2K/W) bijdragen aan het beperken van de gebouwgebonden energiebehoefte van het gebouw. Daarnaast zijn QuadCore® panelen  geschikt voor plaatsing van zonnepanelen.

ENE 05: Energy efficient cold storage

Deze credit stelt eisen aan de energie-efficiëntie van koel- en/of vriesruimten. De QuadCore-panelen kunnen door de hoge isolatiewaarden hieraan bijdragen.

MAT 01: Life cycle impacts

Van Kingspan AWP QuadCore®, Evolution QuadCore®, RW QuadCore®, SRW QuadCore® en Coldstore QuadCore® sandwichpanelen szijn milieudata beschikbaar, waardoor deze panelen kunnen worden meegenomen in de beoordeling van de milieu-impact van gebouwen.

MAT 03: Responsible sourcing of construction products

De QuadCore® panelen beschikken over een BES 6001 certificering 'Very Good' voor het op verantwoorde wijze vervaardigen van duurzame bouwmaterialen. Aan de QuadCore®-panelen kan op basis van de BES 6001 certificering een RSCS-score van ten minste 5 punten worden toegekend.

MAT 05: Designing for durability and resilience

Er is bij  QuadCore®-panelen geen relevante materiaaldegradatie (schade en verwering) door milieu- en weersinvloeden te verwachten. Uitgangspunt hierbij is dat de panelen overeenkomstig de richtlijnen zijn toegepast en worden onderhouden.

MAT 06: Material efficiency

QuadCore® panelen kunnen in de toekomst worden losgemaakt en hergebruikt, omdat deze worden gebruikt in niet-dragende gevels / scheidingswanden en worden gemonteerd met losmaakbare verbindingen. De panelen zijn hiermee verplaatsbaar, demontabel en opnieuw op te bouwen. 

WST 05: Adaptation to climate change

QuadCore® panelen kunnen door de hoge bestendigheid tegen verweer en aantasting en door de hoge isolatiewaarden bijdragen aan het behalen van deze credit.

WST 08: Functional adaptability

QuadCore® panelen worden gebruikt in niet-dragende gevels / scheidingswanden en worden gemonteerd met losmaakbare verbindingen. De panelen zijn hiermee verplaatsbaar, demontabel en opnieuw op te bouwen. 

Voor een duurzamere toekomst

Dat we investeren in de duurzaamheid en kwaliteit van onze producten en productiesites bewijzen de verschillende keurmerken die we behaalden. 
Certification QuadCore duurzaamheid

QuadCore® Brochure

Foto van onze Kingspan QuadCore brochure

Download onze QuadCore® brochure

Lees hier meer over de voordelen van QuadCore®. In deze brochure is ook aan elk product uit ons QuadCore® assortiment een pagina gewijd, met inspiratie voor toepassingen en alle technische details.

Ontdek ook de andere voordelen van QuadCore®

QuadCore® werkt ook voor jou. Wil je weten hoe?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan NV

Bouwelven 17

2280 Grobbendonk

Tel: +32 14 23 25 35