bouwdetail EPB-aanvaarde bouwknopen

Bij elke aansluiting van twee constructiedelen, een bouwknoop, kunnen warmteverliezen (lineaire verliezen) optreden, ook wel koudebruggen genoemd. De voornaamste oorzaak van het ontstaan van koudebruggen is dat de isolatielaag onderbroken wordt door componenten met een (veel) lagere isolatiewaarde dan de isolatielaag. Voorbeelden zijn de onderbreking van de isolatielaag door kepers en/of spanten, de overgang van de gevel met spouwmuurisolatie naar het dak, een raam in een gevel of isolatieplaten die niet goed aangesloten zijn. Koudebruggen worden aangeduid door middel van ψ-waarden (spreek uit: psi-waarden).

In de EPB-aangifte kan bij het inrekenen van bouwknopen gekozen worden voor drie methoden:

• Optie A: gedetailleerde methode ► variabele K-peil toeslag
• Optie B: toepassing van EPB-aanvaarde bouwknopen ► toeslag 3 K-punten
• Optie C: berekening met forfaitaire ψ-waarde ► toeslag 10 K-punten

Lagere ψ-waarden met Unidek Aero

Als niet gekozen wordt voor optie A of B, is de invloed van koudebruggen onbekend en wordt er gerekend met een forfaitaire toeslag van 10 K-punten. Het werken met deze forfaitaire toeslag is eenvoudiger, maar heeft geen positieve invloed op de verlaging van het K- en E-peil. Het is daarom ook mogelijk (en vaak gunstiger) om eigen ψ-waarden (optie A) of EPB-aanvaarde bouwknopen (optie B) in te voeren.

Kingspan Unidek biedt daarom kosteloos technische bouwdetails met EPB- aanvaarde bouwknopen voor het dak en haar aansluitingen met verbeterde eigen ψ-waarden voor gebruik bij optie A of B.

Indien de bouwkundige details in de praktijk worden uitgevoerd conform deze technische bouwdetails dan kunnen deze ψ-waarden worden overgenomen ter verlaging van het K- en E-peil.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers via info@kingspanunidek.be of telefoon +32 (0) 142 470 10.

Download de technische bouwdetails met EPB-aanvaarde bouwknopen en verbeterde ψ-waarden

Hellend dak met buitenwand - gootzijde langsgevel (DWG)

Hellend dak met buitenwand - gootzijde langsgevel (DXF)

Hellend dak met buitenwand - gootzijde langsgevel (PDF)

Nokaansluiting hellend dak (DWG)

Nokaansluiting hellend dak (DXF)

Nokaansluiting hellend dak (PDF)

Hellend dak met buitenwand - topgevel (DWG)

Hellend dak met buitenwand - topgevel (DXF)

Hellend dak met buitenwand - topgevel (PDF)

Meer info

EPB-eisen per gewest

Brochure EPB en Unidek Aero dakelementen

Kingspan Unidek N.V.

Hoofdkantoor België

Bouwelven 17a

2280 Grobbendonk

(T) +32 (0) 142 470 10