EPB-regelgeving

Op weg naar bijna energieneutraal bouwen (BEN) in 2021

Grafiek EPB-eisen
De overheid stelt dat nieuwe gebouwen moeten voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van energiezuinigheid. Dit ter voorbereiding op het jaar 2021, het jaar dat alle nieuwbouwwoningen in de Europese Unie minimaal bijna energieneutraal (BEN) moeten worden gebouwd. Deze eisen zijn vastgelegd in de EPB-regelgeving (EnergiePrestatie en Binnenklimaat) en resulteren in een EnergiePrestatieCertificaat. Voor nieuwbouw in Vlaanderen gelden de volgende EPB-eisen:

• energieprestatie-eisen: E-peil, netto-energiebehoefte en hernieuwbare energie;
• thermische isolatie-eisen: S-peil, U- en R-waarden*;
• binnenklimaateisen: ventilatie* en beperken van het risico op oververhitting.

* Voor verbouwingen en uitbreidingen gelden EPB-eisen op het gebied van U- en R-waarden en ventilatie.
 

Het S- en E-peil

Het S-peil is een indicator voor de energiezuinigheid van de schil. Zowel de energiewinsten (zontoetreding) als -verliezen (U-waarde) worden meegenomen.

Het S-peil hangt o.a. af van:
• de thermische isolatie;
• de luchtdichtheid;
• bouwknopen;
• de oriëntatie van het gehele gebouw;
• de grootte, het type en de oriëntatie van de beglazing;
• de vormefficiëntie.

Het niet voldoen aan de S-peil eis levert een boete op. 

Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een gebouw, inclusief de vaste installaties.

Het E-peil hangt af van:
• het S-peil;
• technische installaties voor verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie en koeling.

Op weg naar BEN in 2021

Deze grafiek geeft de ontwikkeling van het E-peil aan volgens de EPB-eisen in Vlaanderen. Het E-peil én het S-peil worden stelselmatig verlaagd om te resulteren in bijna energieneutraal (BEN) bouwen in 2021.

De huidige E-peil eis is E40 en gaat naar E30 in 2021. 
De huidige S-peil eis is S31 en gaat naar S28 in 2021.
E-peil eisen tot en met 2021

Goede schil bepalend voor de prestatie

Ontwerpers en bouwers staan bij ieder project voor de vraag hoe de beste energieprestatie (laag E-peil) tegen de laagste kosten wordt bereikt. Een goed geïsoleerde gebouwschil zorgt voor het beste resultaat. Het thermisch isoleren van een gebouwschil is een eenmalige investering die, zolang de woning er staat, rendement oplevert. Energie die niet gebruikt wordt hoeft ook niet opgewekt te worden. Dakisolatie levert het hoogste rendement van 30% op.
 

Energetische samenhang

Naast een goed geïsoleerde gebouwschil is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan het voorkomen van koudebruggen en luchtlekkages. Deze factoren zijn, naast onder andere installatietechnische maatregelen (verwarming, ventilatie), van invloed op de energieprestatie van een gebouw. Een goede energieprestatie hangt af van de energetische samenhang van alle componenten en materialen. Hierbij zijn voorbereiding, detaillering en uitvoering van groot belang. De kwaliteit van de uitvoering is vervolgens bepalend voor de uiteindelijke echte energieprestatie.

Unidek Aero dakelementen hebben een positieve invloed op het S- en E-peil door de hoge thermische dakisolatie, luchtdichtheid en het verminderen van koudebruggen.

Meer info

EPB-eisen per gewest

Brochure EPB en Unidek Aero dakelementen

Kingspan Unidek N.V.

Hoofdkantoor België

Bouwelven 17a

2280 Grobbendonk

(T) +32 (0) 142 470 10