Privacyverklaring website

Deze pagina is het laatst geupdate op 15/10/2018. Wanneer de Privacyverklaring Website wordt gewijzigd, wordt u hierover geïnformeerd.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig aangezien erin wordt aangegeven hoe Kingspan Holdings (Ireland) Limited en haar dochterondernemingen ("Kingspan") gebruikmaken van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u onze website gebruikt, zullen Kingspan Holdings (Ireland) Limited en de filialen van Kingspan Holdings (Ireland) Limited als eigenaar van het onderdeel van de website dat u bezoekt, optreden als gezamenlijke databeheerders voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Klik hier voor een lijst van deze Databeheerders evenals hun contactgegevens. Als u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via admin@kingspan.com of +353 (0) 42 969 8000 voordat u deze website gebruikt. In onze Gebruiksvoorwaarden van de website worden de voorwaarden uitgelegd waaronder u toestemming heeft om onze website www.kingspan.com te gebruiken, die een toegangspoort is tot onze producten en diensten, evenals veel andere nuttige informatie.

Kingspan produceert isolatie- en gebouwschilsystemen waarmee onze klanten hoogstaande gebouwen van wereldklasse kunnen creëren in alle sectoren. Kingspan verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming in de landen waarin zij actief is.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen door deze pagina bij te werken. Wij raden u aan om deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om te zien of u tevreden bent met eventuele wijzigingen.  Als deze veranderingen echter een relevante invloed hebben op de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Wat is persoonlijke informatie?

"Persoonlijke informatie" is informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die wij verzamelen wanneer u deze website gebruikt.  Bij gebruik van deze website is het belangrijk dat u ons enkel uw eigen persoonlijke informatie verstrekt en dat u ervoor zorgt dat de persoonlijke informatie die u verstrekt, accuraat en bijgewerkt is. Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor eventuele onjuiste persoonlijke informatie of informatie van derden die u aan ons verstrekt.

Welke informatie verzamelen wij?

Wanneer u deze website gebruikt, afhankelijk van uw toestemming voor het gebruik van cookies, houd er dan rekening mee dat we de volgende gegevens kunnen verzamelen:
 • de gebieden van de website die u bezoekt;
 • uw taalvoorkeur;
 • de campagne/URL  van de website waar u vandaan komt;
 • uw activiteit op de website, zoals bekeken producten, middelen die u download en alle informatie die u aan ons verstrekt, inclusief transcripten van alle communicatie met u via online chat;
 • informatie over uw computer, zoals welke browser u gebruikt, uw netwerklocatie en het soort verbinding dat u gebruikt (bv breedband, ADSL, etc.) en uw IP-adres; en
 • technische en andere informatie die u niet persoonlijk zal identificeren.
We doen dit door het gebruik van cookies. Zie ons document over Cookiebeleid & -beheer voor meer informatie over wat een cookie is en hoe we ze gebruiken op onze website.  

Wanneer u onder andere een gebruikersaccount aanmaakt, een online vraag indient, informatie over ons opvraagt, u inschrijft voor een nieuwsbrief, of u registreert voor een evenement, dan kunnen wij u vragen om een geheel of  een gedeelte van de volgende informatie in te vullen, in aanvulling op dergelijke aanvullende informatie zoals u wellicht vrijwillig opgeeft:
 • uw naam;
 • wachtwoord van uw account;
 • functie;
 • bedrijfsnaam;
 • e-mailadres;
 • postadres;
 • telefoonnummer; en
 • projectnaam.
Zodra u uw gebruikersaccount heeft aangemaakt en ingelogd heeft, of informatie verzendt via onze website, dan zullen we weten wie u bent en kunnen uw activiteiten op deze website en informatie over u en/of uw bedrijf mogelijk opgenomen in onze systemen, waaronder op cloud gebaseerde systemen.

Sommige verplichte informatie is vereist, deze wordt aangegeven met een sterretje (*), andere informatie is optioneel en niet verplicht, indien u ons deze informatie niet wenst mede te delen, maak u dan geen zorgen  Deze aanvullende informatie kan ons echter helpen om te reageren op uw vraag. Indien u verplichte informatie niet verstrekt kunnen we uw verzoek tot informatie aanvraag weigeren,

U gaat hierbij akkoord met de verzamelijk van persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven.  

Wat doen we met de informatie die we verzamelen?

Wij gebruiken deze informatie voor de hieronder genoemde doeleinden:
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • om te onderzoeken en te reageren op mogelijke overtredingen van de wet of van ons websitebeleid alsook mogelijke schendingen van onze systemen of relevante systemen en netwerken van derden;
 • om u te identificeren en met u te communiceren, inclusief communicatie via online chat;
 • om u te voorzien van deze website en onze producten en diensten (al dan niet beschikbaar via de website of offline);
 • om u te voorzien van een gebruikersaccount;
 • om interne registers bij te houden;
 • om producten en diensten te ontwikkelen;
 • om onze website te ontwikkelen;
 • om aan uw verzoeken te voldoen en uw vragen en klachten te beantwoorden;
 • voor marktonderzoek en om marketingstrategieën en -campagnes te beoordelen;
 • als u al een klant of andere contactpersoon van ons bent, om onze informatie over ons contact met u in ons klantrelatiemanagementsysteem bij te werken;
 • om onze eigen producten en diensten aan u te leveren;
 • om onze eigen producten en diensten aan u te promoten; aan de hand van middelen zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen; en
 • om informatie te verzenden aan aannemers, distributeurs, handelaren en retailers buiten Kingspan om, zodat ze contact met u kunnen opnemen over hun aanbiedingen, diensten, evenementen en andere activiteiten in verband met Kingspans producten en diensten (alleen van toepassing wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven).

U erkent en bevestigt uw toestemming aan Kingspan om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.

Marketing

Wij willen u informatie geven over Kingspans producten en diensten en andere informatie van Kingspan, waarvan wij denken dat u dat wellicht interessant vindt. We kunnen u dergelijke informatie per post, e-mail en/of telefonisch mededelen (als u hiermee akkoord gaat) tenzij u ons hebt gevraagd dit niet te doen (zie hieronder).

We sturen uw persoonlijke gegevens niet door aan externe organisaties (d.w.z. aan aannemers, handelaren, distributeurs en retailers die niet bij Kingspan horen) voor hun eigen directe marketing in relatie tot Kingspans producten en diensten zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Als u op enig moment niet wilt dat uw informatie gebruikt wordt voor directe marketingdoeleinden door een Kingspan-bedrijf, neem dan contact op met het betreffende Kingspan-bedrijf waarvan u marketing hebt ontvangen, zodat zij u kunnen uitschrijven uit hun marketinglijsten. Als u e-mailmarketing hebt ontvangen van een Kingspan-bedrijf en besluit dat u deze marketinge-mails niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven voor het ontvangen van verdere e-mailmarketing van hen door te klikken op de afmeldlink in de e-mail of op een andere manier waarmee we met u communiceren.  Houd er rekening mee dat wij niet als groep een wereldwijde marketingdatabase beheren, wat betekent dat we niet in staat zijn om u in één keer af te melden van de marketing van alle Kingspan-bedrijven.

Met wie delen wij deze informatie?

Evenals door Kingspan Holdings (Ireland) Limited (de websitebeheerder van Kingspan) kunnen uw persoonlijke gegevens verwerkt worden door het desbetreffende filiaal van Kingspan Holdings (Ireland) Limited, dat eigenaar is van het onderdeel van de website dat u bezoekt. Klik hier voor een lijst van de filialen van Kingspan Holdings (Ireland) Limited en de landen waarin zij zich bevinden. 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken (als u hiervoor toestemming heeft gegeven) aan derden die zich in uw land en in andere landen dan uw eigen land bevinden. Als we uw uitdrukkelijke toestemming hebben, kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan externe organisaties (d.w.z. aan aannemers, handelaren, distributeurs en retailers, die niet bij Kingspan horen), zodat ze contact met u kunnen opnemen over hun aanbiedingen, diensten, evenementen en andere activiteiten in verband met Kingspan-producten en diensten zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Houd er rekening mee dat de landen waarnaar uw persoonlijke gegevens worden verzonden of gebruikt worden, mogelijk beschikken over een ander niveau van gegevensbescherming dan het land waarin u zich bevindt. We hebben echter beveiligingsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw informatie gewaarborgd wordt.  Als u meer informatie wenst over de getroffen beveiligingsmaatregelen om uw gegevens veilig te houden, neem dan contact op met onze Databeheerders.

Indien organisaties buiten Kingspan u een dienst aanbieden namens ons, of ons helpen de service aan u te leveren (bijvoorbeeld literatuur opsturen die u bij ons hebt opvraagd of ons helpen om te reageren op uw verzoek met betrekking tot de technische werking van de website), dan kunnen wij uw persoonlijke gegevens met deze organisaties delen, zij zullen deze informatie uitsluitend gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen. Wij behouden echter de controle over uw persoonlijke gegevens en iedere derde  dienstverlener die we gebruiken, moet handelen in overeenstemming met onze instructies. We kunnen ook uw persoonlijke gegevens delen met een koper of potentiële koper van ons bedrijf.

In sommige gevallen moeten we wettelijk gezien uw persoonlijke gegevens  openbaar maken, omdat een gerecht of de politie of een andere wetshandhavingdienst ons dit heeft gevraagd.

Behoud van uw informatie

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor zolang als nodig is voor ons om uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven te gebruiken, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Indien uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met uw toestemming (bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden), dan wordt dergelijke persoonlijke informatie bewaard totdat u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt, of totdat de wettelijk bepaalde termijn is verstreken.

Uw rechten, hoe u kopieën verkrijgt van de informatie die we hebben verzameld, hoe u deze wijzigt en hoe u een klacht kunt indienen

In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u details aanvragen van de persoonlijke informatie die wij van u hebben. Als u een kopie wenst te ontvangen van de informatie die wij van u hebben, zorg er dan voor dat u uw verzoek indient bij het relevante Kingspan-bedrijf.

U mag bezwaar indienen tegen het verwerking van uw persoonsgegevens, indien u legitieme redenen heeft om dat te doen, op voorwaarde dat wij niet wettelijk verplicht zijn om deze verwerking uit te voeren en op voorwaarde dat dit recht van verzet niet is uitgesloten door een uitrdrukkelijke clausule in het document dat deze verwerking authoriseert. Om twijfel te voorkomen kan tegen verwerking voor marketingdoeleinden altijd bezwaar worden ingediend.

Als u denkt dat enige informatie die een Kingspan-bedrijf over u heeft onjuist of onvolledig is of niet goed verwerkt wordt, neem dan zo snel mogelijk schriftelijk contact op met het Kingspan-bedrijf en het bedrijf zal alle informatie onderhevig aan de wettelijk voorgeschreven voorwaarden verwijderen, blokkeren, corrigeren, bijwerken of niet langer verwerken.

Als u een richtlijn heeft over hoe u wilt dat wij omgaan met de verwerking van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden, laat het ons dan weten. Wij zullen hier dan op toezien.

Als u een klacht wilt indienen over een vermeende overtreding van de wet, dan verzoeken wij u om ons uw klacht schriftelijk te versturen naar het betreffende Kingspan-bedrijf op het hier vermeldde adres.  We zullen reageren op klachten en acties ondernemen onder voorbehoud van de wettelijk gestelde voorwaarden.

Veiligheid

Kingspan doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we, indien relevant, geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures in werking gesteld om de informatie die we verzamelen te beveiligen.

Als u op enig moment vermoedt of zich bewust wordt van een beveiligingsincident (bijvoorbeeld uw wachtwoord voor toegang tot uw geregistreerde account op deze website is gestolen of u ontvangt verdachte communicatie van iemand die zich een medewerker van Kingspan noemt of van een dupe website die beweert aangesloten te zijn bij Kingspan), gelieve deze informatie zo snel mogelijk aan ons te melden of het incident per e-mail te versturen naar admin@kingspan.com of schriftelijk naar Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Ierland.

Links naar andere websites

Onze website of marketinge-mails bevatten soms links naar andere websites van derden die niet onder onze controle vallen. Zodra u onze website/marketinge-mail heeft verlaten, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites van derden of de bescherming en de privacy van alle informatie die u aan deze websites geleverd heeft. U dient voorzichtig te zijn en aandacht te besteden aan de privacyverklaring/het beleid dat van toepassing is op de website in kwestie.

Toestemming

Door gebruik te maken van deze website of deze te blijven gebruiken en/of het verstrekken van uw persoonlijke gegevens na gebruik van deze website, heeft u ingestemd met de algemene voorwaarden die u in deze privacyverklaring worden gepresenteerd, zodat de gezamenlijke databeheerders door kunnen blijven gaan met het verwerken van genoemde  informatie, tenzij en totdat u bezwaar maakt tegen een of meerdere van de hierboven aangegeven doeleinden of als u uw toestemming daarvoor of in het algemeen conform de algemene voorwaarden intrekt.

Wij maken gebruik van cookies op onze website www.kingspan.com. De cookies die worden opgeslagen door of via deze website zijn analytische, functionele en strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie die u naar de website verzendt, te beheren, om uw cookie- en taalvoorkeuren op te slaan, voor webanalyses, campagnecontroles en marketingdoeleinden, en voor verbetering van de website. Door akkoord te gaan met ons gebruik van cookies geeft u tevens toestemming voor ons gebruik van permanente cookies.

We leggen functionaliteiten van derden (Google Analytics, YouTube en Google Maps) vast op onze website. Deze derden kunnen functionaliteits- en analytische cookies op de Kingspan-website plaatsen die nodig zijn voor het uitvoeren van hun diensten op de Kingspan-website. Deze cookies worden door de derde partijen geplaatst; Kingspan staat hen slechts toe dit te doen.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken of voor het wijzigen van uw cookievoorkeuren, bijvoorbeeld om uw toestemming voor ons gebruik van bepaalde categorieën cookies op te heffen, kunt u terecht op onze pagina Cookiebeleid & -beheer.

Bezoek onze Privacyverklaring van de website als u meer wilt weten over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken, behandelen en openbaren, of als u toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens en wijziging van uw persoonlijke gegevens wilt aanvragen, of als u wilt weten hoe u een klacht kunt indienen over schending van de wet en hoe we omgaan met die klacht.

Klik op "Accepteren en sluiten" om het gebruik van cookies op onze website te accepteren. Als u niet op “Accepteren en sluiten” klikt en doorgaat met het gebruik van deze website, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies.

Het Cookiebeleid en –beheer alsook de website Privacykennisgeving zijn bijgewerkt op 13 augustus 2018.