Wij zijn Planet Passionate

De Planet passionate banner toont een plastic fles die in de zee drijft. Op de banner staat

Klimaatverandering is een van de belangrijkste, zoniet het belangrijkste, problemen waar de wereld vandaag mee te kampen heeft. Om onze planeet te beschermen, moeten we deze eeuw een stijging van 1,5° van de globale temperatuur weten te voorkomen. Daarvoor moeten we de koolstofuitstoot tegen 2050 wereldwijd tot nul reduceren. Als we verder doen zoals vandaag missen we dit doel sowieso. Daarnaast lijdt de fauna en flora ook substantieel. Getuige daarvan is 1 miljoen bedreigde diersoorten, op een planeet waar jaarlijks 2 miljard ton afval wordt geproduceerd. 

Wat is Planet Passionate?

Planet Passionate is onze nieuwe 10 jaar durende en wereldwijde duurzaamheidsstrategie, met als doel een impact te hebben op drie grote mondiale vraagstukken: klimaatverandering, circulariteit en de bescherming van onze natuur.

Planet Passionate: onze visie voor 2030

Planet Passionate partnerschappen die onze natuurlijke omgeving beschermen

Planet Passionate in onze productiesites

Luchtfoto Locatie Turnhout  7.10.2007 117 - HiRes 2

Productie van technische isolatie

Laatste initiatieven en nieuws