fire-safety 1000 x 550

Fire Safety Engineering

Fire Safety Engineering

Brand is een fenomeen dat zowat overal kan ontstaan en vrijwel altijd grote schade veroorzaakt. Brandexperts onderzoeken daarom voortdurend hoe zij de brandveiligheid van gebouwen kunnen optimaliseren en hoe ze brand vlugger kunnen detecteren, onderdrukken en vermijden.

houseplans and hands
Reeds in ontwerpfase van een gebouw wordt er ernstig nagedacht over welke installaties er nodig zijn om, in geval van brand, de personen die die in het gebouw aanwezig veilig te evacuëren, de interventie van de brandweer mogelijk te maken, en zo de materiële en persoonlijke schade zo klein mogelijk te houden. Om dat te kunnen doen, moeten brandexperts niet alleen beschikken over de fundamentele kennis over hoe vuur zich verspreidt doorheen een ruimte, maar moeten zij ook weten hoe gebouwstructuren, brandveiligheidssystemen en mensen reageren in situaties van brand. Al deze verschillende kennisgebieden moeten zij trachten te combineren om te komen tot het ontwerp van een infrastructuur die veilig, betrouwbaar, en het liefste ook nog kostenbesparend is.

Kingspan Light + Air heeft deze kennis in huis om samen met de klant te het brandveiligheidsniveau van een gebouw naar een hoger niveau te tillen door middel van Fire Safety Engineering. FSE berekeningen kunnen geheel conform de nationale en internationale wetgeving gemaakt worden of kunnen performantiegericht zijn. Bij performatiegerichte analyses wordt, zoals het woord zelf aangeeft, de efficiëntie van de installatie bewezen door berekeningen en simulaties, in tegenstellingen tot de normatieve aanpak, waarbij een 100% conformiteit is met nationale en internationale wetgeving.

Onze brandexperts geven dus niet enkel advies inzake wetgeving, maar staan u ook bij in afwijkingsdossiers, en begeleiden u in het proces naar goedkeuring door de bevoegde instanties.
 
Will-Dyer-2_resized

CFD (ASET= Available Safe Egress time)

CFD (= Computational Fluid Dynamics) is de tool die het mogelijk maakt om de dynamiek van vuur en rook binnen een gebouw in beeld te brengen en te “voorspellen”.  Kingspan Light + Air is gespecialiseerd in het uitvoeren van deze berekeningen en simulaties, en hierbij hanteren wij strenge richtlijnen om de kwaliteit en betrouwbaarheid te waarborgen, zonder afbreuk te doen aan het architecturaal design.
 

Evacuatieanalyses (RSET= Required Safe Egress Time)

Met evacuatiesimulaties worden de vluchttijden van personen in complexe bouwconfiguraties inzichtelijk gemaakt, m.a.w. de tijd die nodig is om, in geval van brand, de mensen op dat moment aanwezig in de ruimte, op een veilige en verantwoorde manier te evacueren. Deze simulaties, in combinatie met branddynamicaberekeningen, geven een globaal beeld van de vluchtveiligheid in geval van brand.
 
Kingspan-LA_etude-lumiere-daylighting_FR (1)

Kingspan Light + Air Belgium

Gontrode Heirweg 138

Melle

B-9090

T +32 (0)9 210 06 00 

F +32 (0)9 210 06 01 

Ondernemingsnr.: BE 0419.764.332