Gegevensbeheer

Kingspan Group en elk Kingspan-filiaal zijn afzonderlijke, onafhankelijke gegevensbeheerders en wanneer zij uw persoonlijke gegevens verwerken, zullen ze dit op een afzonderlijke, onafhankelijke basis en voor hun eigen doeleinden doen en elk van hen is afzonderlijk verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen van een gegevensbeheerder onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, zoals beschreven in deze Privacykennisgeving, neem dan contact op met uw relevante gegevensbeheerder hieronder vermeld.

Kingspan Access Floors NV
Fabriekstraat 4
B-3670 Oudsbergen
Belgique
T: +32 (0) 11 79 33 00

Kingspan Environmental Pty. Ltd.
8 Bessemer St,
Blacktown NSW 2148,
Australia
Tel: +61 1300 736 562
Email: contact@kingspan.com

Kingspan Holdings (Ireland) Limited,
Dublin Road,
Kingscourt,
Co. Cavan,
A82 XY31,
Republiek Ierland.
+353 (0) 42 969 8000
admin@kingspan.com
 
Kingspan Light + Air Belgium | Argina
Anthonis De Jonghestraat 50
Sint-Niklaas
B 9100
Tel: +32 (0) 3 780 55 20
Email: info.argina@kingspan.com

Kingspan Light + Air Belgium | Brakel Aero
Gontrode Heirweg 138
Melle
B 9090
Tel: +32 (0)9 210 06 00
Email: info@brakelaero.be

Kingspan Insulation N.V.
Visbeekstraat 24
2100 Turnhout
Tel.: +32 (0)14 23 60 93
Fax: +32 (0)14 42 72 21
Email: info@kingspaninsulation.be

Kingspan N.V./S.A.
Bouwelven
2280 Grobbendonk
Tel.: +32 (0)14  23 25 35
Fax: +32 (0)14 23 25 39
Email: info@kingspanpanels.be

Kingspan Tate Ltd
Unit 3, Block K
Ballymount Drive
Dublin 12
Ireland
T: + 353 1 685 6518

Kingspan Unidek N.V.
Bouwelven 17a
2280 Grobbendonk
Tel.: +32 (0)14 24 70 10
Fax: +32 (0)14 24 70 19
Email: info@kingspanunidek.be