Cookiebeleid en -beheer

Deze pagina werd laatst geupdate op 15/10/2018. Wanneer dit beleid wordt gewijzigd, wordt u gevraagd om uw cookietoestemming te herbevestigen.

Wij, Kingspan Holdings (Ireland) Limited en haar dochterondernemingen (“Kingspan”), maken gebruik van cookies op onze website. Deze helpen ons onder andere om uw ervaring van onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat de website werkt zoals u verwacht. Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die op uw computer of mobiele apparaat worden gedownload door websites die u bezoekt. Zij kunnen uw gebruikservaring van een website verbeteren, bijvoorbeeld door uw voorkeursinstellingen te onthouden en uw gebruik van een website bij te houden, zodat deze kan worden verbeterd om beter aan uw behoeften te voldoen. Door dit te doen, kunnen we ook informatie verzamelen over u en/of de manier waarop u deze website gebruikt. Deze informatie wordt in sommige landen als persoonlijke informatie beschouwd.

Klik hier voor toegang tot een lijst met databeheerders en de bijbehorende contactgegevens. 
We hebben echter ook cookies op onze website die door derden zijn ingesteld - niet door Kingspan. Meer informatie over de controle van functionaliteitscookies van derden op onze website vindt u aan het einde van deze pagina.

Kingspan cookies
Kingspan wil graag uw toestemming hebben om cookies op uw computer of mobiele apparaat te versturen, tenzij de cookies strikt noodzakelijk zijn om diensten aan u te verlenen. Als u het niet eens bent met het opslaan van strikt noodzakelijke cookies op uw apparaat, gelieve dan niet langer gebruik te maken van onze website.

U kunt uw cookievoorkeuren voor Kingspans cookies op de volgende basis op elk gewenst moment instellen door hier te klikken.

U kunt uw toestemming voor onze cookies op elk gewenst moment intrekken, zelfs als u eerder ingestemd heeft met bovenstaande cookievoorkeuropties. Houd er echter rekening mee dat als u niet akkoord gaat met cookies, dat onze website niet zal werken, en als u niet akkoord gaat met onze functionaliteitscookies, dan zullen delen van onze website niet werken. De toestemming voor Kingspan Cookies geldt voor 12 maanden, daarna wordt u verzocht om uw cookietoestemming te verlengen.

In de onderstaande tabel wordt uitgelegd welke cookies wij gebruiken op onze website, waarom we ze gebruiken en of zij strikt noodzakelijk zijn en worden andere cookiesoorten uitgelegd, zoals "functionaliteits-" of "analytische" cookies. Tevens vermelden wij in de tabel of een cookie een "permanente" of "sessie-" cookie is. Het verschil is:
 • Permanente cookies blijven op uw apparaat aanwezig tussen browsersessies door. Ze worden geactiveerd wanneer u de website bezoekt die de betreffende cookie gemaakt heeft. Als bijvoorbeeld een "permanente cookie" wordt gebruikt op een website om uw inloggegevens te onthouden, dan hoeft u deze gegevens niet elke keer dat u de website bezoekt opnieuw in te voeren.
 • Sessiecookies staan website-exploitanten toe om de acties van een gebruiker te koppelen tijdens een browsersessie. Een browsersessie start wanneer u het browservenster opent en eindigt wanneer u het browservenster sluit. Sessiecookies worden tijdelijk gecreëerd. Zodra u de browser sluit, worden alle cookies verwijderd.
Kingspan's strikt noodzakelijke cookies

Strikt noodzakelijke cookies zijn essentieel om u in staat te stellen een ​​dienst te ontvangen op een website. Bijvoorbeeld, cookies die ons helpen om een wet na te leven (bijvoorbeeld om uw gegevens veilig te bewaren). We zouden niet in staat zijn om onze website te beheren zonder gebruik te maken van de "strikt noodzakelijke" cookies die hieronder vermeld staan.
 
Naam Doel Permanent/sessie
CMSCookieLevel Alle Kentico-cookies worden geassocieerd met een niveau.  Hoe hoger het niveau, hoe ingrijpender de cookie. Deze cookie slaat het niveau op waarmee de gebruiker heeft aangegeven comfortabel te zijn, zoals geselecteerd op deze pagina. Permanent
ASP.NET_SessionId Een sessie is een interactieperiode tussen een gebruiker en een website. De sessie verloopt wanneer de browser wordt gesloten. Deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de website steeds consistent werkt gedurende het laden van een pagina in een bepaalde sessie (gebruikt voor functionaliteit, zoals een winkelwagentje die moet blijven bestaan ​​gedurende de duur van de sessie van de gebruiker). Zonder deze cookie is de website in feite 'staatloos' en kan dus niet weten dat twee paginaverzoeken van hetzelfde individu afkomstig zijn. Sessie
ks_cp_accept Deze cookie herinnert het feit dat een bezoeker de cookietoestemmingsmelding heeft weggeklikt. Het voorkomt dat de melding herhaaldelijk wordt weergegeven. Permanent

 
Kingspans functionaliteitscookies

Functionaliteitscookies maken het de website mogelijk om de keuzes die u heeft gemaakt (zoals uw inloggegevens) te onthouden. Ze maken tevens verbeterde, persoonlijkere kenmerken mogelijk, zoals bijvoorbeeld het onthouden van uw taalvoorkeur op meertalige websites.

Informatie verzameld door "functionaliteitscookies" zijn al dan niet geanonimiseerd, echter ze kunnen uw surfgedrag op andere websites niet bijhouden. 
 

Naam Doel Permanent/sessie
.ASPXFORMSAUTH Als een gebruiker is ingelogd op de website, dan wordt deze cookie gebruikt om op een veilige manier de inlogstatus en identiteit van de gebruiker te onthouden tijdens de sessie.  In essentie werkt deze cookie op dezelfde manier als de ASP.NET_SessionId-cookie, maar met het extra identificatie-element. Sessie
CMSPreferredCulture Slaat de favoriete inhoudscultuur van de bezoeker op. Op meertalige websites zorgt deze cookie ervoor dat een taal geselecteerd door een gebruiker de standaardtaal wordt voor toekomstige bezoeken. Permanent
 
Kingspans analytische cookies

Analytische cookies slaan informatie op over onder andere de webpagina's die u op onze website heeft bezocht, hoe lang u heeft doorgebracht op onze website en de frequentie waarop u onze site bezoekt.

Informatie verzameld door "analytische" cookies zijn al dan niet geanonimiseerd, echter ze kunnen uw surfgedrag op andere websites niet bijhouden. 
 
Naam Doel Permanent/sessie
VisitorStatus Deze cookie geeft aan of de gebruiker de website eerder heeft bezocht. Gebruikt voor het bijhouden van de bezoekersstatistiek in Web analytics. Permanent
Campaign Als het individu op de website terecht is gekomen als onderdeel van een campagne van Kentico, dan slaat deze cookie de campagne-ID op zodat interacties kunnen worden verbonden als onderdeel van dat campagnebeheer. Permanent
TrackedCampaigns Deze cookie slaat de ID's van alle campagnes op die momenteel worden bijgehouden voor deze gebruiker (zie campagnecookies voor meer informatie). Permanent
UrlReferrer Deze cookie slaat de URL op waar vandaan deze bezoeker op de website terecht is gekomen. Permanent
CurrentContact Deze cookie slaat een unieke identificatiecode voor de huidige bezoeker op, die gebruikt wordt om activiteiten op de website te volgen. De identificator wordt geassocieerd met een databaseverslag dat gebruikt kan worden om persoonlijke informatie verstuurd op de website op te slaan. Permanent
CMSAB <ABtestname> AB-tests worden gebruikt om verschillende versies van dezelfde pagina te leveren aan verschillende gebruikers en om bij te houden hoe de versies uitgevoerd worden bij geformuleerde doelstellingen. Deze cookie wordt gebruikt om de resultaten voor eventuele AB-tests bij te houden die worden uitgevoerd op de pagina's die de gebruiker heeft bezocht. Dit zal er tevens voor zorgen dat pagina-inhoud consistent is voor de bezoeker (dat wil zeggen dat ze niet verschillende versies van de AB-testpagina's te zien krijgen bij verschillende bezoeken). Permanent
CMSMVT <mvtestname> Deze cookie is vergelijkbaar met CMSAB <ABtestname> maar wordt gebruikt voor multivariabele testen (waar delen van de pagina verschillende versies hebben in tegenstelling tot de hele pagina). Permanent
CMSNoTestMVT <templateid> Deze cookie slaat bepaalde eigenschappen van de browser en context van de gebruiker op (zoals taal, apparaat enz.).  Het wordt gebruikt voor het verstrekken van toegankelijkheidsstandaarden. Permanent
CMSBodyClass Deze cookie zorgt voor toegankelijkheidsnormen. Permanent
 
Cookies van derden

We gebruiken de functionaliteit van derden op onze website:
 • Google Analytics wordt gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren;
 • YouTube wordt gebruikt om video-inhoud op onze website af te spelen; 
 • Google Maps wordt gebruikt om kaartfunctionaliteit aan te bieden op onze website;
 • Disqus wordt gebruikt om commentaar en andere community-functies te bieden;
 • Vimeo wordt gebruikt om video-inhoud af te spelen op onze website;
 • Qualtrics wordt gebruikt voor het verzamelen en analyseren van ondervraagde gegevens voor marktonderzoek;
 • Google Adwords wordt gebruikt voor het analyseren en optimaliseren van advertenties uit andere bronnen;
 • LinkedIn Insight Tag wordt gebruikt om het bijhouden van conversies van LinkedIn te meten;
 • Crazy Egg wordt gebruikt om het gedrag van websitebezoekers op onze website bij te houden;
 • Hotjar wordt gebruikt om bezoekersgedrag bij te houden, verkeer te analyseren en enquêtes uit te voeren op onze website;
 • Yandex wordt gebruikt om verkeer op onze website te analyseren;
 • NBS National BIM Library wordt gebruikt om BIM-objecten weer te geven vanuit de NBS National BIM Library;
 • BIMStore wordt gebruikt om BIM-objecten van BIMStore weer te geven; en,
 • Netop Live Guide is een online chatservice die wordt gebruikt om websitegebruikers te ondersteunen.
Deze derden kunnen functionaliteits- en analytische cookies op de Kingspan-website plaatsen die nodig zijn voor de uitvoer van hun diensten op de Kingspan-website.  Deze cookies worden ingesteld door derden; Kingspan staat hen slechts toe om dit te doen door hun diensten op te nemen in de website. De gegevenscontroleurs van persoonlijke gegevens zijn echter, in hoeverre persoonlijke gegevens worden verzameld door  deze cookies, de derden. Google/YouTube staan gebruikers niet toe om cookievoorkeuren in te stellen. Zie https://www.google.co.uk/intl/en/policies/technologies/cookies/. U kunt uw cookievoorkeuren van derden wijzigen door de instellingen van uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gebracht als cookies worden gedownload op uw computer of mobiele apparaat en dat u in staat bent om te beslissen over: het aanvaarden van bepaalde cookies in bepaalde gevallen; een algemene aanvaarding; of afwijzing. Houd er rekening mee dat in geval van een afwijzing van cookies van derden, de functionaliteit van de diensten van derden op onze website kan verminderen.

Onze privacyverklaring

De meeste cookies bevatten persoonlijke informatie. Onze Privacyverklaring van de website bevat meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens mogelijk gebruiken, verwerken en openbaren, hoe u toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens, hoe u een wijziging van uw persoonlijke gegevens kunt aanvragen, en hoe u een klacht in kunt dienen over het schenden van de wet en hoe we omgaan met die klacht.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over ons cookiebeleid of onze verzameling, gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens (indien van toepassing) die we verzamelen via onze cookies, neem dan contact met ons op via admin@kingspan.com of +353 (0) 42 969 8000.
 

Wij maken gebruik van cookies op onze website www.kingspan.com. De cookies die worden opgeslagen door of via deze website zijn analytische, functionele en strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie die u naar de website verzendt, te beheren, om uw cookie- en taalvoorkeuren op te slaan, voor webanalyses, campagnecontroles en marketingdoeleinden, en voor verbetering van de website. Door akkoord te gaan met ons gebruik van cookies geeft u tevens toestemming voor ons gebruik van permanente cookies.

We leggen functionaliteiten van derden (Google Analytics, YouTube en Google Maps) vast op onze website. Deze derden kunnen functionaliteits- en analytische cookies op de Kingspan-website plaatsen die nodig zijn voor het uitvoeren van hun diensten op de Kingspan-website. Deze cookies worden door de derde partijen geplaatst; Kingspan staat hen slechts toe dit te doen.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken of voor het wijzigen van uw cookievoorkeuren, bijvoorbeeld om uw toestemming voor ons gebruik van bepaalde categorieën cookies op te heffen, kunt u terecht op onze pagina Cookiebeleid & -beheer.

Bezoek onze Privacyverklaring van de website als u meer wilt weten over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken, behandelen en openbaren, of als u toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens en wijziging van uw persoonlijke gegevens wilt aanvragen, of als u wilt weten hoe u een klacht kunt indienen over schending van de wet en hoe we omgaan met die klacht.

Klik op "Accepteren en sluiten" om het gebruik van cookies op onze website te accepteren. Als u niet op “Accepteren en sluiten” klikt en doorgaat met het gebruik van deze website, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies.

Het Cookiebeleid en –beheer alsook de website Privacykennisgeving zijn bijgewerkt op 13 augustus 2018.