Uslovi i odredbe korištenja internetskog sajta

Ova stranica je posljednji put ažurirana dana 02.05.2018. Svaki put kada se ovi Uslovi i odredbe promijene na značajan način, obavijestit ćemo vas o tome.

Dobro došli na naš internetski sajt Ako nastavite pregledati i koristiti ovaj internetski sajt, pristajete na pridržavanje i poštivanje sljedećih uslova i odredbi korištenja koji, zajedno s Obavještenju o privatnosti na internetskom sajtu, upravljaju odnosima s vama u vezi s ovim internetskim sajtom. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih uslova i odredbi, nemojte koristiti naš internetski sajt.

Izraz „Kingspan“, „naš“ ili „mi“ se odnosi na vlasnika internetskog sajta, čije se registrovano sjedište nalazi na adresi Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Republika Irska, te njegove podružnice. Kliknite ovdje da pristupite spisku tih kompanija. Izraz „vi“ se odnosi na korisnika našeg internetskoj sajta.

Korištenje ovog internetskog sajta podliježe sljedećim uslovima korištenja:
  • Sadržaj stranica na ovom internetskom sajtu vam služi isključivo u opće informativne svrhe. Podložan je promjenama bez prethodne najave.
  • Ni mi ni bilo koja treća strana ne pružamo bilo kavo jamstvo ili garanciju u pogledu tačnosti, pravovremenosti, performansi, potpunosti ili prikladnosti informacija i materijala koji se nalaze na ovom internetskom sajtu za bilo koju određenu svrhu. Potvrđujete da te informacije i materijali mogu sadržavati netačnosti ili greške, te izričito isključujemo odgovornost za sve netačnosti ili greške u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.
  • Sve informacija ili materijal na ovom internetskom sajtu u potpunosti koristite na sopstveni riziki nismo odgovorni za isti. Vaša je odgovornost da osigurate da proizvodi, usluge ili informacije dostupne putem ovog internetskog sajta ispunjavaju vaše konkretne zahtjeve.
  • Ovaj internetski sajt sadrži materijale koji su u našem vlasništvu ili su nam licencirani. Ti materijali uključuju, bez ograničavanja na, dizajn, raspored, izgled i grafički sadržaj. Reprodukcija je zabranjena osim u skladu s obavještenjem o autorskim pravima, koje predstavlja sastavni dio ovih uslova i odredbi.
  • Neovlašteno korištenje ovog internetskog sajta može dovesti do zahtjeva za naknadu štete i/ili predstavljati krivično djelo.
  • Korisnicima je zabranjeno postavljanje ili davanje nezakonitog pristanka na ili za ovaj internetski sajt.
  • Ovaj internetski sajt može povremeno sadržavati veze prema drugim internetskim sajtovima. Te veze pružamo kako biste dobili dodatne informacije. To ne znači da podržavamo te internetske sajtove. Ne odgovaramo za sadržaj povezanih internetskih sajtova.
  • Ako želite podnijeti pritužbu u vezi s radom ili korištenjem ovog internetskog sajta, molimo vas da je pošaljete pismenim putem predmetnoj kompaniji grupacije Kingspan na adresu navedenu ovdje. Odgovorit ćemo na pritužbe i poduzeti korektivne mjere u skladu sa zakonom.
  • Vaše korištenje ovog internetskog sajta i eventualni sporovi koji proizađu iz korištenja internetskog sajta podliježu zakonima Irske i pristajete na to da sudovi Irske imaju isključivu nadležnost u svim sporovima.
Sadržaj sajta www.kingspan.com je autorsko pravo © kompanije Kingspan Holdings (Ireland) Limited.

Mi koristimo kolačiće na našem sajtu www.kingRaspon.com. Da biste saznali više o kolačićima koje koristimo, ili da izmjenite vaša podešavanja kolačića tj. da uklonite vaš pristanak na naše korišćenje određenih kategorija kolačića, molimo vas posjetite Politika kolačića & kontrola Stranica.

Molimo kliknite "[[[PRIHVATI-tekst]]]" da biste prihvatili korišćenje kolačića na našem sajtu. Ako ne kliknete na "[[[PRIHVATI-tekst]]]" ali nastavite da koristite ovaj sajt: Vrijeme pristajete na korišćenje svih KingRaspon kolačića i kolačića trećih strana za svrhe poboljšanja performansi, povećanja funkcionalnosti i merenja posećenosti, u skladu sa uslovima koji su Poštaavljeni u našoj Politika kolačića & kontrola Stranica; i pretPostavićemo da ste pročitali i razumjeli našu that you have read and understood our Politika kolačića & kontrola Stranica.

Pravila i kontrola kolačića i obavještenje o privatnosti veb stranice ažurirani su 13. avgusta 2018. godine.