Uslovi i odredbe korišćenja našeg veb-sajta

Ova stranica je zadnji put ažurirana [13.08.2018.].Bićete obavešteni kad god se ovo obaveštenje promeni u materijalnom smislu.
Dobrodošli na naš veb-sajtAko nastavite da pregledate i koristite ovaj veb-sajt, pristajete da poštujete i da se pridržavate sledećih uslova i odredbi korišćenja,  koji zajedno sa našim obaveštenjem o privatnosti veb-sajta regulišu odnose kompanije Kingspan sa vama u vezi sa ovim veb-sajtom.Ako se ne slažete sa nekim delom ovih uslova i odredbi, nemojte koristiti naš veb-sajt.
Termin „Kingspan“ili „nas“ili „mi“se odnosi na vlasnika veb-sajta, čije je sedište na adresi Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Republika Irska i njene podružnice. Kliknite ovde da pristupite spisku tih kompanija.Termin „vi“se odnosi na korisnika ili lice koje pregleda naš veb-sajt.   
Korišćenje ovog veb sajta podleže sledećim uslovima korišćenja:
  • Sadržaj stranica na ovom veb-sajtu služi samo za opšte informacije i upotrebu.Može se promeniti bez prethodne najave.
  • Ni mi niti ijedna treća strana ne dajemo nikakve garancije po pitanju preciznosti, blagovremenosti, performansi, potpunosti ili pogodnosti informacija i materijala koji se nalaze na veb-sajtu ili se nude na njemu u bilo koje posebne svrhe. Prihvatate da takve informacije i materijali mogu da sadrže netačnosti ili greške i mi izričito isključujemo odgovornost za takve netačnosti ili greške u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.
  • Vaše korišćenje informacija ili materijala na ovom veb-sajtu je u potpunosti na vaš sopstveni rizik, za koji mi nismo odgovorni.Vaša je odgovornost da obezbedite da svi proizvodi, usluge ili informacije dostupne na ovom veb-sajtu zadovolje vaše posebne zahteve.
  • Ovaj veb-sajt sadrži materijal koji je u našem vlasništvu ili nam je  ustupljen licencom.Taj materijal obuhvata, ali nije ograničen na, dizajn, raspored, izgled i grafiku. .Reprodukcija je zabranjena osim u skladu sa napomenom o autorskim pravima, koja je sastavni deo ovih odredbi i uslova.
  • Neovlašćena upotreba ovog veb-sajta može dovesti do tužbe zbog štete i/ili da predstavlja krivično delo.
  • Zabranjeno je da korisnici objavljuju ili obezbeđuju nezakonit sadržaj na ovom ili za ovaj veb-sajt.
  • S vremena na vreme, ovaj veb-sajt može sadržati i linkove do drugih veb-sajtova.  Ti linkovi su navedeni radi vaše lagodnosti kako biste dobili više informacija.Oni ne znače da mi podržavamo veb stranicu(e).Mi nemamo nikakvu odgovornost za sadržaj povezanih veb-sajtova.
  • Ako želite da podnesete žalbu u vezi sa funkcionisanjem ili upotrebom ovog veb-sajta, molimo vas da nam pošaljete svoju žalbu u pismenoj formi na adresu kompanije Kingspan koja je prikazana ovde.Mi ćemo odgovoriti na žalbe i primeniti sve pravne lekove pod uslovima predviđenim zakonom.
  • Vaše korišćenje ovog veb-sajta i svi spor koji proističu iz takvog korišćenja veb-sajta podležu zakonima Irske, i vi ste saglasni da će sudovi Irske imati isključivu nadležnost u svakom sporu.
 
Sadržaj www.kingspan.com je zaštićen autorskim pravom© Kingspan Holdings (Irska) Limited.

Mi koristimo kolačiće na našem sajtu www.kingRaspon.com. Da biste saznali više o kolačićima koje koristimo, ili da izmjenite vaša podešavanja kolačića tj. da uklonite vaš pristanak na naše korišćenje određenih kategorija kolačića, molimo vas posjetite Politika kolačića & kontrola Stranica.

Molimo kliknite "[[[PRIHVATI-tekst]]]" da biste prihvatili korišćenje kolačića na našem sajtu. Ako ne kliknete na "[[[PRIHVATI-tekst]]]" ali nastavite da koristite ovaj sajt: Vrijeme pristajete na korišćenje svih KingRaspon kolačića i kolačića trećih strana za svrhe poboljšanja performansi, povećanja funkcionalnosti i merenja posećenosti, u skladu sa uslovima koji su Poštaavljeni u našoj Politika kolačića & kontrola Stranica; i pretPostavićemo da ste pročitali i razumjeli našu that you have read and understood our Politika kolačića & kontrola Stranica.

Pravila i kontrola kolačića i obavještenje o privatnosti veb stranice ažurirani su 13. avgusta 2018. godine.