Uslovi i odredbe korišćenja našeg veb-sajta

Ova stranica je zadnji put ažurirana [06/03/2020].  Kad god se ovi Uslovi u odredbe promijene u materijalnom smislu, bit ćete obaviješteni. 

Dobrodošli na naš web-sajt. Ukoliko nastavite sa pretragom i korištenjem ovog web-sajta, slažete se da ćete se pridržavati sljedećih uslova i odredbi korištenja, koji zajedno s našom Obavijesti o privatnosti web-sajta uređuju odnos kompanije Kingspan prema vama u vezi s ovim web-sajtom. Ako se ne slažete sa bilo kojim dijelom ovih uslova i odredbi, nemojte koristiti naš web-sajt. 

Termin ‘Kingspan’ ili ‘nas’ or ‘mi’ odnosi se na vlasnika web-sajta, čije je sjedište Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Republika Irska, i njene podružnice. Kliknite ovdje kako biste pristupili popisu tih kompanija.  Termin ‘vi’ odnosi se na korisnika ili posmatrača našeg web-sajta. Svaki Kingspan entitet obrađuje osobne podatke u svoje svrhe. Za više informacija o načinu na koji obrađujemo vaše podatke kliknite ovdje.  

Korištenje ovog web-sajta podliježe sljedećim uslovima korištenja: 

  • Sadržaj stranica ovog web-sajta namijenjen je samo za vaše opće informacije i korištenje. Može se promijeniti bez prethodne najave. 

  • Niti mi niti bilo koja treća strana ne dajemo nikakvo jamstvo ili garanciju za tačnost, pravovremenost, performanse, potpunost ili prikladnost informacija i materijala koji se nalaze ili nude na ovom web-sajtu u bilo koje posebne svrhe. Slažete se da takve informacije i materijali mogu sadržavati netačnosti ili pogreške i izričito isključujemo odgovornost za takve netačnosti ili pogreške do najveće moguće mjere dopuštene zakonom. 

  • Korištenje bilo kakvih podataka ili materijala na ovom web-sajtu u potpunosti je na vaš rizik i za to nećemo biti odgovorni. Vaša je odgovornost da osigurate da svi proizvodi, usluge ili informacije dostupne na ovom web-sajtu zadovoljavaju vaše posebne zahtjeve. 

  • Ovaj web-sajt sadrži materijal koji je u našem vlasništvu ili nam je licenciran. Ovaj materijal uključuje, ali nije ograničen na dizajn, raspored, izgled, pojavu i grafiku. Zabranjeno je umnožavanje osim u skladu s obavijestima o autorskim pravima, što je dio ovih uslova i odredbi. 

  • Neovlašteno korištenje ovog web-sajta može pokrenuti zahtjev za naknadu štete i/ili biti krivično djelo. 

  • Korisnicima je zabranjeno da objavljuju ili pružaju nezakonit sadržaj na ovom web-sajtu ili za njega. 

  • Povremeno ovaj web-sajt može sadržavati i veze do drugih web-sajtova. Ove veze su date radi lakšeg pružanja dodatnih informacija. One ne označavaju da podržavamo te web-sajt(ove). Ne odgovaramo za sadržaj povezanog(ih) web-sajta(ova). 

  • Ako želite podnijeti pritužbu u vezi s radom ili upotrebom ovog web-sajta, tražimo da nam svoj pritužbu pošaljete pisanim putem određenoj Kingspan kompaniji na adresu navedenu ovdje. Odgovorit ćemo na pritužbe i primijeniti sve pravne lijekove pod uslovima predviđenim zakonom.   

  • Vaša upotreba ovog web-sajta i bilo kakav spor koji proizlazi iz takve upotrebe web-sajta podliježu zakonima Irske i slažete se da će sudovi Irske imati isključivu nadležnost u svakom sporu. 

 

Sadržaj www.kingspan.com je zaštićen autorskim pravima © Kingspan Holdings (Ireland) Limited.